Lapsiystävällinen kunta -materiaalipankki

UNICEFin lapsiystävällinen kunta -malli auttaa kuntia edistämään YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen toteutumista. Tältä sivulta löydät mallia koskevat UNICEF-materiaalit ja uutiset.

Materiaalit

Nostoja:

Materiaalit:

  • Lapsiystävällinen kunta -esite [.pdf] [.doc]
  • Kysymyksiä ja vastauksia [.doc] lapsiystävällinen kunta -mallista.
  • Kutsu kunnille. Kutsu ja lisätietoa kunnille, jotka harkitsevat mallin toteuttamista. [.doc]
  • Rakennuspalikat ja tarkistuslistat
    Lapsiystävällinen kunta -mallin tavoitteet on koottu 10 rakennuspalikkaan. Jokaiseen rakennuspalikkaan liittyy tarkistuslista, jonka avulla mallia toteuttava kunta arvioi lähtötilannettaan, valitsee kehittämiskohteensa ja -toimenpiteensä sekä seuraa toimenpiteiden onnistumista. Joulukuu 2015. [.pdf]
  • Byggklossar och kontrollistor. Modellens mål har sammanställts i tio byggklossar. Till varje byggkloss hör en kontrollista, med hjälp av vilken kommunen bedömer sitt utgångsläge, väljer utvecklingsobjekt och -åtgärder samt följer upp hur åtgärderna lyckas. [.pdf]
  • 7 askelta kohti lapsiystävällistä kuntaa. Opas lapsiystävällinen kunta -mallia toteuttavalle kunnalle. Oppaassa kuvataan lapsiystävällinen kunta -mallin toteuttamisen eri vaiheet yhteydenotosta tunnustuksen myöntämiseen. [.pdf]
  • 7 steg mot en barnvänlig kommun. Handbok för kommuner som implementerar modellen En barnvänlig kommun. [.pdf]
  • Lapsiystävällinen kunta -malli / Powerpoint-esitys kuntien käyttöön. Esityksessä kuvataan lyhyesti lapsiystävällinen kunta -mallin tausta, tavoitteet ja toimintaperiaate: