Lapsikaupan uhreiksi joutuu lapsia kaikkialla maailmassa, niin kehitysmaissa kuin vauraissa länsimaissa. UNICEF auttaa lapsia ja tukee hallituksia lasten suojelussa ihmiskaupalta.

Lapsikauppaa tapahtuu sekä maan rajojen sisällä että maiden välillä. Ihmiskaupan uhreja arvioidaan olevan noin 20 miljoonaa, joista lähes kolmannes eli 6 miljoonaa on lapsia. Lapsikaupan uhreista kaksi kolmesta on tyttöjä.

Tietyillä alueilla, Saharan etelänpuolisessa Afrikassa, Keski-Amerikassa ja Karibialla, lasten osuus ihmiskaupan uhreista on yli 60 prosenttia. Kun ihmiskauppaan lasketaan mukaan myös pakkotyö ja orjuus, YK:n kansainvälinen työjärjestö ILO arvioi uhreja olevan jo yli 40 miljoonaa

Uhrimäärät ovat kasvaneet viime vuosina dramaattisesti. Syynä ovat lukuisat, käynnissä olevat konfliktit ja pakolaisten kasvanut määrä, mutta osittain kasvu voi johtua myös aiempaa paremmista tutkimusmetodeista.

Pakenevat lapset
erityisessä vaarassa

Maahanmuuttaja- ja pakolaislapset ovat erityisessä vaarassa joutua lapsikaupan uhriksi. 68,5 miljoonaa ihmistä joutui pakenemaan kotoaan vuonna 2018. Heistä yli puolet on lapsia.

Lapsikaupan uhreista tulee halpaa tai ilmaista työvoimaa, he joutuvat raatamaan palvelijoina tai kerjääjinä, heidät pakotetaan aseellisiin ryhmiin taistelijoiksi tai heitä saatetaan käyttää urheilulajeissa, joissa pienestä koosta on hyötyä.

Lapsikaupan uhrien oikeuksia rikotaan rajusti. Lapsi ei saa varttua perheensä kanssa eikä hän saa käydä koulua. Häntä uhkaavat prostituutio, pakkoavioliitot ja rikoksiin pakottaminen. Lapsikaupan uhri altistuu helposti väkivallalle, elinkaupalle, seksuaaliselle hyväksikäytölle sekä hiv:lle ja aidsille.

Yhteistyöllä
lapsikauppaa vastaan

Lapsikauppa saadaan loppumaan vain yhteistyöllä kansainvälisesti, alueellisesti ja kansallisesti. Sen perimmäisiin syihin – köyhyyteen, pakolaisuuteen, syrjintään, eriarvoisuuteen ja väkivaltaan – tulee paneutua, mutta huomioon täytyy ottaa myös lapsikaupan kysynnän olemassaolo. Lapsikauppa on usein näkymätöntä, ja senkin vuoksi kansainvälinen yhteistyö on välttämätöntä.

Lisäksi uhreiksi joutuneille lapsille tulee järjestää turvaa ja tukipalveluita. Lapsia tulee aina kohdella ensisijaisesti lapsina ja kansallisuudestaan riippumatta yhdenvertaisesti. Uhreiksi epäiltyjä ei saa koskaan kohdella rikollisina eikä heitä tule sulkea säilöön.

Aiheeseen
liittyvää

Lapsen oikeuksien sopimus suojelee lasta lapsikaupalta. 
  • Valtioiden tulee estää lapsikauppa (LOS 35. artikla).
  • Väärinkäytösten uhriksi joutunutta lasta on autettava toipumaan ja hänen sopeutumistaan yhteiskuntaan on edistettävä (LOS 39. artikla).

Liity mukaan lapsikaupan vastaiseen työhön:

Ryhdy kuukausilahjoittajaksi »