Nuorten äänet: Kartat – Voices of Youth: Maps 

Suomen UNICEFin nimikko-ohjelma Brasiliassa keskittyy kaikkein haavoittuvimmissa oloissa asuvien lasten ja nuorten ympäristötietojen ja -taitojen kartuttamiseen. Näin lapset ja nuoret voivat paremmin arvioida ja ennakoida asuinalueensa ympäristöriskejä sekä edistää yhteisöjensä turvallisuutta.

Brasilian Rio de Janeiro on sijaintinsa vuoksi erittäin altis tulville ja niihin usein liittyville mutavyöryille. Ilmastonmuutoksen myötä tulvien ennakoidaan vain lisääntyvän. Tulvat vaikuttavat etenkin vuorenrinteille rakennettuihin laittomiin asuinalueisiin, faveloihin, jotka eivät täytä rakentamisen turvallisuusvaatimuksia. 

Ohjelman tarkoituksena on saavuttaa näillä köyhillä asuinalueilla asuvat lapset ja nuoret sekä kartuttaa heidän osaamistaan ympäristöriskeistä. Oikeilla tiedoilla, taidoilla ja työkaluilla varustettuina lapset ja nuoret pystyvät paremmin arvioimaan ja ennakoimaan asuinalueensa riskejä ja näin edistämään yhteisöjensä turvallisuutta.
 
Ohjelmassa on koulutettu nuoria kartoittamaan yhteisöjen nykytilannetta ja tekemään niistä tilanneanalyysi. Tilanneanalyysin pohjalta yhteisöfoorumeissa on määritelty tavoitteet ja toimintasuunnitelma kullekin yhteisölle.
 
Ohjelman toisessa vaiheessa nuoret keräävät GPS-varustetuilla matkapuhelimilla tietoa erilaisista riskeistä UNICEFin kehittämään digitaaliseen karttaan, niin sanottuun kaupunkialustaan. Tuloksia tullaan käyttämään hyväksi niin paikallisten kuin kansallistenkin tahojen katastrofivalmiustyössä.
 
Ohjelman kolmannessa vaiheessa tavoitteena on jakaa kerättyä tietoa yhteisöille ja sitouttaa valtion tahoja mukaan työhön sekä esille nousseiden epäkohtien korjaamiseen ja rahoittamiseen.

Aiheeseen liittyvää