Pakenevat lapset

Lähes 66 miljoonaa ihmistä on paossa sotien ja väkivallan vuoksi – enemmän kuin koskaan toisen maailmansodan jälkeen. Heistä lähes puolet on lapsia.

Lahjoita hätäapurahastoon »

Yrityslahjoitukset »

4-vuotias Ibrahim (taustalla) leikkii siskoineen lumessa Bar Ilyasin epävirallisella pakolaisleirillä Libanonissa. © UNICEF/UN0127909/Sanchez
4-vuotias Ibrahim (taustalla) leikkii siskoineen lumessa Bar Ilyasin epävirallisella pakolaisleirillä Libanonissa. © UNICEF/UN0127909/Sanchez

Pakenevia lapsia on nyt ennätysmäärä. Tämä johtuu sekä uusien väkivaltaisuuksien puhkeamisesta että vanhojen kriisien pitkittymisestä. Esimerkiksi Myanmarissa tänä vuonna puhjennut konflikti on ajanut jo yli 600 000 rohingya-vähemmistöön kuuluvaa ihmistä pakoon surkeisiin oloihin Bangladeshiin. Syyrian sodalle taas ei näy loppua, se jatkuu jo seitsemättä vuotta.

Lapset ovat syyttömiä pakolaisuuden syihin, silti he maksavat siitä kovimman hinnan. He voivat menettää perheensä, kotinsa, koulutuksensa - koko tulevaisuutensa. Lapset ovat pakoreitin varrella erityisessä vaarassa tulla kaltoinkohdelluiksi, ja pienten lasten mahdollisuudet selvitä pitkistä pakomatkoista ovat heikommat kuin aikuisen.

Suurimman vastuun pakolaisista kantavat sotaa käyvien maiden naapurimaat, jotka eivät pysty huolehtimaan edes omista lapsistaan. Esimerkiksi Libanonissa on nyt enemmän syyrialaisia pakolaislapsia kuin mitä Libanonissa on koulupaikkoja maan omille lapsille. Euroopassa maailman pakolaisista oleskelee vain yksi yhdeksästä.

Lapsi on aina ensisijaisesti lapsi.

– UNICEF

UNICEF on läsnä kaikissa kriiseistä kärsivissä maissa ylläpitämässä elämää ja toivoa. Tuellamme lapset pidetään hengissä, ja heille annetaan mahdollisuus kehittyä ja kasvaa ehjiksi aikuisiksi kriisistä huolimatta. Maailmalla ei ole varaa menettää kokonaista sukupolvea, sillä sen käsissä on alueen tuleva vakaus ja kehitys.

Hätäavun lisäksi UNICEF antaa asiantuntija-apua hallituksille ja kumppaneille niin lähtö-, kauttakulku- kuin kohdemaissa. Vaikutamme lainsäädäntöön kaikissa näissä maissa ja teemme töitä lapsen oikeudet takaavan politiikan puolesta myös Euroopan Unionissa.

Pitkäjänteinen työ etenkin koulutuksen tukemiseksi vähentää valtioiden ja alueiden konfliktiherkkyyttä, ja auttaa niitä rakentamaan tasa-arvoisia ja vakaampia yhteiskuntia.

UNICEF muistuttaa, että oli lapsen asema mikä hyvänsä, häntä tulee kohdella ensisijaisesti lapsena. Tähän velvoittaa YK:n lapsen oikeuksien sopimus, jota pitää soveltaa jokaiseen lapseen, oli lapsi sitten maan kansalainen, turvapaikanhakija tai paperiton.

Syyrian sota

Tällä hetkellä pahin pakolaisuutta aiheuttava konflikti on Syyrian sota. Vuonna 2011 alkanut konflikti on ajanut 11 miljoonaa ihmistä kodeistaan maansisäisiksi pakolaisiksi sekä muihin maihin, pääasiassa Libanoniin, Turkkiin ja Jordaniaan. Lähes puolet Syyrian pakolaisista on lapsia.

Sodalle ei edelleenkään näy loppua, ja tällä hetkellä yli 8 miljoonaa syyrialaista lasta tarvitsee pikaisesti hätäapua Syyriassa ja naapurimaissa.

Pitkään jatkuneen sodan seurauksena lapset kärsivät aliravitsemuksesta ja tarttuvista taudeista. Lapsia värvätään aseellisiin ryhmiin ja pakotetaan työntekoon ja naimisiin. Monet lapset ovat pahasti traumatisoituneita.

Lähes kolme miljoonaa syyrialaista lasta on jäänyt koulun ulkopuolelle. Syyriassa kasvaa kokonainen sukupolvi lapsia, jotka eivät saa koulutusta. Se vaarantaa paitsi heidän tulevaisuutensa, koko maanosan kehityksen ja vakauden. 

UNICEF tukee lasten kouluunpääsyä ja edistää vaihtoehtoisen opetuksen käyttöä silloin, kun normaali peruskouluopetus ei ole mahdollista. Edistämme myös nuorten mahdollisuuksia kouluttautua.

Syyrialaiset pakolaislapset opiskelevat talvitakit päällään Domizin pakolaisleirillä lähellä Dohukin kaupunkia Pohjois-Irakissa. UNICEF toimittaa kouluihin lämmityslaitteita. © UNICEF/UN0127684/Sparks
Syyrialaiset pakolaislapset opiskelevat talvitakit päällään Domizin pakolaisleirillä lähellä Dohukin kaupunkia Pohjois-Irakissa. UNICEF toimittaa kouluihin lämmityslaitteita. © UNICEF/UN0127684/Sparks

Usein kysyttyä

Mitä UNICEF tekee Suomessa pakolaisten auttamiseksi?

UNICEF kerää Suomessa varoja helpottaakseen lasten tilannetta etenkin lähtömaissa. Pakolaiskriisin taustalla oleviin syihin, kuten epätasa-arvoon ja koulutuksen puutteeseen puuttuminen on ainoa kestävä tapa hoitaa sitä. 

Suomessa vaikutamme päättäjiin ja viranomaisiin, jotta lapsen oikeudet huomioitaisiin turvapaikka- ja pakolaispolitiikassa. Rikkaissa maissa, kuten Suomessa, emme anna rahallista apua tänne tuleville – Suomessa vastaanottotoiminnan rahoittaa kokonaisuudessaan valtio. Lue täältä englanniksi, mitä UNICEF vaatii pakenevien lasten oikeuksien turvaamiseksi. 

Tuleeko Suomeen vain aikuisia miespakolaisia? Missä lapset ovat?

Lähes puolet maailman pakolaisista on lapsia. Lasten ottaminen mukaan pakomatkalle Välimeren yli Eurooppaan on viimeinen vaihtoehto, koska matka on äärimmäisen vaarallinen. Usein toinen vanhemmista, yleensä isä, lähtee vaaralliselle matkalle ja yrittää Eurooppaan päästyään saada perheensä turvallisempaa reittiä pitkin luokseen.

Suomeen tulevista pakolaisista ja turvapaikanhakijoista noin 30 prosenttia on lapsia.

Tänä vuonna Välimerellä on Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestö IOM:n mukaan kuollut jo 2 925 ihmistä. IOM raportoi syyskuussa, että Välimeren ylittävien pakolaisten kuolemanriski on lähes kaksinkertaistunut edellisvuodesta. Tämä johtuu siitä, että Välimeren pakolaisuus on siirtynyt entistä vaarallisemmalle reitille Pohjois-Afrikan ja Italian välille.  

Haluaisin auttaa pakolaisia Suomessa. Voinko tehdä jotain UNICEFin kautta?

Me Suomen UNICEFissa kannustamme jokaista ihmistä omalla toiminnallaan tukemaan pakolaisten kotoutumista. Vähimmillään se tarkoittaa ystävällisyyttä ja avuliaisuutta pakolaisia kohtaan ja omien lasten kasvattamista näkemään erilaisuus voimavarana, eikä uhkana. Jos haluat tehdä enemmän, kannattaa selvittää, voiko oman paikkakunnan vastaanottokeskuksissa tehdä vapaaehtoistyötä.

Voit myös osallistua UNICEFin pakolaislapset-kampanjaan. Kampanjan viesti on, että pakolaislapsista tulee huolehtia, jotta he saavat kasvaa täyteen mittaansa ja heistä tulee yhteiskuntaamme ja maailmaa rakentavia aikuisia. Voit osallistua kampanjaan sosiaalisessa mediassa lisäämällä kehyksen Facebook-profiilikuvaasi. Pääset vaihtamaan kehyksen tämän linkin kautta. Voit myös jakaa UNICEFin kampanjapäivityksiä Facebookissa ja Twitterissä. Kampanja alkaa 27.11.2017.

Mitä UNICEF tekee kriisimaissa?

UNICEF koordinoi YK-järjestönä kaikissa hätäaputilanteissa seuraavia kokonaisuuksia: puhdas vesi ja sanitaatio, lasten hätäapuravitsemus, koulunkäynnin jatkuminen (yhdessä Save the Childrenin kanssa) sekä osia terveystyöstä kuten rokotukset. UNICEF on maailman suurin hätäaputarvikkeiden toimittaja heti WFP:n ruoka-avun jälkeen. 

Hätäaputyöllä yritämme pitää lapset hengissä: annamme lisäravintoa, tuemme terveyspalveluja, toimitamme telttoja, lämpöä ja suojia. Lastensuojelulla on lisäksi tärkeä rooli turvattoman pakolaisuuden aikana. Lapsiystävälliset tilat, psykososiaalinen tuki ja koulunkäynti ovat tärkeä osa hätäapua - mitä tavallisempia asioita lapsi saa tehdä, sitä paremmin hän selviää.

Erityisen tärkeää lapsille on mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä myös kriisin keskellä. Koulu tarjoaa jatkuvuutta ja rutiineja, jotka auttavat lasta selviämään ahdistavissa olosuhteissa. Koulussa lapset ovat myös paremmin turvassa väkivallalta ja hyväksikäytöltä. Lisäksi lasten jääminen koulun ulkopuolelle on usein ratkaiseva tekijä, joka ajaa perheet pakolaisuuteen.

Tuemme kriisi- ja naapurimaiden omia järjestelmiä, jotta ne pystyisivät vastaamaan mahdollisimman hyvin pakenevien ihmisten tarpeisiin. Esimerkiksi syyrialaisista pakolaisista lähes kaksi kolmasosaa on paossa maan sisällä, kolmasosa naapurimaissa ja ainoastaan reilu kaksi prosenttia Euroopassa.

Mitä UNICEF tekee pakolaiskriisin ratkaisemiseksi?

Pakolaiskriisin ratkaiseminen vaatii toimenpiteitä poliittisilta päättäjiltä. Se on puuttumista liikkeellelähdön syihin, sotiin ja konflikteihin. Mitä  vakaampi ja tasa-arvoisempi yhteiskunta, sitä vähemmän syntyy pakolaisuutta aiheuttavia konflikteja. UNICEFin pitkäjänteinen työ tukee juuri yhteiskuntien vakautta ja tasa-arvoisuutta.

Kriisin puhjettua UNICEF auttaa paossa olevia ihmisiä. Teemme työtä niin kriisimaissa kuin niiden naapurimaissa, jotta elämän edellytykset säilyisivät mahdollisimman monella. Ihmiset lähtevät vaaralliselle matkalle Eurooppaan ainoastaan siksi, ettei muuta vaihtoehtoa ole.

Miksi pakolaisia on liikkeellä niin paljon juuri nyt?

55 prosenttia maailman yli rajojen paenneista pakolaisista on lähtöisin vain kolmesta maasta: Syyriasta, Afganistanista ja Etelä-Sudanista. Syyrian sotaa käydään jo seitsemättä vuotta, Afganistan on ollut epävakaa vuosikymmeniä ja Etelä-Sudanin vuonna 2013 puhjennut sisällissota aiheuttaa maailman nopeimmin kasvavan pakolaiskriisin. Kun ihmiset eivät usko enää oman maansa vakautuvan, he hakevat turvaa, elämisen arvoista elämää ja tulevaisuutta lapsilleen muualta.

Lapseni eivät ymmärrä pakolaiskeskustelua. Mitä voin kertoa heille pakolaiskriisistä?

Ihminen ei jätä kotiaan ja kotimaataan, jos siellä on hyvä olla. Siellä on perhe, koti, ystävät, oma kieli ja tuttu kulttuuri. Ihmiset pakenevat sotaa, väkivaltaa ja turvattomuutta. Heiltä on saatettu tuhota koti ja omaisia on saattanut kuolla tai kadota. Maa on niin kaaoksessa, että siellä ei pysty enää käymään koulua eikä tekemään töitä. Ei ole mitään millä elättää itseään, hankkia ruokaa tai kouluttaa lapsia.

Suurimmaksi osaksi ihmiset pakenevat oman maansa sisällä, sillä he eivät halua lähteä kauas. Naapurimaihin siirrytään myös paljon. Harvalla on varaa lähteä kauemmaksi, esimerkiksi Eurooppaan ja Suomeen asti. Mitä kauemmaksi lähtee, sen vieraammalta maa voi ihmisineen tuntua.

Me voimme helpottaa pakolaisten koti-ikävää ja uuden elämän aloittamista olemalla heille kaveri.

Kysymyksiin vastasi Inka Hetemäki, UNICEFin ohjelma- ja vaikuttamistyön johtaja

Lahjoita hätäapurahastoon »

Yrityslahjoitukset »

UNICEF auttaa Syyriassa ja lähialueilla

Toimitamme Syyrian lapsille elintärkeää hätäapua, kuten lämpimiä vaatteita, puhdasta vettä, lääkkeitä ja ruokaa.

UNICEFin kokonaisvastuulla Syyrian kriisissä ovat vesi- ja sanitaatiohuolto ja hätäapuravitsemus. Lisäksi kannamme osavastuun lasten koulutuksen turvaamisesta.

Tarjoamme lapsille myös psykososiaalista tukea sekä terveyspalveluja lapsille ja perheille.

Kylmän talven lähestyessä UNICEF tavoitteena on toimittaa

 • 800 000 talvivarustepakettia Syyrian ja lähialueelle
 • käteisavustuksia 320 000 haavoittuvassa asemassa olevalle lapselle perheineen
 • lapsiystävällisiä tiloja ja lämmitysjärjestelmiä kouluihin 105 000 lapselle
 • huopia 240 000 lapselle

Tämän vuoden aikana UNICEF on

 • auttanut 1,8 miljoonaa lasta pääsemään kouluun Syyriassa ja lähialueen maissa
 • turvannut puhtaan veden 14,6 miljoonalle ihmiselle Syyriassa auttamalla vesijohtojärjestelmien ylläpidossa
 • rokottanut 2,7 miljoonaa lasta poliota vastaan Syyriassa
 • tutkinut 1,3 miljoona naista ja lasta aliravitsemuksen varalta ja toimittanut 650 000 lapselle ja imettävälle äidille lisäravinteita. 

Mitä UNICEF tekee Euroopassa?

UNICEF työskentelee pakenevien lasten parissa Kreikassa, Italiassa, Itävallassa, Saksassa, Bulgariassa, Makedoniassa, Serbiassa, Kroatiassa ja Sloveniassa.

Tammi-syyskuussa 2017 Eurooppaan saapui noin 140 000 lasta. Erityisesti Pohjois-Afrikan kautta Italiaan saapuvat lapset ovat usein liikkeellä yksin ilman aikuista huoltajaa. Monet heistä ovat kokeneet väkivaltaa ja hyväksikäyttöä. Apua tarvitsevat myös ne lähes 30 000 lasta, jotka ovat jääneet jumiin ylikansoitettuihin pakolaiskeskuksiin Kreikkaan ja Balkanille Euroopan suljettua rajojaan.

UNICEF tarjoaa lapsille psykososiaalista tukea ja kouluttaa pakolaisten kanssa työskenteleviä paikallisia ammattilaisia. Tuemme lasten ravitsemusta ja puhtaan veden ja sanitaation tarjontaa pakolaiskeskuksissa. UNICEF auttaa myös maiden hallituksia perheiden yhdistämisessä ja yksin liikkuvien lasten suojelun tehostamisessa. 

Lisäksi teemme EU:ssa sekä pakolaisten kauttakulku- ja määränpäämaissa vaikuttamistyötä, jotta Euroopan valtiot toteuttaisivat pakolaislasten oikeuksiin liittyvät velvollisuutensa.

Mitä muut järjestöt tekevät?

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n vastuulla on johtaa ja koordinoida kansainvälistä pakolaisten suojelua. Sen pohjoisen Euroopan aluetoimisto sijaitsee Tukholmassa, Suomessa sillä ei ole toimistoa.

Suomen Punainen Risti tukee viranomaisia turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten vastaanottamisessa ja ylläpitää useita vastaanottokeskuksia toimipisteineen eri puolilla Suomea.

Pakolaisneuvonta ry on kansalaisjärjestö, joka antaa oikeudellista apua ja neuvontaa turvapaikanhakijoille, pakolaisille ja muille ulkomaalaisille Suomessa. Lisäksi yhdistys toimii turvapaikanhakijoiden, pakolaisten ja muiden maahanmuuttajien aseman parantamiseksi Suomessa sekä seuraa Euroopan unionin turvapaikka- ja pakolaispolitiikan kehitystä.

Suomen pakolaisapu on kansalaisjärjestö, jonka tärkeimpänä tavoitteena on edistää pakolaisten ja paluumuuttajien perusoikeuksia. Järjestö tekee Suomessa tiedotus-, koulutus- ja sosiaalityötä. Pakolaisavun maksuttomat kouluvierailijat kiertävät kouluissa kertomassa pakolaisuudesta ja siirtolaisuudesta.

 

 

UNICEF jakoi suomalaislapsille apua sotien jälkeen. Porot veivät avun perille syrjäseuduilla Lapissa. © UNICEF
UNICEF jakoi suomalaislapsille apua sotien jälkeen. Porot veivät avun perille syrjäseuduilla Lapissa. © UNICEF

Pakolaisuus lukuina

Ennätysmäärä ihmisiä pakenee nyt väkivaltaa ja konflikteja. Liikkeellä on 65,6 miljoonaa ihmistä, joista lähes puolet on lapsia.

 • Näistä 65,6 miljoonasta ihmisestä 40,3 miljoonaa on maan sisäisiä pakolaisia ja 25,3 miljoonaa pakolaisia ja turvapaikanhakijoita. 
 • Joka minuutti 20 ihmistä joutuu pakenemaan kotoaan. 
 • 86 % maailman pakolaisista oleskelee köyhissä maissa Afrikassa ja Aasiassa.
 • Noin 140 000 ihmistä pakeni Välimeren yli Eurooppaan tammi-syyskuussa 2017. Lapsia heistä oli yksi kuudesta.
 • Neljä viidestä Pohjois-Afrikasta Italiaan tulevasta lapsesta on kohdannut pakomatkallaan väkivaltaa ja hyväksikäyttöä.

Lisätietoa

» UNICEF ja IOM: Jopa kolme neljästä lapsesta joutuu väkivallan ja hyväksikäytön uhriksi Välimeren pakolaisreiteillä (13.9.2017)

» UNICEFin tuore tutkimus: Suurin osa Afrikasta pakenevista lapsista ei tähtää Eurooppaan (27.7.2017)

Irja Vuorinen pakeni sotaa ja sai apua UNICEFilta (video)

Mikko Karinen pakeni Lapin sotaa ja sai apua UNICEFilta  (Youtube-video)

»Tietoa maailman pakolaistilanteesta YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n sivuilta (englanniksi) 

» Maahanmuuttovirasto: Usein kysytyt kysymykset

» Pakolaisneuvonta: 10 väitettä ja faktaa turvapaikanhakijoista ja pakolaisista

Kuka on pakolainen?

Pakolainen on henkilö, joka on joutunut jättämään kotimaansa, koska hänellä on perusteltu syy pelätä joutuvansa vainotuksi. Pakolaista vainotaan hänen alkuperänsä, kansallisuutensa, uskontonsa, yhteiskunnalliseen ryhmänsä tai poliittisen mielipiteensä perusteella. 

Suomen ulkomaalaislaissa pakolaisella tarkoitetaan ainoastaan niitä, jotka ovat saaneet Geneven pakolaissopimuksessa määritellyn turvapaikan eli pakolaisen statuksen. Yleiskielessä pakolaisella viitataan usein kaikkiin niihin, joilla on suojeluperusteinen oleskelulupa (myös toissijaisen suojelun perusteella myönnetty) ja niihin, jotka vasta hakevat turvapaikkaa.

Tällä sivulla sisällytämme termiin "pakolainen" myös niin sanotut maansisäiset pakolaiset eli ihmiset, jotka ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan jääden kuitenkin omaan kotimaahansa.