Voices of Youth, Digital Citizenship and Safety

Laita hyvä jakoon Whatsapp

Nuorten äänet – Osallistuminen, Voices of Youth – Citizen

Verkkoyhteyksien lisääntyminen tuo uusia mahdollisuuksia, tietoja ja palveluita nuorten ihmisten elämään. Näitä ovat muun muassa online-oppiminen, aktivismi, vuorovaikutus paikallisten ja maailmanlaajuisten yhteisöjen kanssa sekä tiedonvaihto. Kehitys tuo verkkoon myös uusia ihmisryhmiä, jotka eivät välttämättä osaa suojautua online-maailman kääntöpuolilta, kuten nettikiusaamiselta, alaikäisille sopimattomalta materiaalilta tai ahdistelijoilta. Kehittyvässä digitaalisessa ympäristössä nuorille on opetettava uusien viestintävälineiden käyttöä siten, että he osaavat myös suojella itseään.
 
Nuorten äänet – Osallistuminen -projekti rakentaa vastuullista online -ympäristöä ja opettaa nuoria käyttämään digitaalista mediaa samaan aikaan sekä harkiten että luovasti, ja pitämään kiinni oikeuksistaan myös verkkomaailmassa.
 
Projektin tavoitteena on lisätä nuorten tietämystä uusien viestintävälineiden mahdollisuuksista ja niihin liittyvistä riskeistä. Projekti pyrkii vahvistamaan digitaalista osallistumista ja kehittämään toimintatapoja ja välineitä, joilla uusien viestintävälineiden hyödyt ovat mahdollisimman suuret ja riskit mahdollisimman pienet.
 
Projekti toteutetaan kolmessa vaiheessa:
 
1. Tiedon kerääminen
Ensimmäisessä vaiheessa kerätään tutkimustietoa yhteystavoista, välineiden käytöstä, digitaalisesta käyttäytymisestä, turvallisuusriskeistä ja verkko-oikeuksista. Tiedon hankintaan käytetään aiempien tutkimusten lisäksi uusia määrällisiä ja laadullisia tutkimuksia. Lisäksi arvioidaan, löytyykö uusia tutkimustarpeita.
 
2. Kampanjointi
Toisessa vaiheessa valmistetaan ja jaetaan viestintämateriaalia (lyhytelokuvia, musiikkia, tietopaketteja, harjoitustehtäviä ja testejä) opettajille ja oppilaille. Materiaalit kertovat uusien viestintävälineiden tehokkaista ja turvallisista käyttötavoista ja kannustavat nuoria kasvamaan vastuullisiksi digitaalisiksi vaikuttajiksi. Suuri osa materiaaleista toteutetaan yhteistyössä nuorten kanssa.  
 
3. Vaikuttamistyö
Vaikuttamistyössä hallinnon edustajille jaetaan tietoa digitaalisen osallistumisen merkityksestä ja aiheesta pyritään käynnistämään keskustelua. Välineinä toimivat julkaisut, online-palvelu, seminaarit ja työryhmät, viralliset tapaamiset ja/tai muut viestintäkanavat. Kolmannen vaiheen tavoitteena on, että kansalaisten digitaalisen viestinnän taitojen kehittämisestä tulisi tärkeä poliittinen tavoite niin valtakunnallisille kuin paikallisille vaikuttajille.
 
Projekti toteutetaan kahdella alueella:

  • Eteläinen Afrikka: Etelä-Afrikka ja Sambia
  • Itäinen Afrikka: Kenia

Projektin kohderyhmä: 13-24 -vuotiaat nuoret.

 

Aiheeseen liittyvää

Englanniksi