Vuosikokous 2017

Suomen UNICEF ry:n vuosikokous pidetään:

Aika: keskiviikkona 17.5.2017 klo 17.00
Paikka: Lindström Talo, os. Lautatarhankatu 6, 00580 Helsinki

Vuosikokouksessa on puhevalta ja äänioikeus ennen vuosikokouksen alkua jäsenmaksunsa suorittaneilla varsinaisilla jäsenillä.

Yhdistyksen sääntöjen 6. pykälän mukaan vuosikokous pidetään viimeistään toukokuussa ja siinä käsitellään yhdistyksen sääntöjen 8. pykälän mukaiset asiat.

Suomen UNICEF ry:n nimitysvaliokunta esittää vuosikokoukselle uusiksi hallituksen jäseniksi toimitusjohtaja Lauri Järvilehtoa, CEO & Co-founder Risto Kuulasmaata, yksikönpäällikkö Nina Nordströmiä sekä vapaaehtoisryhmien edustajaksi Helsingin vapaaehtoisryhmän jäsen Maarit Lamminmäkeä. Toimitusjohtaja Teija Andersenia sekä asianajaja Hanna-Mari Mannista ehdotetaan uudelle kolmivuotiskaudelle.

Muita esityksiä hallituksen jäseniksi ei määräaikaan mennessä ole tullut pääsihteerille.

Lisätietoja

Marja Koli-Nikander, (09) 5845 0222, marja.koli-nikander@unicef.fi.