Syyrian kriisi

UNICEF auttaa lapsia niin Aleppossa kuin kaikkialla muuallakin Syyriassa. UNICEF toimittaa Syyrian lapsille elintärkeää hätäapua, kuten lämpimiä vaatteita, puhdasta vettä, lääkkeitä ja ruokaa. Viime viikkojen aikana olemme jakaneet Itä-Alepposta paenneille lapsille lämpimiä vaatteita ja hätäapuravintoa. 

» LAHJOITA HÄTÄAPUUN

Aleppolainen poika asuu väliaikaiseksi suojaksi muutetussa koulussa. Sota on muuttanut Aleppon lasten elämän painajaiseksi. © UNICEF/UN029875/Al-Issa
Aleppolainen poika asuu väliaikaiseksi suojaksi muutetussa koulussa. Sota on muuttanut Aleppon lasten elämän painajaiseksi. © UNICEF/UN029875/Al-Issa

UNICEF auttaa Syyriassa ja lähialueella

UNICEF auttaa sekä Syyrian sisällä että lähivaltioissa Egyptissä, Irakissa, Jordaniassa, Libanonissa ja Turkissa, joissa suurin osa maan rajojen yli paenneissa syyrialaisista asuu.

Syyriassa UNICEF keskittyy tavoittamaan heikoimmassa asemassa olevat lapset ja perheet. Heikentyneestä turvallisuustilanteesta huolimatta ylläpidämme viittä aluetoimistoa eri puolilla maata, ja toimitamme apua myös taistelujen repimille alueille. 

Toimitamme Syyrian lapsille muun muassa puhdasta vettä, lääkkeitä, ruokaa ja lämpimiä vaatteita, rokotamme lapsia, tarjoamme psykososiaalista tukea ja teemme muuta terveydenhoitotyötä. UNICEFin kokonaisvastuulla Syyrian kriisissä ovat vesi- ja sanitaatiohuolto, lasten koulunkäynti ja hätäapuravitsemus.

Juuri nyt syyrialaiset lapset tarvitsevat lämpimiä talvivarusteita selvitäkseen talvesta kurjissa olosuhteissa. 

UNICEFin työn tuloksia vuonna 2016 

Joulukuussa UNICEF on auttanut Itä-Alepposta paenneita lapsia

 • toimittamalla 5 000 lapselle lämpimiä talvivarusteita
 • rokottamalla 14 000 lasta poliota ja muita tarttuvia tauteja vastaan
 • jakamalla hätäapuravintoa 7 600 lapselle ja äidille
 • järjestämällä 9 000 lapselle psykososiaalista tukea
 • kouluttamalla 12 000 lasta miinojen vaaroista

Vuoden 2016 aikana UNICEF on

 • rokottanut yli 21 miljoonaa lasta poliota vastaan Syyriassa ja lähimaissa
 • varmistanut puhtaan veden saannin yli 13 miljoonalle ihmiselle Syyriassa
 • auttanut yli miljoonaa lasta jatkamaan koulunkäyntiä joko normaalin kouluopetuksen piirissä tai muilla tavoin Syyriassa ja lähimaissa
 • toimittanut 2,9 miljoonalle lapselle koulutarvikkeita Syyriassa
 • kouluttanut yli 1,8 miljoonaa lasta miinojen vaaroista Syyriassa
 • tarkistanut yli 830 000 lasta ja äitiä aliravitsemuksen varalta ja hoitanut lähes 16 000:ta aliravitsemuksesta kärsivää lasta Syyriassa
 • järjestänyt psykososiaalista tukea yli 800 00 lapselle ja vanhemmalle Syyriassa ja lähimaissa

Puhdas vesi elintärkeää lapsille 

Suurin osa syyrialaisista kärsii puhtaan veden puutteesta, mikä vaarantaa etenkin lasten hengen ja terveyden. UNICEF auttaa korjaamaan vahingoittuneita vesijohtoverkostoja ja toimittaa levottomimmille alueille vettä tankkiautoilla.

Terveystyössä UNICEFin tärkeimpiä tavoitteita on varmistaa, että lapset saavat tarvittavat rokotukset ja että perheet saavat terveydenhoito- ja neuvolapalveluja.

Sodan jatkuessa lasten aliravitsemuksesta on tullut paheneva ongelma, joten panostamme aliravitsemuksen hoitoon ja ehkäisyyn.

Kouluunpääsy tuo toivoa elämään

Koulunkäynnin jatkuminen merkitsee lapsille turvallista rutiinia, jota lapset tarvitsevat selvitäkseen kokemistaan traumoista. Koulu tarjoaa myös konkreettista suojaa väkivallalta ja hyväksikäytöltä.

Jos Syyrian lapset eivät pääse kouluun, riskinä on, että sodalle menetetään kokonainen sukupolvi. Ilman koulussa opittavia taitoja lasten on aikuisina vaikeaa tulla toimeen ja osallistua vakaamman yhteiskunnan rakentamiseen.

UNICEF tukee lasten kouluunpääsyä ja edistää vaihtoehtoisen opetuksen käyttöä silloin, kun normaali peruskouluopetus ei ole mahdollista. Edistämme myös nuorten mahdollisuuksia kouluttautua.

UNICEF tarvitsee Syyrian lasten auttamiseen maan sisällä ja lähialueella noin 1,16 miljardia dollaria eli noin miljardi euroa vuodelle 2016. 

Mistä on kyse?

Syyriassa on meneillään maailman laajin humanitaarinen kriisi. Lasten oikeuksia rikotaan jatkuvasti räikeästi.

Lapsia kuolee ja vammautuu pommiskuissa päivittäin. Perheet ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan ja ajautuneet köyhyyteen menetettyään elinkeinonsa. Pelon, puutteen ja väkivaltaisuuksien keskellä eläminen traumatisoi lapsia pahasti. Lapsia myös värvätään aseellisiin ryhmiin ja pakotetaan työntekoon ja naimisiin.

 • Syyrian sisällä apua tarvitsee kuusi miljoonaa lasta. 
 • 2,5 miljoonaa syyrialaislasta elää pakolaisina lähialueen maissa.

Suurin osa Syyrian ulkopuolelle paenneista perheistä asuu epävirallisilla telttaleireillä Turkissa, Jordaniassa, Libanonissa, Irakissa ja Egyptissä. Telttaleireillä asuvat lapset elävät kurjissa ja epähygieenisissä oloissa, joissa taudit leviävät helposti. Leireillä on todettu muun muassa tuhkarokkoa ja A-hepatiittia. Usein lapset joutuvat myös käymään töissä.

» LAHJOITA HÄTÄAPUUN

Lapset kärsivät monin tavoin

 • Lähes puolet pakolaisina elävistä lapsista on jäänyt koulun ulkopuolelle. Syyrian sisällä 2,1 miljoonan lapsen koulunkäynti on keskeytynyt.
 • Yli 10 000 lasta on surmattu. 
 • Yli 200 000 lasta elää piiritetyissä kaupungeissa, joissa olosuhteet ovat äärimmäisen vaikeat
 • Yli 80 % Syyrian väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella, tämä tarkoittaa seitsemää miljoonaa lasta.
 • 70 % syyrialaisista kärsii puhtaan veden puutteesta.
 • Yli miljoona lasta on jäänyt ilman perusrokotuksia.
 • Vain kolmasosa sairaaloista on toiminnassa Syyriassa.

Lisää tietoa Syyriasta

» Pakenevien lasten tilanteesta kertovalla sivullamme kerrotaan myös, miten UNICEF auttaa syyrialaispakolaisia Euroopassa.

» UNICEFin avustustyö Syyriassa (englanniksi)
 
» Ohjeistus vanhemmille: Näin käsittelet katastrofeja lasten kanssa

» Seuraa UNICEFin työtä Facebookissa

 

LAHJOITA HÄTÄAPUUN »