Tavoite 11: Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Pieni tyttö kävelee tulvan vaurioittamassa korttelissa Indonesian pääkaupungissa Jakartassa.
Pieni tyttö kävelee tulvan vaurioittamassa korttelissa Indonesian pääkaupungissa Jakartassa.

Miten kestävät kaupungit vaikuttavat maailman lasten elämään?

Yli puolet maailman ihmisistä – mukaan lukien yli miljardi lasta – asui kaupungeissa vuonna 2012. Luku kasvaa yhä.

Monille lapsille kaupunkielämä lisää mahdollisuuksia päästä kouluun, lääkäriin ja harrastuksiin. Kuitenkin moni lapsi jää yhä vaille sähköä, puhdasta vettä ja terveydenhoitoa. Kaupunkialueiden välillä on suuria eroja, ja arvioidaan, että vuoteen 2020 mennessä 1,4 miljardia ihmistä asuu kaupunkislummeissa.

Tämä tavoite on olennainen myös Suomessa. Suomessakin on parannettavaa muun muassa sen varmistamiseksi, että liikennejärjestelmämme – tiet, raideliikenne, julkinen liikenne, jne. – ovat tarpeeksi turvallisia, luotettavia ja kestäviä. Lisäksi on tärkeää varmistaa, että asunnot ovat riittävän edullisia, ja rakentaa talot turvallisiksi. On myös tärkeää varmistaa, että liikuntarajoitteisten ihmisten on helppo liikkua kaikissa julkisissa tiloissa, rakennuksissa ja kulkuvälineissä.

Muita tärkeitä tapoja luoda kestävämpiä kaupunkeja ja yhdyskuntia ovat uusiutuvien energianlähteiden suosiminen fossiilisten polttoaineiden sijaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sekä kiertotalouden edistäminen.

Mitä tavoite sisältää?

Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen elinympäristöön ja palveluihin. Tavoite vaatii vuoteen 2030 mennessä turvallista, saavutettavaa ja kestävää liikennettä, parempaa tieturvallisuutta ja enemmän julkista liikennettä.

Tavoitteessa vaaditaan myös maailman kulttuuri- ja luontoperinnön suojelemista sekä erityisesti lasten, naisten, vanhusten ja vammaisten pääsyä puistoihin ja julkisiin tiloihin.

Lisäksi tavoitteessa vaaditaan toimia, jotka edistävät ihmisten mahdollisuuksia osallistua ympärillään olevien yhteisöjen toimintaan, resurssien tehokasta käyttöä ja ihmisten sopeutumiskykyä katastrofien sattuessa.

Tavoitteen toteutuminen edellyttää Suomessakin lasten nykyistä laajempaa osallistamista yhdyskuntasuunnitteluun.

Muut tärkeimmät tavoitteet lasten kannalta

Tavoite 1: Ei köyhyyttä

Tavoite 2: Ei nälkää

Tavoite 3: Terveyttä ja hyvinvointia

Tavoite 4: Hyvä koulutus

Tavoite 5: Sukupuolten tasa-arvo

Tavoite 6: Puhdas vesi ja sanitaatio

Tavoite 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Tavoite 10: Eriarvoisuuden vähentäminen

Tavoite 13: Ilmastotekoja

Tavoite 16: Rauhaa ja oikeudenmukaisuutta