Vuosituhattavoitteet

Vuosituhattavoitteet ovat koko maailman yhteiset kehityspäämäärät, joiden takaraja on 2015. UNICEFilla on tärkeä rooli niiden toteutumisessa lasten osalta. Taulukko kuvaa maailmanlaajuista edistystä. Globaalit keskiarvot kätkevät kuitenkin mittavia eroja. Siksi UNICEF korostaa, että vuosituhattavoitteiden jälkeen solmittavissa kehitystavoitteissa huomio on kiinnitettävä heikoimmassa ja syrjäytyneimmässä asemassa oleviin lapsiin ja heidän perheisiinsä.

Vuosituhattavoitteiden asettamisesta sovittiin YK:n Millennium-kokouksessa vuonna 2000. Päätavoitteita on kahdeksan, mutta osa niistä on jaettu edelleen osatavoitteisiin, joten tarkalleen ottaen tavoitteita on 21.  Tavoitteiden edistymistä mitataan indikaattoreiden, eli mittareiden avulla. Indikaattoreita on yhteensä 48.