Laadukasta opetusta Nepalin lapsille

Suomen UNICEFin ohjelmalla tuetaan lasten koulunkäyntiä. Lapsiystävällinen koulu -konseptin myötä kouluista luodaan tasa-arvoisia ja turvallisia paikkoja, joissa lapset saavat laadukkaan opetuksen lisäksi tietoa terveyteen ja hygieniaan liittyvistä asioista.

Suomen UNICEFin nimikko-ohjelma 2010–2013

Kaksi viidesosaa Nepalin lapsista elää äärimmäisessä köyhyydessä. Köyhyyden lisäksi opetuksen heikko laatu sekä jatkuvat poliittiset kriisit vaikeuttavat lasten koulunkäyntiä.

Joka kymmenes lapsi jättää koulun kesken jo ensimmäisellä luokalla ja jopa 3/4 koulupäivistä voi jäädä käymättä erilaisten maansisäisten kriisien takia. Erityisesti tytöt ja köyhimmät lapset jäävät yhä koulun ovien ulkopuolelle.

Ohjelman avulla edistetään koulutusta, joka on tehokasta, tasa-arvoista ja tukee kaikkia lapsia käymään koulun loppuun.

Kaikilla lapsilla on oikeus koulutukseen

Nepalin koulujärjestelmä on parantunut merkittävästi viime vuosina ja nykyään noin 84 prosenttia lapsista käy koulua. Moni kuitenkin joutuu keskeyttämään koulunkäynnin.

Panostamme koulutuksen laatuun

Koulutamme opettajia huomioimaan kaikkien lasten tarpeet ja luomaan luokasta turvallisen ympäristön jokaiselle oppilaalle, sukupuolesta ja kotitaustasta riippumatta. Lisäksi parannamme koulutiloja, jotta lasten on niissä hyvä olla.

Koulutusta koulujen ulkopuolelle

Tarjoamme oppimateriaaleja lapsille, jotka eivät voi ottaa osaa kouluopetukseen. Lapset voivat näin opiskella kotona ja saavuttaa samat tiedot, jotka muut lapset saavat koulussa.
Vahvistamme myös koulujen hallintoa, jotta niillä olisi paremmat valmiudet toimia äkillisen kriisin keskellä. 

Lapsen oikeudet käytännöiksi

Työskentelemme viranomaistahojen, koulujen ja paikallisyhteisöjen kanssa, jotta lapsen oikeudet huomioitaisiin osana koulujen ja kuntien toimintatapoja.

Saavutettua

Nepal on Suomen UNICEFin pitkäaikaisin yhteistyömaa. Suomen UNICEF on toiminut Nepalissa vuodesta 1983 lähtien. Edellinen nimikko-ohjelma (2008–2009) keskittyi myös koulutuksen tukemiseen.

  • Ohjelmasta on hyötynyt 15 000 lasta 50 koulussa Siharan ja Saptarin alueilla.
  • Kaikissa ohjelmakouluissa on tehty kunnostustöitä.
  • Vanhempainneuvosto ja johtokunta on perustettu 13 kouluun.
  • Koulun on päässyt aloittamaan 7 000 aiemmin koulun ulkopuolelle jäänyttä lasta.
  • Ohjelma-alueella käy koulua nyt 10 prosenttia enemmän lapsia kuin ennen.

Ohjelman rahoitus

Ohjelma maksaa 750 000 euroa ja se vaikuttaa 30 kunnan alueella.

Lapset, jotka eivät pääse kouluun, eivät koskaan saa tietää oikeuksistaan. He eivät pääse irti köyhyydestä, eivätkä pysty vaikuttamaan oman maansa kehitykseen.

– Sunita Tamang, 15

Nepalilainen Sunita elää Biratnagarin kaupungissa itäisessä Nepalissa yhdessä äitinsä ja siskonsa kanssa. Isä hylkäsi perheen Sunitan ollessa vielä pieni. Koska äidin palkka ei riittänyt perheen elättämiseen, Sunita joutui töihin tulitikkutehtaalle. ”Koulunkäynti ei tullut kuuloonkaan - meillä ei ollut siihen varaa”, tyttö kertoo. 

Sunitan elämä muuttui, kun hän pääsi mukaan UNICEFin ohjelmaan, jossa töissä käyville lapsille järjestetään opetusta.

Sunita joutuu yhä käymään töissä, mutta koulutuksen ansiosta hänellä on mahdollisuus parempaan tulevaisuuteen. ”Toivottavasti opiskelen jonain päivänä yliopistossa”, hän haaveilee.”

Lue Sunitan kirje ‘Keeping Our Promises on Education’ –konferenssin osallistujille Brysselissä toukokuussa 2007.