Lapsityöläiset turvaan ja kouluun Vietnamissa

Suomen UNICEFin nimikko-ohjelman tuella ehkäisimme lapsityövoiman käyttöä sekä kehitimme tukirakenteita suojelemaan lapsia hyväksikäytöltä.

Suomen UNICEFin nimikko-ohjelma 2007–2011

Vietnamissa on arviolta 2,5 miljoonaa lasta, jotka joutuvat selviämään ilman vanhempiensa tukea. Osa heistä tekee töitä kaivoksissa tai kaatopaikoilla, toiset sinnittelevät kaduilla. Lapsia uhkaavat rikokset, prostituutio sekä aids. 

Nimikko-ohjelmamme kohteena olivat heikoimmassa asemassa olevat lapset, kuten lapsikaupan uhrit, hiv-tartunnan saaneet sekä ilman huoltajaa elävät lapset. Päätavoitteena oli tarjota lapsille suojaa, tukea ja mahdollisuus käydä koulua. Päämääränämme oli, että lapset voivat elää lapsuutensa lapsina.
 
Ohjelman tuella kerättiin tietoa lapsityöläisten määrästä ja muodoista sekä laadittiin kansallinen toimintasuunnitelma lapsityövoiman käytön lopettamiseksi kokonaan. Autoimme Vietnamin hallintoa kehittämään lapsityövoiman kieltävää lainsäädäntöä ja kattavan lastensuojelujärjestelmän rakentamista.
 
Koulutimme ohjelma-avustuksella paikallisia tunnistamaan lapsityön muotoja, ongelmakohtia, puuttumaan asiaan sekä auttamaan lapsia sekä heidän perheitään parhaalla mahdollisella tavalla. Koulutuksissa opastettiin lastensuojeluhenkilökuntaa huolehtimaan lapsista monipuolisesti.
Tietoisuuden kartuttamisen täydennykseksi perustimme lapsille ja nuorille turvakoteja, sekä jaoimme heille oppimateriaaleja ja koulustipendejä. Perusopetuksen lisäksi ohjelman tuella tarjottiin myös ammattikoulutusta.

Ohjelman rahoitus

Nimikko-ohjelmamme kokonaisbudjetti oli 360 000 euroa. Ohjelmaa rahoitti Wilo Events.

Aiheeseen liittyvää