Kongon demokraattisessa tasavallassa on käynnissä historian toiseksi pahin ebolaepidemia. Jo yli 1800 ihmistä on kuollut, kolmannes heistä on lapsia. UNICEF tekee kaikkensa lasten suojelemiseksi taudilta.

Näin UNICEF auttaa

Tuemme maan hallitusta ebolan kukistamisessa. Huolehdimme, että lapset saavat elintärkeää suojelua, ravintoa ja psykososiaalista tukea.

 • tiedotamme yhteisöissä ebolasta ja sen ehkäisystä
 • vastaamme vesi- ja sanitaatiohuollosta yhteisöissä, kouluissa ja terveyskeskuksissa 
 • tarjoamme psykososiaalista tukea ebolasta kärsiville lapsille ja perheille
 • huolehdimme ebolan vuoksi yksin jääneiden lasten ravitsemuksesta.

Lapset kärsivät kriisistä eniten

Lasten ebola-tartunnat ovat korkeammat kuin aiemmissa epidemioissa. Jo yli 770 lasta on saanut tartunnan, heistä 500 on kuollut. Erityisen suuressa vaarassa ovat alle viisivuotiaat lapset. Heiltä tartunta siirtyy helposti myös heistä huolehtiviin naisiin.

Kriisi romuttaa lasten mahdollisuuden elää normaalia arkea. Lapset eivät välttämättä pääse kouluun tai saa tarvitsemaansa perusterveydenhuoltoa. Ebolan pelko muuttaa myös sitä, miten ihmiset suhtautuvat naapureihinsa ja muihin yhteisön jäseniin.

Yli 2000 lasta on joutunut eroon vanhemmistaan ja reilu 2200 jäänyt orvoksi. Perheenjäsenen menetys tai viikkokausien eristys omasta vanhemmasta kuormittavat lasta henkisesti. Lapsia saatetaan myös leimata, mikä entisestään pahentaa heidän kärsimystään. Traumoista toipuminen voi kestää vuosia.

Lapset tarvitsevat erityistä tukea. Esimerkiksi äidistään erotettu vauva tarvitsee huolenpitoa, kun tartunnan saanut äiti ei voi imettää vauvaansa eikä viettää aikaa tämän kanssa. Orvoksi jääneet lapset tarvitsevat tukea muun muassa kouluun paluuseen ja terveyteen liittyen pitkään kriisin jälkeenkin. Lapsen sukulaisten kanssa joudutaan myös toisinaan neuvottelemaan, jotta sukulaiset suostuvat ottamaan lapsen hoiviinsa.

UNICEFin työn tuloksia

Tähän mennessä UNICEF on paikallisten kumppaniensa kanssa:

 • rokottanut yli 170 000 ihmistä ebolaa vastaan
 • tavoittanut yli 22 miljoonaa ihmistä erilaisilla ebola-tietoiskuilla 
 • tarkastanut 77 miljoonaa maan sisäistä ja kansainvälistä matkustajaa ebolan varalta
 • hoitanut 1 300 ihmistä 14 eri terveyspisteellä
 • testannut viikottain 3 000 näytettä kahdeksassa laboratoriossa
 • asentanut yli 10 000 käsienpesupistettä 
 • kouluttanut yli 2 000 työntekijää tekemään ennaltaehkäisevää työtä yhteisöissä
 • tarjonnut 25 000 koululaisille päivittäisen aterian ebola-alueilla.

Mistä on kyse?

Kongon demokraattisessa tasavallassa on käynnissä historian toiseksi pahin ebolaepidemia. Vuonna 2018 kesällä alkaneessa kriisissä on kuollut yli 1800 ihmistä ja ainakin 2600 on saanut tartunnan. Lähes joka kolmas kuolleista on lapsi.

Maailman terveysjärjestö on julistanut epidemian kansainväliseksi hätätilaksi. Riski viruksen leviämisestä naapurimaihin on suuri. Kyseessä on kymmenes kerta, kun ebola leviää Kongon demokraattisessa tasavallassa viimeisen neljän vuosikymmenen aikana.

Ebola on verenvuotokuume, joka johtaa usein kuolemaan. Ebolaan ei ole yleisesti hyväksyttyä lääkehoitoa, mutta Kongon demokraattisessa tasavallassa kehitetään parhaillaan ebolalääkkeitä. Yli 770 ihmistä on selvinnyt taudista. Selviytyjä tulee immuuniksi virukselle.

Kyseessä on ensimmäinen konfliktialueella riehuva ebolaepidemia. Ebolahoitajat ja hoitokeskukset ovat joutuneet iskujen kohteiksi. Konfliktin osapuolten on lopetettava iskut, jotta hoitajat voivat tehdä työnsä ja ebolapotilaat voivat hakea apua ilman pelkoa iskun kohteeksi joutumisesta.

Maata riepottelee myös tuhkarokkoepidemia. Tuhkarokko on tappanut Kongon demokraattisessa tasavallassa tänä vuonna lähes 2000 ihmistä.

Ebolakriisin pysäyttäminen vaatii kansainvälisen yhteisön panosta.

UNICEF tarvitsee yli 170 miljoonaa dollaria eli noin 150 miljoonaa euroa lisää budjettiinsa voidakseen jatkaa työtä ebolan pysäyttämiseksi ja välttämättömien palvelujen järjestämiseksi.

Auta meitä suojelemaan lapsia ja kukistamaan ebola.

Lahjoita hätäapuun »