WASH: Intia

Suomen UNICEF on tehnyt vesi- ja sanitaatiotyötä Intiassa jo pitkään.
Suomen UNICEF on tehnyt vesi- ja sanitaatiotyötä Intiassa jo pitkään.
© UNICEF/Suomi2012/Kirsi Haru

Hankkeen koko nimi: Creating the enabling environment for all school children through access and use of water, sanitation and hygiene (WASH) in rural schools in Rajasthan, India

Hanke toteutetaan Intiassa, Rajasthanissa, kahdella alueella: Udaipurissa ja Dungarpurissa

Arvioidut hyödynsaajat: 40 000 lasta ja 15 000 perhettä

Toteutusaika: 2014 -

Hanketta tuetaan yrityslahjoitusten avulla.

Hankkeen tausta

Likaisen veden ja huonon hygienian levittämät taudit tappavat enemmän ihmisiä kuin sodat. Erityisesti lapset ovat vaarassa, sillä heidän vastustuskykynsä on heikompi kuin aikuisten. Intiassa ripuliin kuolevien lasten määrä on suurinta maailmassa: päivittäin 1000 lasta menehtyy tähän ehkäistävissä olevaan tautiin. Puutteelliset vesi-, sanitaatio- ja hygieniaolosuhteet myötävaikuttavat lisäksi aliravitsemukseen ja krooniseen nälkiintymiseen, jotka taas puolestaan estävät lapsia kehittymästä täyteen potentiaaliinsa.

Rajasthan on Intian suurin ja väkirikkain alue. Huonot hygienia- ja sanitaatio-olosuhteet sekä puhtaan juomaveden puute vaikuttavat väestön terveyteen: yksi lapsi kahdestatoista menehtyy ennen viidennettä ikävuottaan. Vesi-, sanitaatio- ja hygieniaolosuhteet ovat kaikkein huonoimmat Rajasthanin heimoalueilla, tämän vuoksi UNICEFin työ kohdistuu ensisijaisesti näille alueille.

Hankkeen tavoitteet ja odotetut tulokset

Hankkeen tavoitteena on luoda kouluihin helposti toteutettavissa ja jalkautettavissa olevat, kestävät vesi-, sanitaatio- ja hygieniaolosuhteet. Kouluilla on vahva rooli WASH -toimintamallien suunnittelussa ja toteutuksessa.

Hankkeen myötä kouluihin saadaan lapsiystävälliset, yhdenvertaiset ja kestävät vesi-, sanitaatio- ja hygieniapuitteet sekä vahvistetaan opettajien ja oppilaiden kykyä toteuttaa ja ylläpitää WASH -toimintamalleja ja pysyviä hygieniakäytäntöjä.

Odotetut tulokset:

  • 300 koulussa ja Anganwadi -keskuksessa:

- on toimivat, lapsiystävälliset käsienpesupisteet, joissa on juokseva vesi ja saippuaa

- lapset pesevät säännöllisesti kätensä saippualla ennen ruokailua ja wc:ssä käynnin jälkeen

- on ammattitaitoisia opettajia, jotka toteuttavat keskeisiä WASH -aloitteita yhdessä lasten kanssa

- on toimivia lasten hallituksia, jotka ovat mukana WASH -monitoroinnissa ja edistämässä keskeisiä hygieniatoimintamalleja omissa yhteisöissään.

  • Koulut ja Anganwadi -keskukset toimivat mallina WASH -aloitteiden laajempaan jalkauttamiseen Rajasthanissa.
  • Koulujen sanitaatioaloitteiden myötä kysyntä wc-tiloille kasvaa hankkeeseen kuuluvien 300 koulun/ Anganwadi -keskuksen alueiden yhteisöissä.