Työskentelemme myös nälän syiden poistamiseksi

Joka viides maailman alle viisivuotiaista lapsista kärsii aliravitsemuksesta. Aliravitsemus vaarantaa lasten kehityksen ja on syy noin kolmen miljoonan lapsen kuolemaan joka vuosi.

Riittävä ja monipuolinen ravinto on edellytys lapsen kehittymiseen ja hyvään terveyteen. Terveinä lapset jaksavat käydä koulua ja oppia uusia asioita.

Aliravitsemuksen vaikutukset erityisesti pienen lapsen kehitykselle ovat tuhoisat niin lapsen eloonjäämisen kuin fyysisen ja henkisen kehityksenkin kannalta. Usein seuraukset ovat peruuttamattomia. Lapsen ravitsemuksesta huolehtiminen on siksi ensiarvoisen tärkeää.

Yhdenkään lapsen ei tarvitsisi kärsiä aliravitsemuksesta, sillä maailmassa on riittävästi ruokaa kaikille.

UNICEF taistelee aliravitsemusta vastaan

Aliravitsemusta vastaan voidaan taistella monin yksinkertaisin keinoin. Yhteistyössä paikallisten kumppaneidemme kanssa muun muassa

  • toimitamme hätäapuravintoa, jonka avulla lapsi voi toipua entiselleen.
  • jaamme lisäravinteita, kuten A-vitamiini- ja rautalisiä, jotka annetaan lapsille rokotusten ohella. Edistämme maiden hallitusten kanssa myös jodin lisäämistä suolaan valtakunnallsiesti.
  • ohjaamme äitejä imettämään ja opastaa minkälaista ruokaa lapselle kuuluu antaa.
  • huolehdimme, että lapsilla on mahdollisuus puhtaaseen veteen ja hygieniaan.

Lisäksi UNICEF työskentelee aliravitsemuksen taustalla olevien syiden, köyhyyden ja epätasa-arvon, vähentämiseksi.

Huolehdimme lasten ravitsemuksesta myös kriisien keskellä osana hätäaputyötämme.

Hiljainen hätätila

Aliravitsemuksen syynä ei aina ole katastrofi, kuten sota tai laaja nälänhätä. Siksi aliravitsemusta kutsutaan usein hiljaiseksi hätätilaksi. Aliravitsemuksesta kärsivät lapset eivät saa ruoasta tarpeeksi proteiineja, energiaa tai hivenaineita kasvaakseen.

Aliravitsemus vaarantaa lapsen hengen ja kehityksen. Lasten vastustuskyky heikkenee ja erilaiset taudit, kuten ripuli voivat olla tappavia.

Aliravitsemus on syy lähes puoleen alle viisivuotiaiden lasten kuolemista. Joka vuosi noin kolme miljoonaa lasta kuolee aliravitsemuksesta johtuviin syihin.

Aliravitsemuksen seurauksena noin 149 miljoonaa alle viisivuotiasta lasta maailmassa kärsii alikasvuisuudesta. Tutkimusten mukaan heillä on muita heikommat mahdollisuudet elää terveenä, oppia ja saada aikuisena työpaikka.

Köyhyys ja epätasa-arvo lasten aliravitsemuksen syinä

Suurimmat syyt lasten aliravitsemukseen ovat köyhyys ja epätasa-arvo. Esimerkiksi Kiinassa lasten aliravitsemus on kolme kertaa yleisempää köyhimpään viidennekseen kuuluvien lasten keskuudessa kuin rikkaimman viidenneksen keskuudessa.

Muita lasten aliravitsemukseen vaikuttavia tekijöitä ovat heikko hygienia, taudit ja vähäinen huolenpito. Usein vanhemmat eivät myöskään tiedä, että lapsen ravinnon tulee olla monipuolista tai kuinka tärkeää rintaruokinta on lapsen terveydelle.

Äidit avainasemassa

Äidin oma terveys ja ravitsemus vaikuttavat lapsen hyvinvointiin jo ennen lapsen syntymää. Aliravitsemuksesta kärsivät äidit synnyttävät alipainoisia lapsia, eikä heidän rintamaitonsa sisällä tarpeeksi vauvan tarvitsemia ravintoaineita.
 
Äidit ovat avainasemassa myös syntymän jälkeen. Rintaruokinta on paras keino huolehtia lapsen ravinnon saannista ensimmäisten elinvuosien ajan. Äidinmaidon mukana lapsi saa arvokkaita suoja-aineita, jotka auttavat vahvistamaan lapsen omaa vastustuskykyä. Lisäksi rintaruokinta on yksi tehokkaimpia keinoja ehkäistä pienten lasten kuolemia.

Rintaruokinnan lopettamisen jälkeen on tärkeää, että lapselle annetaan riittävän monipuolista ravintoa. Yleensä lapsen aliravitsemus ei johdu siitä, ettei ruokaa olisi saatavilla. Vanhemmat eivät vain tiedä, että lapsi tarvitsee monipuolista ruokaa.

Ruoan hinnan nousu lisää aliravitsemusta

Ilmastonmuutos, talouskriisi, väestönkasvu ja korkeat energiahinnat vaikuttavat tavallisten perheiden ruokahuoltoon. Maailmanlaajuinen ruoan hinnan nousu uhkaa lisätä lasten aliravitsemusta erityisesti köyhimmissä maissa.
 
Kehitysmaissa pienikin ruoan hinnan nousu vaikuttaa merkittävästi lasten ravinnon saantiin. Perheiden tuloista kehitysmaissa jopa yli 70 prosenttia käytetään ruokaan. Länsimaissa luku on 10-20 prosenttia. 

Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lapsella on oikeus elää mahdollisimman terveenä ja saada riittävän ravintopitoista ruokaa ja puhdasta juomavettä (Artikla 24). UNICEF puolustaa tätä oikeutta.

Aiheeseen liittyvää

Kuva: Eteläsudanilainen äiti syöttää aliravitsemuksesta kärsivälle lapselleen UNICEFin toimittamaa terapeuttista maitoa. © UNICEF/NYHQ2012/1405/ Brian-Sokol