UniResearch-julkaisusarja

Suomen UNICEFin johtama UniResearch -tutkimushanke tarkastelee kehitysyhteistyön murrosta, yritysten ja järjestöjen yhteistyön edellytyksiä sekä yhteistyön vaikutuksia globaalien kehitystavoitteiden saavuttamiseen. 

 

UniResearch 1/2017: Yritykset kehitysyhteistyössä - suomalainen pk-sektori kehityksen edistäjänä

Tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisten pk-yritysten näkökulmaa ja valmiutta osallistua kehitysyhteistyöhön kehityspoliittisen linjauksen mukaisesti.

Tutkimus selvittää, mitä yritykset itse ajattelevat käynnissä olevasta murroksesta, ja kuinka ne näkevät mahdollisuutensa tuottaa politiikkalinjauksen mukaisia kehitysvaikutuksia.

Suomenkielinen tiivistelmä (2 s, pdf) »

Lataa tästä koko raportti (englanniksi, .pdf) »

Ajankohtaista