UniResearch: Innovatiivisia kumppanuusmahdollisuuksia tutkimassa

Tutkimushankkeessamme tarkastellaan arvopohjaista järjestö-yritysyhteistyötä ja sen mahdollisuuksia vastata globaaleihin kehityshaasteisiin.

Tutkimus on monitieteinen ja -menetelmällinen. Siinä pyritään löytämään innovatiivisia tapoja tehdä kehitysyhteistyötä, jolla on pysyviä vaikutuksia lasten elämään. Lisäksi tavoitteena on kehittää synergiaa järjestöjen, yritysten ja yliopistojen välille.

Hanke liittyy vahvasti uusiin kestävän kehityksen tavoitteisiin (Agenda 2030). Näitä kunnianhimoisia globaaleja tavoitteita eivät pysty valtiot tai kansalaisjärjestöt yksin saavuttamaan, vaan mukaan tarvitaan kaikki toimijat, mukaan lukien yksityiset yritykset.

Yksi tutkimuksen päätavoitteista on selvittää, kuinka erilaiset kehitysyhteistyötoimijat reagoivat yksityissektorin vahvaan mukaantuloon kehitysyhteistyöhön ja kuinka ne hyödyntävät sitä. Millaisia linjauksia Suomessa ja kansainvälisellä kentällä tehdään ja millaisia motiiveja, lähtökohtia ja valmiuksia eri toimijoilla on muutokseen? Miten uudenlainen, yksityissektorin sisällyttävä kehitysyhteistyö vaikuttaa kehitysyhteistyön valtasuhteisiin?

Hanke pyrkii myös havainnollistamaan tapaustutkimuksien avulla, millaisia kehitysvaikutuksia järjestö-yritysyhteistyöllä voidaan saavuttaa, ja millainen yhteistyö toimii. Mitä mahdollisuuksia yhteisarvon (creating shared value, CSV) malli voi tuoda kehitysyhteistyölle? Kenelle uudenlainen yhteistyö tuottaa arvoa? Suomen UNICEFin Ugandassa toteutettava UniWASH-hanke toimii yhtenä esimerkkinä.

Lisäksi tutkimus valottaa sitä, mitä innovaatio eri toimijoiden näkökulmasta tarkoittaa, sekä selvittää innovaatioiden rooleja ja mahdollisuuksia kehitysongelmien ratkaisemisessa. Tutkimus pyrkii selvittämään, millaiset innovaatiot ovat hyödyllisiä kehittyvissä maissa sekä millaisia paikallisia innovaatioita on jo käytössä ja mitä voimme niistä oppia. Tutkimus pureutuu myös siihen, mikä rooli suomalaisilla innovaatioilla voi kehityksen edistämisessä olla.

- Hankkeen koko nimi: UniResearch: Kehitysparadigman muutos - uusia kumppanuusmahdollisuuksia tutkimassa 

- Hankkeen johtaja: Suomen UNICEF

- Muut tutkijat: Helsingin yliopisto, Loughboroun (UK) ja Makereren (Uganda) yliopisto

- Muut yhteistyökumppanit: UNICEF Uganda

- Rahoittaja: Koneen säätiö

- Hankkeen kesto: 2016-2018

Lisätietoja

Annika Launiala, tutkimuksen johtaja, kansainvälisen vaikuttamisen ja ohjelmatyön päällikkö +358 50 575 6797, annika.launiala@unicef.fi
Oona Timonen, tutkija, +358 50 465 7122, oona.timonen@unicef.fi

» UniWASH-hanke