Suomen UNICEFin oma vastuullisuus

Haluamme varmistaa, että toimimme itse kaikessa niin kuin kehotamme muita toimimaan. Tämän vuoksi koko Suomen UNICEF mukaan lukien työtekijät ja hallitus ovat sitoutuneet noudattamaan vastuullisuutta kaikessa toiminnassamme.

Vastuullinen toimintamme huomioi kaikki sosiaalisen vastuun osa-alueet, ihmisoikeudet ja lapsen oikeudet sekä toimintamme ympäristövaikutukset.

Suomen UNICEF on sitoutunut:

  1. Kartoittamaan ja arvioimaan kriittisesti kaiken oman toimintansa ja sen vaikutukset vastuullisuuden näkökulmasta ja tarvittaessa muuttamaan toimintaansa löydösten perusteella.
  2. Kehittämään osana tätä prosessia toiminnalleen julkisesti esilläolevat eettiset periaatteet, mitä se tulee noudattamaan niiden valmistuttua kaikilta osin ja koko toiminnassaan.
  3. Luomaan mekanismit ylläpitää ja seurata vastuullisuutta ja raportoimaan koko prosessista rehellisesti, avoimesti ja säännöllisesti.

Suomen UNICEF pyrkii vaikuttamaan yritysten vastuullisuusasioissa valtion hallintoon ja yrityksiin. Koemme, että oman vastaavan prosessin läpikäyminen auttaa meitä oppimaan yritysvastuun johtamisesta ja hankalienkin asioiden eteenpäin viemisestä organisaation sisällä. Samalla pääsemme testaamaan omat työkalumme käytännössä.