Lapsiystävällinen kunta -materiaalipankki

UNICEFin lapsiystävällinen kunta -malli auttaa kuntia edistämään YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen toteutumista. Tältä sivulta löydät mallia koskevat UNICEF-materiaalit ja uutiset.

Materiaalit

Mukaan malliin?

 • Lapsiystävällinen kunta -esite [.pdf] [.doc]
 • Kutsu kunnille. Kutsu ja lisätietoa kunnille, jotka harkitsevat mallin toteuttamista. [.doc]
 • Kysymyksiä ja vastauksia [.doc] lapsiystävällinen kunta -mallista.
 • Lapsiystävällinen kunta -malli, Powerpoint-esitys kuntien käyttöön. Esityksessä kuvataan lyhyesti lapsiystävällinen kunta -mallin tausta, tavoitteet ja toimintaperiaate (tulossa).

Mallin toteuttajalle

 • Rakennuspalikat ja tarkistuslistat
  Lapsiystävällinen kunta -mallin tavoitteet on koottu 10 rakennuspalikkaan. Jokaiseen rakennuspalikkaan liittyy tarkistuslista, jonka avulla mallia toteuttava kunta arvioi lähtötilannettaan, valitsee kehittämiskohteensa ja -toimenpiteensä sekä seuraa toimenpiteiden onnistumista. Joulukuu 2015. [.pdf]
 • 7 askelta kohti lapsiystävällistä kuntaa. Opas lapsiystävällinen kunta -mallia toteuttavalle kunnalle. Oppaassa kuvataan lapsiystävällinen kunta -mallin toteuttamisen eri vaiheet yhteydenotosta tunnustuksen myöntämiseen. [.pdf]

För dig som implementerar modellen

 • Byggklossar och kontrollistor. Modellens mål har sammanställts i tio byggklossar. Till varje byggkloss hör en kontrollista, med hjälp av vilken kommunen bedömer sitt utgångsläge, väljer utvecklingsobjekt och -åtgärder samt följer upp hur åtgärderna lyckas. [.pdf]
 • 7 steg mot en barnvänlig kommun. Handbok för kommuner som implementerar modellen En barnvänlig kommun. [.pdf]

Lapsiystävällinen kunta -malli osana Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPE)

 • LAPE:n Lapsiystävällinen toimintakulttuuri -projektisuunnitelma.
 • Videotallenne LAPE:n lapsiystävällinen kunta ja maakunta -oppimisverkostopäivästä. Puhujina mm. UNICEFin Inka Hetemäki (lapsenoikeusperustaisuus) ja Johanna Laaja (Lapsiystävällinen kunta -malli).

Lapsivaikutusten arviointi

Barnkonsekvensanalys

 • Anvisningar för och synvinklar på barnkonsekvensanalys vid beslutsfattande i kommunen [.pdf.]

Lapsibudjetointi

 • Julkinen talous ja lapsen oikeudet (lapsibudjetointi) [.pdf]