Suomen UNICEFin vuosikokous 2022

Suomen UNICEF ry:n vuosikokous pidetään

Yhdistyksen vuosikokoukseen voi osallistua myös etäyhteyden välityksellä.

Vuosikokouksessa on puhevalta ja äänioikeus ennen vuosikokouksen alkua jäsenmaksunsa suorittaneilla varsinaisilla jäsenillä.

Vuosikokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen kohdan 8 mukaiset vuosikokousasiat.

Suomen UNICEF ry:n nimitysvaliokunta ehdottaa uusiksi hallituksen jäseniksi toimitusjohtaja Therese Cedercreutzia ja talousjohtaja Pekka Pajamoa.

Muita esityksiä hallituksen jäseniksi ei määräaikaan mennessä ole tullut pääsihteerille.

Lisätietoja: Marja Koli-Nikander puh. 050 911 7818 tai sähköpostilla: [email protected].