Lapsiystävällinen kunta -materiaalipankki

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli auttaa kuntia edistämään YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen toteutumista. Tältä sivulta löydät mallia koskevat UNICEFin materiaalit.

Materiaalit

Kuntien hyvät käytännöt koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen aikana

 • Suomen UNICEFin ja lapsiystävällisten kuntien kokoamat hyvät käytännöt lasten ja perheiden tukemiseen poikkeusaikana löydät täältä.

Mukaan malliin?

 • Infokirje mallista kiinnostuneille kunnille [.pdf]

Lisätietoa mallista 

 • Perustietoa mallista PowerPoint -esityksenä [.pdf] (Päivitetty 24.4.20)

Mallin toteuttajalle

 • Rakennuspalikat ja tarkistuslistat
  Lapsiystävällinen kunta -mallin tavoitteet on koottu 10 rakennuspalikkaan. Jokaiseen rakennuspalikkaan liittyy tarkistuslista, jonka avulla mallia toteuttava kunta arvioi lähtötilannettaan, valitsee kehittämiskohteensa ja -toimenpiteensä sekä seuraa toimenpiteiden onnistumista. Marraskuu 2016 [.pdf]
 • 7 askelta kohti lapsiystävällistä kuntaa. Opas lapsiystävällinen kunta -mallia toteuttavalle kunnalle. [.pdf] Oppaassa kuvataan lapsiystävällinen kunta -mallin toteuttamisen eri vaiheet yhteydenotosta tunnustuksen myöntämiseen. 

För dig som implementerar modellen

 • Byggklossar och kontrollistor. Modellens mål har sammanställts i tio byggklossar. Till varje byggkloss hör en kontrollista, med hjälp av vilken kommunen bedömer sitt utgångsläge, väljer utvecklingsobjekt och -åtgärder samt följer upp hur åtgärderna lyckas. [.pdf]
 • 7 steg mot en barnvänlig kommun. Handbok för kommuner som implementerar modellen En barnvänlig kommun. [.pdf]

Mallin vaikuttavuuden arviointi

 • Owal Groupin arviointi Lapsiystävällinen kunta -mallin vaikuttavuudesta ja tuloksista kunnissa [.pdf]

Hyviä käytäntöjä lapsiystävällisistä kunnista

 • UNICEFin lapsiystävällinen kunta -mallin hyvät käytännöt -julkaisu [.pdf] Helposti selattavaan PDF-julkaisuun on koottu hyviä käytäntöjä mallissa mukana olevista kunnista eri puolilta Suomea. Hyvät käytännöt liittyvät hallinnolliseen kehittämistyöhön, kehittämistyön käynnistämiseen, alkukartoitukseen, syrjimättömyyteen, osallisuuteen, lapsen oikeuksien tunnettuuteen, lapsivaikutusten arviointiin ja palvelujen lapsilähtöisyyden kehittämiseen. 

Lapsivaikutusten arviointi

Barnkonsekvensanalys

 • Anvisningar för och synvinklar på barnkonsekvensanalys vid beslutsfattande i kommunen [.pdf.]

Lapsibudjetointi

 • Julkinen talous ja lapsen oikeudet (lapsibudjetointi) [.pdf]

Lapsiystävällinen maakunta -ohjeistus

 Lapsiystävällinen kunta -malli osana Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPE)

 • LAPE:n Lapsiystävällinen toimintakulttuuri -projektisuunnitelma.
 • Videotallenne LAPE:n lapsiystävällinen kunta ja maakunta -oppimisverkostopäivästä. Puhujina mm. UNICEFin Inka Hetemäki (lapsenoikeusperustaisuus) ja Johanna Laaja (Lapsiystävällinen kunta -malli).