Varhaislapsuuden kehitys ja vammaiset lapset: Bolivia

Laita hyvä jakoon Whatsapp

Varhaislapsuuden kehitys ja vammaiset lapset: Bolivia

© UNICEF/NYHQ2012-2048/Friedman-Rudovsky

Hankkeen koko nimi: Early Childhood Development and Disabilities

Hanke on osa Bolivian UNICEFin suurempaa koulutusohjelmakokonaisuutta.

Toteutusaika: 2015-

Hanketta tuetaan suurlahjoituksella ja yrityslahjoituksella.

Hankkeen tausta

Bolivia on alemman keskitulotason maana pystynyt parantamaan lasten hyvinvointia useilla eri osa-alueilla. Kehityksestä huolimatta suurena haasteena on kasvava eriarvoisuus, minkä vuoksi Bolivian UNICEF keskittyy työssään kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin lapsiin: vammaisiin lapsiin, alkuperäiskansaan kuuluviin lapsiin sekä tyttöihin.

Vammaisten lasten arki on haastavaa. Heidän oikeuksiaan ja tarpeitaan ei huomioida eivätkä lapset saa heille sopivia palveluita ja tarvitsemaansa tukea. Monet vammaiset lapset joutuvat myös kohtaamaan ennakkoluuloja. Suurimpana haasteena on Bolivian puutteellinen lainsäädäntö ja politiikka.

Jos kehitysviiveisiä tai vammaisia lapsia ei huomioida ajoissa ja oikealla tavalla, vaarana on vaikeuksien kasautuminen. Köyhyyden syventymisen ja syrjäytymisen vaikutukset voivat olla elinikäisiä.  

Hankkeen tavoitteet

Varhaislapsuus muodostaa perustan oppimiselle, kehitykselle ja osallistumiselle. UNICEFin tavoitteena on, että vammaisten lasten erityistarpeet havaitaan jo ensimmäisinä elinvuosina. Näin lasten on mahdollista saada tukea kasvuunsa ja kehitykseensä mahdollisimman varhain.

UNICEFin työn lähtökohtana on, että vammaiset lapset voivat osallistua yhteiskunnan toimintaan täysipainoisesti ja elää mahdollisimman normaalia lapsen elämää. Tämä tarkoittaa esimerkiksi mahdollisuutta käydä koulua. Jotta vammaiset lapset pääsevät kouluun ja päättävät sen ajallaan, järjestää UNICEF mm. psykososiaalista tukea, opettajille ja hoitajille koulutusta ja pedagogisia tukipalveluita sekä edistää kaksikielisyyttä ja kehittää varhaista diagnosointia. UNICEF auttaa myös Bolivian valtiota ottamaan budjeteissa ja ohjelmissa huomioon vammaiset lapset.