Kansainvälinen UNICEF toteuttaa kehitysohjelmia yli 150 maassa. Suomen UNICEFilla on nimikko-ohjelmia, joiden kautta ohjelmatyötä tuetaan kohdennetusti eri maissa. Suomen UNICEF toteuttaa lisäksi vesi- ja sanitaatiosektorin innovaatiohanketta Ugandassa.

Nimikko-ohjelmat

Suomen UNICEF tukee kansainvälisen UNICEFin ohjelmatyötä eri maissa myös kohdennetulla rahoituksella, joka tulee suomalaisilta yrityksiltä ja yksityisiltä henkilöiltä. Näitä kutsutaan nimikko-ohjelmiksi.

Sinäkin voit olla mukana UNICEFin työssä.

Lisää Suomen UNICEFin nimikko-ohjelmista

 

Kuva: Koululaisia Suomen UNICEFin nimikko-ohjelmaan kuuluvassa koulussa, Madhya Pradeshissa, Intiassa. © UNICEF 2012/Haru