Tavoite 10: Eriarvoisuuden vähentäminen

Aava Mikkilä ja koulunkäyntiavustaja Jorge Pacheco Perkkaanpuiston koululla Espoossa. Oikealla kuvassa Tasnim Otman. ©UNICEF/Suomi 2012/Penttilä
Aava Mikkilä ja koulunkäyntiavustaja Jorge Pacheco Perkkaanpuiston koululla Espoossa. Oikealla kuvassa Tasnim Otman. ©UNICEF/Suomi 2012/Penttilä

Miten eriarvoisuus vaikuttaa maailman lasten elämään?

Maailmassa on eriarvoisuutta maiden välillä ja niiden sisällä: toisia kohdellaan eri tavoin kuin toisia syystä tai toisesta. Liian monet lapset joutuvat erilaisuutensa vuoksi syrjinnän kohteeksi, mikä vaarantaa heidän kehitystään ja menestymistään eri asioissa.

Eriarvoisuus näkyy lasten elämässä monella tapaa, sekä lapsuudessa että lasten tulevaisuudessakin. Suomessa eriarvoisuus koskettaa etenkin lapsia, jotka ovat erityisen haavoittuvassa asemassa esimerkiksi vammaisuuden, vähemmistötaustan tai ihonvärin takia.

Maailmassa köyhimpiin kotitalouksiin kuuluvat lapset kuolevat kaksi kertaa todennäköisemmin ennen viidettä syntymäpäiväänsä kuin lapset, jotka kuuluvat rikkaimpiin kotitalouksiin. Köyhimmät lapset jäävät myös viisi kertaa todennäköisemmin vaille koulutusta kuin rikkaimmat lapset.

Mitä tavoite sisältää?

Tavoitteena on, että esimerkiksi sukupuoli, uskonto tai varallisuus eivät vaikuta siihen, millaista palvelua, koulupaikan tai työpaikan kukin meistä saa. Kaikki saavat yhtä lailla osallistua yhteiskunnassa asioista päättämiseen esimerkiksi äänestämällä. Kehitysmaiden mielipiteet halutaan saada aiempaa enemmän kuuluviin kansainvälisessä päätöksenteossa.

Kansainvälisen talouden sääntelyä ja valvontaa pyritään parantamaan. Erityisesti vähiten kehittyneet maat tarvitsevat kehitysapua ja ulkomaisia sijoituksia.

Tavoitteessa keskitytään eriarvoisuuden vähentämiseen ja vähiten ansaitsevien ihmisten tulojen kasvun kehittämiseen. Silloin myös lapsilla on paremmat mahdollisuudet kasvaa terveeksi, kouluttautua ja pärjätä elämässä.

Tämä tavoite on läheisessä yhteydessä lukuisiin muihin kestävän kehityksen tavoitteisiin, kuten köyhyyteen, nälkään, terveyteen, koulutukseen ja tasa-arvoon liittyviin tavoitteisiin. Eriarvoisuuden vähentäminen auttaa onnistumaan muissa tavoitteissa ja toisin päin.

Jotta tavoite voidaan saavuttaa, tulee syrjivät ja eriarvoisuutta ylläpitävät lait ja käytännöt muuttaa. Perinteisesti ulkopuolelle jätetyt ihmiset täytyy ottaa mukaan asioista päättämiseen ja ongelmien ratkaisemiseen, jotta päästään kestäviin tuloksiin.

Lue täältä, millaista suojelu- ja tasa-arvotyötä UNICEF tekee eriarvoisuuden vähentämiseksi. 

Muut tärkeimmät tavoitteet lasten kannalta

Tavoite 1: Ei köyhyyttä

Tavoite 2: Ei nälkää

Tavoite 3: Terveyttä ja hyvinvointia

Tavoite 4: Hyvä koulutus

Tavoite 5: Sukupuolten tasa-arvo

Tavoite 6: Puhdas vesi ja sanitaatio

Tavoite 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Tavoite 11: Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Tavoite 13: Ilmastotekoja

Tavoite 16: Rauhaa ja oikeudenmukaisuutta