Lapsiystävällinen kunta -materiaalipankki

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli on väline, jonka avulla kunnassa voidaan varmistaa, että lapsen oikeudet toteutuvat mahdollisimman hyvin jokaisen lapsen arjessa. Tältä sivulta löydät malliin liittyvät UNICEFin materiaalit.

Tulossa uusi digipalvelu ja uutta materiaalia:
UNICEF julkaisee helmikuussa 2021 uuden Lapsiystävällinen kunta -digipalvelun sekä uusitut Lapsiystävällinen kunta -materiaalit lapsen oikeuksista. Pysy kuulolla!

Materiaalit

Hyvät käytännöt ja vinkit kunnille koronatilanteessa 

 • Suomen UNICEFin ja lapsiystävällisten kuntien kokoamat hyvät käytännöt ja linkit lasten ja nuorten tukemiseen koronatilanteessa löydät täältä

Mukaan malliin?

 • Vuoden 2020 haku uusille kunnille on päättynyt 30.11. UNICEF päättää uudet mukaan valittavat kunnat viimeistään tammikuussa 2021.
 • Vuoden 2021 haku aukeaa maaliskuussa 2021. 

Lisätietoa mallista 

 • Perustietoa mallista PowerPoint -esityksenä ja PDF-tiedostona [.pdf] (Päivitetty 09/2020)

Mallin vaikuttavuuden arviointi

 • Owal Groupin arviointi Lapsiystävällinen kunta -mallin vaikuttavuudesta ja tuloksista kunnissa (2017) [.pdf]

Mallia toteuttavalle kunnalle

 • Uudet Lapsiystävällinen kunta -materiaalit ja -digipalvelu julkaistaan helmikuussa 2021.
 • (HUOM. Tämä poistuu käytöstä loppuvuonna 2020) Rakennuspalikat ja tarkistuslistat 
  Lapsiystävällinen kunta -mallin tavoitteet on koottu 10 rakennuspalikkaan. Jokaiseen rakennuspalikkaan liittyy tarkistuslista, jonka avulla mallia toteuttava kunta arvioi lähtötilannettaan, valitsee kehittämiskohteensa ja -toimenpiteensä sekä seuraa toimenpiteiden onnistumista. Marraskuu 2016 [.pdf]
 • (HUOM. Tämä poistuu käytöstä loppuvuonna 2020) 7 askelta kohti lapsiystävällistä kuntaa. Opas lapsiystävällinen kunta -mallia toteuttavalle kunnalle. [.pdf]  
  Oppaassa kuvataan lapsiystävällinen kunta -mallin toteuttamisen eri vaiheet yhteydenotosta tunnustuksen myöntämiseen. 

För dig som implementerar modellen

 • Det nya Barnvänlig kommun materialet och den digitala tjänsten kommer att publiceras i februari 2021.
 • (OBS. Detta material kommer att fasas ut i slutet av 2020) Byggklossar och kontrollistor. Modellens mål har sammanställts i tio byggklossar. Till varje byggkloss hör en kontrollista, med hjälp av vilken kommunen bedömer sitt utgångsläge, väljer utvecklingsobjekt och -åtgärder samt följer upp hur åtgärderna lyckas. [.pdf]
 • (OBS. Detta material kommer att fasas ut i slutet av 2020) 7 steg mot en barnvänlig kommun. Handbok för kommuner som implementerar modellen En barnvänlig kommun. [.pdf]

Hyviä käytäntöjä lapsiystävällisistä kunnista (2017)

 • UNICEFin lapsiystävällinen kunta -mallin hyvät käytännöt -julkaisu (2017) [.pdf]
  Helposti selattavaan PDF-julkaisuun on koottu hyviä käytäntöjä mallissa mukana olevista kunnista eri puolilta Suomea. Hyvät käytännöt liittyvät hallinnolliseen kehittämistyöhön, kehittämistyön käynnistämiseen, alkukartoitukseen, syrjimättömyyteen, osallisuuteen, lapsen oikeuksien tunnettuuteen, lapsivaikutusten arviointiin ja palvelujen lapsilähtöisyyden kehittämiseen. 

Lapsiystävällinen maakunta -ohjeistus (2018)


Lapsivaikutusten arviointi

Barnkonsekvensanalys

 • Anvisningar för och synvinklar på barnkonsekvensanalys vid beslutsfattande i kommunen [.pdf.]

Lapsibudjetointi

 • Julkinen talous ja lapsen oikeudet (lapsibudjetointi) [.pdf]

 Lapsiystävällinen kunta -malli osana Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPE)

 • LAPE:n Lapsiystävällinen toimintakulttuuri -projektisuunnitelma.
 • Videotallenne LAPE:n lapsiystävällinen kunta ja maakunta -oppimisverkostopäivästä. Puhujina mm. UNICEFin Inka Hetemäki (lapsenoikeusperustaisuus) ja Johanna Laaja (Lapsiystävällinen kunta -malli).