Kestävän kehityksen tavoitteet

Uusien kestävän kehityksen tavoitteiden tarkoituksena on vuoteen 2030 mennessä poistaa äärimmäinen köyhyys, edistää tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta sekä suojella maapallon kantokykyä.

YK:n jäsenvaltiot sitoutuivat syyskuussa 2015 uusiin kestävän kehityksen tavoitteisiin (Sustainable Development Goals, SDGs, Global Goals). Tavoitteet astuivat voimaan vuoden 2016 alussa.

Kestävän kehityksen toimintaohjelma koostuu 17 tavoitteesta ja 169 alatavoitteesta. Tavoitteet jatkavat vuosituhattavoitteiden aloittamaa työtä.

Uudet tavoitteet ovat vuosituhattavoitteita laajemmat ja kunnianhimoisemmat, sillä ne koskevat kaikkia maailman maita. Niissä myös huomioidaan aiempaa kattavammin kestävän kehityksen kaikki ulottuvuudet: taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys. Kestävän kehityksen toimintaohjelman ytimessä on ajatus, ettei kukaan saa jäädä kehityksestä jälkeen – leave no one behind.

UNICEF työskentelee sen hyväksi, että kestävän kehityksen tavoitteet toteutuvat jokaisen lapsen elämässä – erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevien lasten kohdalla.

Pyrimme työllämme vaikuttamaan siihen, että lapset huomioidaan tavoitteiden toimeenpanossa ja että lapset ovat sekä kotimaan- että kehityspolitiikan ytimessä. Pidämme kestävän kehityksen tavoitteiden teemoja esillä myös tehdessämme globaalikasvatusta kouluissa ja oppilaitoksissa.

Tärkeimmät tavoitteet lasten kannalta

Kaikki tavoitteet koskevat lapsia. UNICEF keskittyy työssään seuraaviin, lasten kannalta oleellisiin tavoitteisiin:

Videosarjat kestävästä kehityksestä

UNICEFin suomalainen Meidän tulevaisuus -videosarja haastaa meidät miettimään, mitä jokainen voi tehdä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Mukana videoita tekemässä on ollut suosittu tubettaja Roni Bäck.

Maailman suurin oppitunti -animaatioissa tutustutaan kestävän kehityksen tavoitteisiin ja kannustetaan toimimaan niiden edistämiseksi.

Lisätietoja