UniResearch: Innovatiivisia kumppanuusmahdollisuuksia tutkimassa

Tutkimushankkeessamme tarkastellaan kehitysyhteistyön murrosta, joka näkyy muun muassa yritysten roolin vahvana kasvuna. Hankkeessa tutkitaan myös järjestöjen ja yritysten yhteistyötä sekä mahdollisuuksia ratkoa kehityksen haasteita yhteistyön avulla.

Tutkimushankkeen lähtöasetelmia ja tutkimustuloksia havainnollistetaan myös karikatyyrien avulla. Ne ovat ugandalaisen piirtäjän käsialaa. © UNICEF/2016/Simon Banga
Tutkimushankkeen lähtöasetelmia ja tutkimustuloksia havainnollistetaan myös karikatyyrien avulla. Ne ovat ugandalaisen piirtäjän käsialaa. © UNICEF/2016/Simon Banga

Hankkeen tavoitteena on tarjota kehitysyhteistyön toimijoille tutkittua tietoa siitä, kuinka muutos voidaan kääntää mahdollisuuksiksi sekä ennen kaikkea positiivisiksi kehitysvaikutuksiksi lapsille ja muille haavoittuvassa asemassa oleville ihmisryhmille.

Hanke liittyy vahvasti uusiin kestävän kehityksen tavoitteisiin (Agenda 2030). Näitä kunnianhimoisia globaaleja tavoitteita valtiot tai kansalaisjärjestöt eivät pysty saavuttamaan yksin, vaan mukaan tarvitaan kaikki toimijat, mukaan lukien yksityinen sektori. Siitä, kuinka yhteistyötä näiden eri toimijoiden kesken parhaiten tehdään, ei ole kuitenkaan olemassa vielä tarpeeksi tietoa.

Tutkimuksella haluamme selvittää, kuinka erilaiset kehitysyhteistyötoimijat ovat reagoineet yksityissektorin vahvaan mukaantuloon kehitysyhteistyöhön ja kuinka ne hyödyntävät sitä. Millaisia poliittisia linjauksia Suomessa ja kansainvälisellä kentällä tehdään? Millaisia motiiveja ja valmiuksia eri toimijoilla on osallistua muutokseen? Mitä kehitysyhteistyöjärjestöt voivat oppia yksityissektorilta ja päinvastoin? Miten varmistetaan, että kehitysyhteistyön muutos hyödyttää haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä?

Pyrimme hankkeessa myös havainnollistamaan tapaustutkimuksien avulla, millainen yhteistyö toimii parhaiten niin järjestöjen kuin yritystenkin näkökulmasta. Kenelle uudenlainen yhteistyö tuottaa arvoa?

Lisäksi tutkimus valottaa innovaatioiden merkitystä kehitysongelmien ratkaisemisessa. Pyrimme selvittämään, millaiset innovaatiot ovat hyödyllisiä kehittyvissä maissa sekä millaisia paikallisia innovaatioita on jo käytössä ja mitä voimme niistä oppia. Tutkimus pureutuu myös siihen, mikä rooli suomalaisilla innovaatioilla voi kehityksen edistämisessä olla. Tutkimus on monitieteinen ja -menetelmällinen.

  • Hankkeen koko nimi: UniResearch: Kehitysparadigman muutos - uusia kumppanuusmahdollisuuksia tutkimassa 
  • Hankkeen johtaja: Suomen UNICEF
  • Muut tutkijat: Helsingin yliopisto, Loughboroun (UK) ja Makereren (Uganda) yliopisto
  • Rahoittaja: Koneen säätiö
  • Hankkeen kesto: 2016-2018

Lisätietoja

Annika Launiala, tutkimuksen johtaja, kansainvälisen vaikuttamisen ja ohjelmatyön päällikkö +358 50 575 6797, annika.launiala@unicef.fi
Oona Timonen, tutkija, +358 50 465 7122, oona.timonen@unicef.fi

» UniWASH-hanke