Lapsiystävällistä Suomea rakentamassa

Työmme Suomessa

Laita hyvä jakoon Whatsapp

Autamme suomalaisia viranomaisia ja päättäjiä edistämään erityisesti heikoimmassa asemassa olevien lasten oikeuksia ja hyvinvointia.

Kotimaan vaikuttamistyöllämme on kaksi painopistettä

 1. Lapsiystävällinen kunta -malli
 2. Lapsen oikeudet toteutuvat Suomen kehityspolitiikassa

Työmme perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Kun lapsen oikeudet toteutuvat, lapset saavat kehittyä täyteen mittaansa ja elää turvassa syrjinnältä. Lapsen oikeuksiin kuuluu myös se, että lapsen etu huomioidaan päätöksenteossa ja lapsen näkemyksiä kunnioitetaan kaikissa häntä koskevissa asioissa.

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli

Etenkin haavoittuvassa asemassa olevien lasten oikeuksien toteutumisessa on puutteita myös Suomessa. Tällaisia lapsia ovat esimerkiksi erilaisiin vähemmistöihin kuuluva lapset ja vähävaraisissa perheissä kasvavat lapset. Suuri osa näiden lasten arkeen vaikuttavista päätöksistä tehdään kunnissa.

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli on väline, jonka avulla kunnassa voidaan varmistaa, että lapsen oikeudet toteutuvat mahdollisimman hyvin kunnan jokaisen lapsen arjessa. Mallin avulla kunta pystyy analysoimaan, mitkä ovat suurimmat ongelmat haavoittuvimpien lasten elämässä ja parantamaan lasten elämää pysyvällä tavalla. 

Lapsiystävällisessä kunnassa tavoitteena on, että

 • jokainen lapsi tuntee olevansa arvokas
 • jokainen lapsi saa elää turvassa
 • jokainen lapsi saa harrastaa
 • jokaisella lapsella on kavereita ja turvallinen aikuinen
 • jokainen lapsi saa äänensä kuuluviin
 • jokainen lapsi huomioidaan päätöksenteossa.

Onnistuneesta kehittämistyöstä UNICEF myöntää kunnalle Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. Lasten hyväksi tehtävä työ jatkuu myös tunnustuksen jälkeen.

Mallissa on mukana jo 44 suomalaista kuntaa, ja se tavoittaa lähes puolet suomalaisista lapsista. 

Lapsiystävällinen kunta -malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja UNICEFin kansainväliseen Child Friendly Cities -malliin  

Lapsen oikeudet toteutuvat Suomen kehityspolitiikassa

Edistämme sitä, että lapsen oikeuksien asema vahvistuisi Suomen kehitysyhteistyössä ja muussa kehityspolitiikassa. Erityisesti teemme työtä sen hyväksi, että Suomi edistäisi kehittyvissä maissa​

 • laadukasta, yhdenvertaista ja inklusiivista koulutusta ​
 • ilmastonmuutokseen sopeutumista ja ilmastonmuutoksen hillintää ​
 • lasten huomioimista hätäaputilanteissa
 • jokaisen lapsen oikeutta puhtaaseen veteen ja sanitaatioon
 • innovaatioiden hyödyntämistä lapsen oikeuksia edistävällä tavalla
 • lapsen oikeuksia yritystoiminnassa

Lisäksi teemme vaikuttamistyötä, jotta Suomen valtion rahoitus UNICEFille kasvaisi. ​ ​

Aiheeseen liittyvää

Tutustu kouluissa tehtävään työhömme »

Tutustu vapaaehtoistyöhömme »

Tutustu yritysvastuutyöhömme »

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli (siirryt Lapsiystävällinen kunta -digipalveluun) »

UNICEFin lausunnot ja kannanotot »