Puhdasta vettä koululaisille Intiassa  

Suomen UNICEF tukee kahta nimikko-ohjelmaa Intiassa. Tuellamme Biharin ja Madhya Pradeshin alueiden koululaiset saavat turvalliset vesipisteet ja erilliset käymälät tytöille ja pojille. Myös opettajien hygieniatietous kasvaa järjestämämme koulutuksen avulla.

Oppi käsienpesun ja vessojen tarpeellisuudesta kulkee Intiassa koulusta kotiin. Lapsia kannustetaan kertomaan oppimastaan perheilleen.
Oppi käsienpesun ja vessojen tarpeellisuudesta kulkee Intiassa koulusta kotiin. Lapsia kannustetaan kertomaan oppimastaan perheilleen.
© UNICEF/Suomi2012/Kirsi Haru

Suomen UNICEFin nimikko-ohjelma Biharissa 2008–2012

Biharin alueen asukkaista yli 40 prosenttia elää köyhyysrajan alapuolella. Vesi on usein saastunutta, sillä ihmisillä ei ole käymälöitä, eikä tietoa vedenkäsittelystä. Kouluista vain neljäsosassa on käytössä puhdasta vettä.
 
Ohjelmamme keskittyy Gayan ja Vaishalin maakuntiin, mutta tavoitteenamme on saada paikalliset viranomaiset mukaan parantamaan koko Biharin osavaltion kouluja.
 

Suomen UNICEFin nimikko-ohjelma Madhya Pradeshissa 2011–2014

Puhtaan veden saatavuuteen ja hygieniaan liittyvät puutteet ovat suuri haaste myös Madhya Pradeshissa. Alueen asukkaista 22 prosentilla ei ole puhdasta juomavettä. Koulujen hygieniatilanne on myös heikko, sillä vain puolessa alakouluista on käymälät. Erilliset käymälät tytöille ja pojille löytyvät vain joka neljännestä koulusta.
   

Puhdas vesi on elintärkeää

Puhdas vesi on jokaisen lapsen oikeus. Tuellamme kouluihin rakennetaan vesipisteet ja käymälät niin Biharissa kuin Madhya Pradeshissa. Kun kouluympäristö on puhdas ja viihtyisä, lapset pysyvät terveempinä ja jaksavat opiskella.
 
Lisäksi koulutamme opettajia, jotta he voisivat opastaa lapsia käsienpesussa ja muissa hygieniaan liittyvissä asioissa.

Koulu terveystiedon edistäjänä
Kouluissa lapset oppivat terveystietoa sekä saavat tarvittavan terveydenhoidon. Edistääksemme tyttöjen koulunkäyntiä rakennamme erilliset käymälät ja pesutilat tytöille ja pojille. Riittämätön vesi- ja saniteettihuolto on yksi syy siihen, että 62 prosenttia tytöistä jättää koulun kesken jo alaluokilla.

Projektin opit halutaan jakaa myös laajemmalle. Yksi projektin tavoitteista onkin saada oppi kulkemaan koulusta kotiin. Koulussa lapsia kannustetaan kertomaan oppimastaan perheilleen.
 
Yhteistyöllä muutokseen
Tavoitteenamme on, että ohjelmakouluissa toteutetut parannukset ulotettaisiin muihinkin alueiden kouluihin. Siksi koulutamme paikallisia toimijoita parantamaan kylien vesi- ja sanitaatiohuoltoa ja asennamme koulujen vesipumput, sadeveden keruujärjestelmät ja käymälät yhdessä paikallisten kanssa.

Kerromme puhtaan veden tärkeydestä myös median, erilaisten tapahtumien ja kilpailujen avulla.

Työn tuloksia

Intia on Suomen UNICEFin pitkäaikainen yhteistyömaa. 
 
Nimikko-ohjelmamme tuella Biharissa saavutettiin vuonna 2011 muun muassa seuraavaa:

  • 242 peruskoulussa ja 103 esikoulussa parannettiin koulun saniteettitiloja, sekä lisättiin kulkurampit ja käsituet liikuntaesteisiä oppilaita varten
  • 1 213 kouluun tuotettiin käsienpesupiste
  • 15 732 vertaisohjaajaa on valittu Lasten hallituksen jäseniksi ja hygienia käytänteiden edistäjiksi
  • 10 341 opettajaa on saanut koulutusta hygienia- ja saniteettiopetuksesta

Ohjelman rahoitus

Nimikko-ohjelman kokonaisbudjetti Biharissa on 350 000 euroa. Ohjelmaa rahoittaa Lindström Oy ja Finnair Oyj (Change for Good). 
 
Nimikko-ohjelmaa Madhya Pradeshissa rahoittavat Eva Ahlström säätiö ja Lindström Oy.

Aiheeseen liittyvää