Kestävä kehitys: videoita aiheesta

Meidän tulevaisuus -videosarjassa nuoret haastavat meidät miettimään, mitä jokainen voi tehdä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Toukokuun 2017 "Meidän tulevaisuus" -videot

Meidän tulevaisuus -sarjan ensimmäisessä osassa nuoret käsittelevät YK:n kestävän kehityksen ilmastotekoja -tavoitetta huumorin keinoin.

Meidän tulevaisuus -sarjan toisessa osassa nuoret käsittelevät kahta YK:n kestävän kehityksen tavoitetta: puhdas vesi ja sanitaatio sekä terveyttä ja hyvinvointia.

Meidän tulevaisuus -sarjan kolmannessa osassa nuoret käsittelevät sukupuolten välistä tasa-arvoa maailmalla ja Suomessa.


Joulukuun 2016 videot

Videosarjan ensimmäisessä osassa Tubettaja-veljekset Roni ja Miklu pohtivat kestävän kehityksen tavoitetta numero 8, joka koskee työtä ja talouskasvua.

Toisessa videossa on tiukkaa asiaa kestävän kehityksen tavoitteesta numero 13: ilmastotekoja.

Kolmannessa osassa nuoret pohtivat kestävän kehityksen tavoitteita, jotka liittyvät koulutukseen, ja tasa-arvoon sekä eriarvoisuuden vähentämiseen.

Neljäs video on Behind the Scenes -video.


Maailman suurin oppitunti

Kaksiosaisessa Maailman suurin oppitunti -videosarjassa mietitään, miten voimme yhdessä saavuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteet vuoteen 2030 mennessä.

Ensimmäisessä osassa pakistanilainen aktivisti ja Nobelin rauhanpalkinnon saaja Malala Yousafzai johdattelee miettimään, miten voimme taistella globaalia epätasa-arvoa vastaan sekä pitää huolta maapallosta.

Toisessa osassa näyttelijä Emma Watson kehottaa miettimään, miten kuka tahansa nuori voi käyttää omaa luovuuttaan ja vaikutusvaltaansa tavoitteiden saavuttamiseksi.