Tavoite 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Ghanalaispojat Asiko ja Ishael myyvät rapuja tien varressa. Pojat eivät käy koulua, vaikka haluaisivat. © UNICEF/UNI198332/Quarmyne
Ghanalaispojat Asiko ja Ishael myyvät rapuja tien varressa. Pojat eivät käy koulua, vaikka haluaisivat. © UNICEF/UNI198332/Quarmyne

Miten työ ja talouskasvu vaikuttavat maailman lasten elämään?

Maailmassa varallisuus jakautuu epätasaisesti maiden välillä ja niiden sisällä. Taloudellinen kasvu ja työ vaikuttavat suoraan lapsiperheiden toimeentuloon ja sitä kautta lasten hyvinvointiin. Kun lapset kasvavat nuoruudesta aikuisuuteen ja siirtyvät työelämään, heidän täytyy löytää työtä itsensä ja perheensä elättämiseksi – tehtävä ei ole helppo maailmassa, jossa 15-24-vuotiaat muodostavat yli kolmanneksen työttömistä.

Työn puute ajaa nuoria ja heidän vanhempiaan muuttamaan kauas kotoa työn perässä, hajottaa perheitä ja luo toivottomuutta ja syrjäytymistä. Työn etsintä ja toiveet paremmasta elämästä ovat yksi syy sille, miksi monet nuoret afrikkalaiset riskeeraavat henkensä ylittämällä Välimeren pienissä veneissä päästäkseen Eurooppaan.

Toisaalta maailmassa - erityisesti köyhimmissä maissa - on paljon lapsia, jotka tekevät opintojaan tai terveyttään haittaavaa työtä. Arviolta joka kymmenes maailman lapsista oli töissä vuonna 2012. Heistä lähes puolet kävi töissä, joka vaaransi heidän terveytensä, turvallisuutensa ja kehityksensä. Lapset muodostavat myös arviolta noin puolet kaikista pakkotyötä tekevistä. Lue lisää lapsityöstä täältä

Vaikka Suomessa ei ole lapsityövoimaa ja työntekijöiden oikeuksista pyritään pitämään hyvää huolta, näin ei ole valitettavasti kaikkialla maailmassa. Monet suomalaiset yritykset ovat siirtäneet tuotteidensa tuotantoa köyhempiin maihin, joissa työn tekeminen on edullisempaa – usein työntekijöiden ja heidän perheidensä kustannuksella. Työolosuhteet ovat monissa köyhemmissä maissa heikommat ja vaarallisemmat kuin Suomessa, eivätkä työntekijät välttämättä ansaitse riittävästi elättääkseen perheensä. Lisäksi monissa maissa saatetaan polkea työntekijöiden oikeuksia, eivätkä lapset aina pääse kouluun, jos joutuvat olemaan töissä.

Suomessa taas haasteena on taata tarpeeksi työpaikkoja, jotka takaavat riittävän toimeentulon. Lisäksi Suomessa asuu yhä enemmän muualta muuttaneita perheitä, joiden työllistymistä ja kotoutumista hankaloittaa suomen kielen osaamisen tai koulutuksen puute.

Työttömyys voi pahimmillaan johtaa syrjäytymiseen. Tavoite linkittyy vahvasti tavoitteisiin esimerkiksi köyhyydestä, koulutuksesta ja eriarvoisuudesta.

Mitä tavoite sisältää?

Tavoitteena on, että erityisesti kehitysmaissa talous kasvaisi ja ihmisillä olisi mahdollisuus tehdä töitä hyvissä olosuhteissa ja asiallisella palkalla. Erityisesti nuorten työttömyyttä halutaan vähentää. Samalla on pidettävä huoli, ettei talouskasvu tapahdu ympäristön kustannuksella.

Pakkotyö, ihmiskauppa ja lapsityövoiman käyttö on saatava loppumaan. Lisäksi tavoitteena on lopettaa välittömästi vaarallisimmat lapsityön muodot, kuten lapsisotilaiden käyttö. Lapsityövoiman käytöstä pitäisi päästä kokonaan eroon vuoteen 2025 mennessä.

Muut tärkeimmät tavoitteet lasten kannalta

Tavoite 1: Ei köyhyyttä

Tavoite 2: Ei nälkää

Tavoite 3: Terveyttä ja hyvinvointia

Tavoite 4: Hyvä koulutus

Tavoite 5: Sukupuolten tasa-arvo

Tavoite 6: Puhdas vesi ja sanitaatio

Tavoite 10: Eriarvoisuuden vähentäminen

Tavoite 11: Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Tavoite 13: Ilmastotekoja

Tavoite 16: Rauhaa ja oikeudenmukaisuutta