UniWASH – vesi- ja sanitaatioratkaisuja koululaisille Ugandassa 

Hankkeessa kehitetään innovaatioita, jotka tuovat puhtaan veden, kunnollisen sanitaation ja hygienian ugandalaisten koululaisten ulottuville. Lisäksi hankkeessa kehitetään toimintamalli siitä, miten yritykset, yliopistot ja järjestöt voivat tehdä yhteistyötä lapsen oikeuksien toteutumiseksi.

UniWASH-hankkeen työpajoissa lapsilta kerätään tietoa muun muassa piirustustyöpajojen avulla. Lacekocotin koulun alaluokkalaiset piirtävät unelmiensa vessaa. © UNICEF/Uganda 2015/Suihkonen

 

UNICEF etsii innovatiivisia tapoja vauhdittaa kehitystä maailman lasten hyväksi yhdessä yritysmaailman, hallitusten ja yliopistojen kanssa. Yksi esimerkki tästä työstä on Suomen UNICEFin ja ugandalaisen Makereren yliopiston vetämä UniWASH-hanke.

Maailmassa kehitetään jatkuvasti uusia vesi-, sanitaatio- ja hygienia-alan tuotteita ja -konsepteja, joiden uskotaan tuovan ratkaisuja Ugandan kaltaisiin maihin. Hienoinkaan yksittäinen keksintö ei kuitenkaan auta, ellei se ole lapsille käyttökelpoinen.

UniWASH-hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että lapset ja heidän yhteisönsä osallistuvat sekä ongelmien kartoittamiseen että ratkaisujen kehittämiseen. Lisäksi uusien ratkaisujen tuotannon, jakelun, ylläpidon ja kehittämisen pitää toimia paikallisissa olosuhteissa.

Hankkeen tavoitteet

Huonot sanitaatio- ja hygieniamahdollisuudet sekä puhtaan veden puute kouluissa aiheuttavat sairauksia ja koulupoissaoloja. Erityisesti tyttöjen koulunkäynti on uhattuna, koska koulussa ei ole mahdollisuuksia asianmukaisen hygienian ylläpitoon kuukautisten aikana.

UniWASH-hankkeen tavoite on kehittää innovaatioita, joiden avulla taataan tyttöjen ja poikien oikeus puhtaaseen veteen sekä riittävään sanitaatioon ja hygieniaan Acholimaassa, Pohjois-Ugandassa.  

Lisäksi hankkeessa kehitetään malli UNICEFin, yliopistojen ja yritysmaailman innovaatioyhteistyölle. Tavoite on kehittää kumppanuusmalli, jota voidaan soveltaa myös muissa kehitysyhteistyöhankkeissa.

Yläkoululaiset piirtävät Purongo Hillin koululla toiveidensa mukaista käsienpesupaikkaa. © UNICEF/Uganda 2015/Suihkonen

 

Hankkeen kesto: 2014-2016

Kumppanit: Suomen UNICEF, Makereren yliopisto, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Biolan Oy, kuusi ugandalaista pk-yritystä

Budjetti: 1,1 milj. €

Rahoittajat: Suomen ulkoministeriö, Suomen UNICEF ry

Hankkeen välittömät tulokset

1.  Puhtaaseen veteen, sanitaatioon ja hygieniaan liittyviä tuotteita, järjestelmiä ja toimintamalleja, joita voidaan valmistaa ja kehittää eteenpäin kohdemaassa paikallisin voimin.

2. Tutkimushankkeita, jotka tukevat vesi- ja sanitaatioratkaisujen kehittämistä.

Hankkeen pitkäjänteiset tulokset

1. Yritysten, yliopistojen, lasten sekä sidosryhmien kyky edistää kehitystä vahvistuu.

2. Yhteistyössä yritysten kanssa luodaan innovatiivisia toimintamalleja ja teknisiä ratkaisuja, joiden avulla saadaan ratkottua veteen ja sanitaatioon liittyviä ongelmia.

3. Paikallisten yrityskumppanien tuotekehitys- ja markkinointiosaaminen vahvistuu.

4. Siirtynyt tieto ja opitut asiat kerätään ja talletetaan, jolloin saadaan koottua näyttöön perustuvaa tietoa ihmisoikeusperustaisen innovaatioyhteistyön toteuttamisesta.

Lisätietoja

Saara Frestadius, projektipäällikkö, Suomen UNICEF ry
+358 50 540 79 13, saara.frestadius@unicef.fi

» Lue lisää (englanniksi)