Innovatiiviset kumppanuudet

Laita hyvä jakoon Whatsapp

Innovatiivisten kumppanuuksien kautta etsimme uusia toimintamalleja ja välineitä lapsen oikeuksien edistämiseksi kaikkialla maailmassa.

Tavoitteena on luoda yhteistyömalleja, joissa yritysten, yliopistojen ja muiden toimijoiden osaaminen, tieto-taito ja innovaatiot saadaan hyödynnettyä globaalien kehitysongelmien ratkaisemiseksi ja ennenkaikkea lasten hyvinvoinnin ja oikeuksien edistämiseksi.

Kun tuomme eri alojen ammattilaiset taitoineen ja tietoineen yhteistyöhön kanssamme, pystymme löytämään uusia tapoja poistaa esteitä lasten oikeuksien toteutumisen tieltä.

Mitä teemme?

Testaamme ja toteutamme erilaisia yhteistyömalleja niin yliopisto- kuin yrityskumppanien kanssa. Yksi esimerkki tästä on ulkoministeriön rahoittama UniWASH-hanke Ugandassa, jota toteutamme yhdessä yrityskumppanimme Biolanin, kuuden ugandalaisen pk-yrityksen sekä Makereren, Aallon ja Helsingin yliopistojen kanssa.

UniWASH-hankkeen tavoitteena on luoda innovaatioita tukemaan UNICEFin vesi-, sanitaatio- ja hygieniatyötä Ugandan koululaisten hyväksi. Samalla kehitämme toimintamallia yritysten, yliopistojen ja järjestöjen välisestä yhteistyöstä lapsen oikeuksien edistämiseksi.

Yhteistyön mallit

Kaikkien kumppanuuksien tavoitteena on pitkällä aikavälillä luoda positiivisia kehitysvaikutuksia lasten ja nuorten elämään tehokkaasti ja tuloksellisesti. Innovaatioilla on meille merkitystä vain, jos niiden avulla pystytään aikaansaamaan pysyviä kehitysvaikutuksia lasten hyväksi ja ne vastaavat paikalliseen tarpeeseen.

Tarjoamme kumppaneillemme kattavan kansainvälisen verkoston tuomat edut. UNICEF toimii lähes kaikissa maailman maissa, ja siksi pystymme tarjoamaan maakohtaista asiantuntijuutta ja apua paikallisten kumppaneiden etsimiseen.

Erityisesti tuemme kumppaneiden ymmärryksen lisäämistä, osaamisen vahvistamista sekä oman lisäarvon ja roolin tunnistamista yhteistyössä ja kehitysongelmien ratkaisemisessa. Lisäksi annamme hankkeeseen asiantuntemuksemme kehitysyhteistyöstä, hankesuunnittelusta, ohjelmatyöstä sekä ihmis-ja lastenoikeuksien huomioonottamisesta.

Kun haemme uusia kumppaneita, ratkaisevia kysymyksiä meille ovat muun muassa:

1) Ovatko kumppanin osaaminen, tuotteet tai konseptit sovellettavissa ongelmien ratkaisemiseen kehitysyhteistyössä ja onko niille tarvetta kohdemaassa?
2) Millaisia ja kuinka laajoja kehitysvaikutuksia yhteistyöllä on mahdollista saavuttaa?
3) Pystyykö kumppani sitoutumaan UNICEFin arvoihin? Löytyykö yhteistyölle yhteistä arvopohjaa?
4) Onko kumppanin toiminta kestävällä pohjalla?
5) Ovatko tuotteet ja konseptit skaalattavissa ja millaisilla resursseilla?
6) Millaiset ovat kumppanin omat resurssit osallistua yhteistyöhön?

Ota yhteyttä

Yritysyhteistyön johtaja, Outi Mikkonen, 050 476 9999, outi.mikkonen@unicef.fi

Aiheeseen liittyvää

Yhteistyö yritysten kanssa

UniWASH-hanke

Global Innovations for Children & Youth Summit