Lapsella ei saa teettää työtä, joka haittaa hänen opintojaan tai vahingoittaa hänen terveyttään tai kehitystään. (Lapsen oikeuksien sopimuksen 32. artikla)

Miljoonat lapset joutuvat tekemään rankkaa ja vaarallista työtä. Työ vaarantaa heidän terveytensä ja kehityksensä, mutta lapsille työn vaikutukset ovat paljon kauaskantoisemmat: työ yleensä estää heidän koulunkäyntinsä ja altistaa heidät riistolle myös myöhemmin elämässä.
 
UNICEF ei tuomitse kevyttä työtä, jonka lapset tekevät kotona, perheen viljelmillä tai pienessä perheyrityksessä. Tämä työ ei kuitenkaan saa olla vaaraksi lasten terveydelle ja hyvinvoinnille. Se ei missään tapauksessa saa myöskään olla este lasten koulunkäynnille ja leikille.

  • maailmassa on noin 150 miljoonaa lapsityöläistä
  • köyhimmissä maissa noin joka neljäs lapsi on lapsityöläinen
  • lapset muodostavat arviolta noin puolet kaikista pakkotyötä tekevistä
  • vain yksi viideosa lapsista saa palkkaa työstään

Keinot ehkäistä lapsityötä: koulutus, asennemuutos ja lain voima

Lapsityön estämiseksi on tärkeää että koulujärjestelmä toimii. Koulun on oltava ilmainen ja pakollinen sekä paikka, jossa lapset viihtyvät ja saavat laadukasta opetusta. 
 
Perheiden ja yhteisöjen asenteiden on muututtava niin, että lasten koulunkäynti nähdään tärkeämpänä kuin työnteko. Erityisesti tyttöjen kohdalla työ nähdään valitettavan usein hyödyllisempänä kuin koulunkäynti.
 
Jokaisessa maassa tulee olla lapsityön kieltävä lainsäädäntö, jota valvotaan. Hallitusten ja päätöksentekijöiden tulee selvittää lapsityöläisten määrä, sukupuoli, ikä ja etninen kuuluvuus, jotta lapsia osataan myös suojella ja auttaa tarpeiden mukaan.