Syyrian kriisi

Taistelujen piinaamilla alueilla UNICEF toimittaa Syyrian lapsille elintärkeää hätäapua, kuten puhdasta vettä, lääkkeitä ja ruokaa. Muualla Syyriassa ja naapurimaissa autamme lapsia ja nuoria pääsemään kouluun sodasta huolimatta. 

» LAHJOITA HÄTÄAPUUN

Aleppolainen poika asuu väliaikaiseksi suojaksi muutetussa koulussa. Jatkuvat pommitukset ovat muuttaneet Aleppon lasten elämän painajaiseksi. © UNICEF/UN029875/Al-Issa
Aleppolainen poika asuu väliaikaiseksi suojaksi muutetussa koulussa. Jatkuvat pommitukset ovat muuttaneet Aleppon lasten elämän painajaiseksi. © UNICEF/UN029875/Al-Issa

UNICEF auttaa Syyriassa ja lähialueella

UNICEF auttaa sekä Syyrian sisällä että lähivaltioissa Egyptissä, Irakissa, Jordaniassa, Libanonissa ja Turkissa, joissa suurin osa maan rajojen yli paenneissa syyrialaisista asuu.

Syyriassa UNICEF keskittyy tavoittamaan heikoimmassa asemassa olevat lapset ja perheet. Heikentyneestä turvallisuustilanteesta huolimatta ylläpidämme viittä aluetoimistoa eri puolilla maata, ja toimitamme apua myös taistelujen repimille alueille. 

Toimitamme Syyrian lapsille muun muassa puhdasta vettä, lääkkeitä, ruokaa ja lämpimiä vaatteita, rokotamme lapsia, tarjoamme psykososiaalista tukea ja teemme muuta terveydenhoitotyötä. UNICEFin kokonaisvastuulla Syyrian kriisissä ovat vesi- ja sanitaatiohuolto, lasten koulunkäynti ja hätäapuravitsemus.

UNICEFin työn tuloksia vuonna 2016 

Elokuussa kiihtyneistä taisteluista huolimatta

 • toimitimme elintärkeitä avustustarvikkeita 190 000 ihmiselle vaikeasti saavutettaviin kohteisiin Syyriassa. Apua saaneista yli 43 000 asui piiritetyillä alueilla.
 • Aleppossa takasimme puhtaan veden kahdelle miljoonalle ihmiselle muun muassa kuljettamalla vettä säiliöautoilla, korjaamalla vesijohtoverkostoa ja perustamalla kaivoja.
 • tarjosimme terveyspalveluja vaikeasti saavutettavilla alueilla 130 000 lapselle ja äidille liikkuvien klinikoiden avulla.
 • autoimme 91 000 lasta jatkamaan opintojaan.

Tammi-elokuussa Syyriassa

 • toimitimme vedenpuhdistustarvikkeita, jotka hyödyttävät 13 miljoonaa ihmistä
 • toimitimme lääkintätarvikkeita 2,3 miljoonalle ihmiselle
 • rokotimme poliota vastaan 4 miljoonaa alle 5-v. lasta
 • toimitimme hygianiatarvikkeita ja annoimme hygieniakoulutusta 1,3 miljoonalle ihmiselle
 • koulutimme 1,8 miljoonaa lasta ja vanhempaa miinojen ja räjähteiden vaaroista
 • autoimme yli 300 000 lasta jatkamaan opintojaan vaihtoehtoisen opetuksen avulla ja toimitimme koulutarvikkeita lähes 130 000 lapselle vaikeasti tavoitettaville alueille.

Syyrian lähimaissa tammi-elokuussa 

 • rokotimme 16 miljoonaa alle 5 v. lasta poliota vastaan
 • autoimme 580 000 lasta jatkamaan koulunkäyntiään.

Puhdas vesi elintärkeää lapsille 

Suurin osa syyrialaisista kärsii puhtaan veden puutteesta, mikä vaarantaa etenkin lasten hengen ja terveyden. UNICEF auttaa korjaamaan vahingoittuneita vesijohtoverkostoja ja toimittaa levottomimmille alueille vettä tankkiautoilla.

Terveystyössä UNICEFin tärkeimpiä tavoitteita on varmistaa, että lapset saavat tarvittavat rokotukset ja että perheet saavat terveydenhoito- ja neuvolapalveluja.

Sodan jatkuessa lasten aliravitsemuksesta on tullut paheneva ongelma, joten panostamme aliravitsemuksen hoitoon ja ehkäisyyn.

Kouluunpääsy tuo toivoa elämään

Koulunkäynnin jatkuminen merkitsee lapsille turvallista rutiinia, jota lapset tarvitsevat selvitäkseen kokemistaan traumoista. Koulu tarjoaa myös konkreettista suojaa väkivallalta ja hyväksikäytöltä.

Jos Syyrian lapset eivät pääse kouluun, riskinä on, että sodalle menetetään kokonainen sukupolvi. Ilman koulussa opittavia taitoja lasten on aikuisina vaikeaa tulla toimeen ja osallistua vakaamman yhteiskunnan rakentamiseen.

UNICEF tukee lasten kouluunpääsyä ja edistää vaihtoehtoisen opetuksen käyttöä silloin, kun normaali peruskouluopetus ei ole mahdollista. Edistämme myös nuorten mahdollisuuksia kouluttautua.

UNICEF tarvitsee Syyrian lasten auttamiseen maan sisällä ja lähialueella noin 1,16 miljardia dollaria eli noin miljardi euroa vuodelle 2016. 

Mistä on kyse?

Syyriassa on meneillään maailman laajin humanitaarinen kriisi. Lasten oikeuksia rikotaan jatkuvasti räikeästi.

Lapsia kuolee ja vammautuu pommiskuissa päivittäin. Perheet ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan ja ajautuneet köyhyyteen menetettyään elinkeinonsa. Pelon, puutteen ja väkivaltaisuuksien keskellä eläminen traumatisoi lapsia pahasti. Lapsia myös värvätään aseellisiin ryhmiin ja pakotetaan työntekoon ja naimisiin.

 • Syyrian sisällä apua tarvitsee kuusi miljoonaa lasta. 
 • 2,5 miljoonaa syyrialaislasta elää pakolaisina lähialueen maissa.

Suurin osa Syyrian ulkopuolelle paenneista perheistä asuu epävirallisilla telttaleireillä Turkissa, Jordaniassa, Libanonissa, Irakissa ja Egyptissä. Telttaleireillä asuvat lapset elävät kurjissa ja epähygieenisissä oloissa, joissa taudit leviävät helposti. Leireillä on todettu muun muassa tuhkarokkoa ja A-hepatiittia. Usein lapset joutuvat myös käymään töissä.

» LAHJOITA HÄTÄAPUUN

Lapset kärsivät monin tavoin

 • Lähes puolet pakolaisina elävistä lapsista on jäänyt koulun ulkopuolelle. Syyrian sisällä 2,1 miljoonan lapsen koulunkäynti on keskeytynyt.
 • Yli 10 000 lasta on surmattu. 
 • Yli 200 000 lasta elää piiritetyissä kaupungeissa, joissa olosuhteet ovat äärimmäisen vaikeat
 • Yli 80 % Syyrian väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella, tämä tarkoittaa seitsemää miljoonaa lasta.
 • 70 % syyrialaisista kärsii puhtaan veden puutteesta.
 • Yli miljoona lasta on jäänyt ilman perusrokotuksia.
 • Vain kolmasosa sairaaloista on toiminnassa Syyriassa.

Lisää tietoa Syyriasta

» Pakenevien lasten tilanteesta kertovalla sivullamme kerrotaan myös, miten UNICEF auttaa syyrialaispakolaisia Euroopassa.

» UNICEFin avustustyö Syyriassa (englanniksi)
 
» Ohjeistus vanhemmille: Näin käsittelet katastrofeja lasten kanssa

» Seuraa UNICEFin työtä Facebookissa

 

LAHJOITA HÄTÄAPUUN »