Ukrainan kriisi heijastuu lasten elämään myös Suomessa. Lapset ovat aina syyttömiä kansainvälisiin konflikteihin, niin myös sotaan Ukrainassa. UNICEF kokosi huoltajille ohjeet, kuinka lasten välistä syrjintää voi ehkäistä.

Moni venäläis- ja ukrainalaistaustainen lapsi Suomessa saattaa kantaa tällä hetkellä huolta siitä, tuleeko syrjityksi esimerkiksi koulussa tai kaveriporukassa.

Näin voit ehkäistä lasten välistä syrjintää:

1. Ole utelias

Kysy lapselta, mitä Ukrainan tilanteesta on puhuttu koulussa ja millaisia viestejä tai videoita lapsi on nähnyt sosiaalisessa mediassa. Kysy myös, miten lapsen kaveripiirissä on puhuttu aiheesta.

2. Kerro, että kiusaaminen ei ole koskaan sallittua

Kerro avoimesti, että esimerkiksi venäläistaustaiset lapset saattavat nyt kohdata syrjintää, vaikka niin ei saisi tapahtua. Selitä, että koko ihmisryhmää, esimerkiksi venäläisiä, ei saa syyttää jostain, mistä on vastuussa muutama tähän ryhmään kuuluva ihminen. Painota, että kiusaaminen ei ole sallittua missään tilanteessa.

3. Kehota kääntymään aikuisten puoleen

Muistuta, että aikuisilla on aina vastuu kiusaamisen ja syrjinnän lopettamisesta. Kehota lasta kertomaan kiusaamistilanteista aina aikuiselle. Voit myös kannustaa lasta puolustamaan kiusattuja silloin, kun se on lapselle mahdollista.

4. Varmista lapsen turvallinen olo

Vastaa lasta askarruttaviin kysymyksiin ja varmista, että lapselle jää keskustelusta turvallinen ja sellainen olo, että hän voi omalla toiminnallaan vaikuttaa kiusaamisen ja syrjinnän lopettamiseen.

Aikuisilla on vastuu siitä, ettei ketään lasta syrjitä tai kiusata.  Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen arkeen. Pidetään yhdessä huolta lapsista ja nuorista!

Tutustu myös ohjeisiimme, miten puhua sodasta ja muista pelottavista tapahtumista lapsen kanssa. 

Auta Ukrainan lapsia