Päästöt alas ja huomio lapsiin

Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen on osa kaikkea UNICEFin työtä. Suojelemme lapsia ilmastonmuutoksen vaikutuksilta ja vaikutamme valtioihin ja yrityksiin päästöjen vähentämiseksi.

Lapset eivät ole vastuussa ilmastonmuutoksesta, mutta he kärsivät siitä eniten.

Ilmastonmuutos vaarantaa lapsen oikeuksien toteutumisen monella tavalla. Pahimmin ilmastokriisi vaikuttaa lapsiin, jotka muutoinkin ovat heikoimmassa asemassa.

Lapsi kulkee kouluun tulvivan kylän läpi Kurigramissa pohjois-Bangladeshissa. © UNICEF/UN0286416/Akash

Miten ilmastonmuutos vaikuttaa lapsiin?

Ilmaston lämpeneminen lisää kuivuutta, tulvia ja äärimmäisiä sääilmiöitä. Seurauksena lapset joutuvat jättämään koulun kesken tai jopa menettävät kotinsa. Kriisit sysäävät perheitä köyhyyteen, ja tytöt saattavat joutua naimisiin,

Paheneva ilmastokriisi lisää myös malarian ja ripulitautien esiintymistä. Ripulitaudit ovat pienten lasten yleisin kuolinsyy.

Ilmastonmuutos vaikeuttaa maanviljelyä, jolloin ruoan ja tulojen puute aiheuttaa lasten aliravitsemusta. Kaikki tämä lisää siirtolaisuutta, kasvattaa epätasa-arvoa ja kiihdyttää köyhyyden kierrettä. Usein ilmastonmuutos kurittaa pahiten alueita, jotka ovat jo ennestään köyhiä ja joilla peruspalvelut ovat huonolla tolalla. 

Ilmastonmuutos vaikuttaa myös rikkaiden maiden lasten elämään. Esimerkiksi hyönteisten levittämät taudit leviävät yhä pohjoisemmaksi ja äärimmäiset sääilmiöt lisääntyvät myös kehittyneissä maissa. Vaarana on myös, että energia ja ruoka kallistuvat, mikä hankaloittaa entisestään köyhimpien perheiden elämää. Paheneva ilmastokriisi syö lasten ja nuorten tulevaisuudenuskoa. 

Mitä UNICEF tekee?

  1. Suojelemme lapsia ilmastonmuutoksen vaikutuksilta. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja sen vaikutusten vähentäminen on osa kaikkea työtämme lasten koulutuksen, terveyden ja suojelun puolesta.
  2. Vaadimme valtioita ja yrityksiä vähentämään ilmastopäästöjään niin, ettei maapallon keskilämpötila nousisi yli 1,5 astetta. Samaan aikaan pienennämme omaa hiilijalanjälkeämme ja kehitämme vähähiilisiä ratkaisuja lasten hyväksi.
  3. Autamme lapsia saamaan äänensä kuuluviin ja vaikuttamaan ilmastoasioihin.
  4. Pidämme huolta, että ilmastonmuutoksen vaikutukset lapsiin ja lasten oikeudet otetaan huomioon valtioiden ja yritysten ilmastosuunnitelmissa ja -toimenpiteissä.

UNICEFin rakentama aurinkovoimala tuottaa energiaa vedenpumppaamolle Sa`adassa Jemenissä ja auttaa turvaamaan puhtaan veden 60 000 ihmiselle. © UNICEF/UN0153949/Fuad

Näin teemme ilmastotyötä käytännössä

Terveys

Kehitämme aurinkovoimaan perustuvia energiaratkaisuja esimerkiksi terveyskeskuksiin ja rokotusten kylmäketjun järjestämiseen. Autamme valtioita kehittämään terveyspalvelujaan vastaamaan ihmisten tarpeita ilmastonmuutoksen vuoksi muuttuvassa maailmassa.

Koulutus

Kehitämme aurinkoenergiaan perustuvia ratkaisuja koulujen sähköistämiseen. Autamme suunnittelemaan ja toteuttamaan kouluja, jotka kestävät pahenevia myrskyjä ja tulvia. Edistämme sitä, että ilmastonmuutosta käsitellään koulujen opetusohjelmissa. Huolehdimme, että ilmastonmuutoksen vuoksi kotinsa jättäneet lapset pääsevät kouluun. 

Vesi ja sanitaatio

Kehitämme ratkaisuja, joiden avulla puhdas vesi voidaan turvata myös ilmastonmuutoksen seurausten kiihtyessä, esimerkiksi kuivuuden ja tulvien pahetessa. Hyödynnämme innovatiivisia ratkaisuja, esimerkiksi pohjavesilähteiden kaukokartoitusta satelliittien avulla. Hyödynnämme aurinkovoimaa vedenpumppaamoissa.

Lasten ääni kuuluviin

Ilmastomarssi Helsingissä vuonna 2018. © UNICEF/Suomi 2018/Pasula

Lisäämme lasten tietoisuutta ilmastoasioista muun muassa vaikuttamalla koulujen opetusohjelmiin. Tuemme lasten ja nuorten ilmastoaktivismia.

Lahjoita ja auta

Ryhdy kuukausilahjoittajaksi »

Säännöllinen kuukausilahjoitus on tehokkain tapa auttaa maailman lapsia. Lasten suojelu ilmastonmuutoksen vaikutuksilta on osa kaikkea UNICEFin työtä. 

Lue lisää

» Uutinen: Aurinkovoima tuo vettä heikoimmassa asemassa oleville lapsille ja perheille Jemenissä (englanniksi)
» Raportti: Ilmastonmuutoksen vaikutukset lapsiin Saharan eteläpuolisessa Afrikassa (englanniksi) 
» Blogi: Ilmastonmuutos syöksee jo nyt lapsia kurjuuteen 
» Blogi: Että kehtaatte, aikuiset ihmiset 
» Uutinen: Lakkoilevat nuoret muistuttavat: Ilmastokriisi ei ratkea päättäjien selfiellä vaan konkreettisilla teoilla