UniResearch-julkaisusarja

Suomen UNICEFin johtama UniResearch -tutkimushanke tarkastelee kehitysyhteistyön murrosta, yritysten ja järjestöjen yhteistyön edellytyksiä sekä yhteistyön vaikutuksia globaalien kehitystavoitteiden saavuttamiseen. 

Hankkeen tavoitteena on tarjota kehitysyhteistyön toimijoille tutkittua tietoa siitä, kuinka muutos voidaan kääntää mahdollisuuksiksi sekä ennen kaikkea positiivisiksi kehitysvaikutuksiksi lapsille ja muille haavoittuvassa asemassa oleville ihmisryhmille.

 

UniResearch 2/2018: "Together We Can Achieve More"

Tutkimusraportissa esitellään tuloksia haastattelututkimuksesta, joka kartoittaa Ugandassa toimivien kansalaisjärjestöjen ja yritysten näkemyksiä järjestö-yritysyhteistyöstä. Tutkimus paljastaa, että yritysten ja järjestöjen motiivit yhteistyöhön eroavat toisistaan merkittävästi.

Lataa Together We Can Achieve More (.pdf) »

UniResearch 1/2018: Kansalaisjärjestöjen yritysyhteistyön motiivit ja haasteet

Tutkimusraportissa esitellään suomalaisille kehitysyhteistyöjärjestöille suunnatun kyselytutkimuksen tuloksia. Yritysyhteistyöllä haetaan lisäresursseja oman toiminnan tueksi, mutta taustalla on myös halu uudistaa toimintaa, edistää Agenda 2030:n tavoitteita uusin keinoin sekä löytää uudenlaisia ratkaisuja monisyisiin kehitysongelmiin.

Suomenkielinen tiivistelmä (2 s, pdf) »

Summary of key findings in English (pdf) »

Lataa tutkimus (.pdf) »

UniResearch 1/2017: Yritykset kehitysyhteistyössä - suomalainen pk-sektori kehityksen edistäjänä

Tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisten pk-yritysten näkökulmaa ja valmiutta osallistua kehitysyhteistyöhön kehityspoliittisen linjauksen mukaisesti.

Suomenkielinen tiivistelmä (2 s, pdf) »

Lataa tästä koko raportti (englanniksi, .pdf) »

Ajankohtaista