Vammaisten lasten koulutuksen tukeminen: Vietnam

Laita hyvä jakoon Whatsapp

Vammaisten lasten koulutuksen tukeminen: Vietnam

8-vuotias kuuro tyttö Tran Gia Bao leikkii opettajansa kanssa UNICEFin tukemassa erityiskoulussa Da Nanginssa, Vietnamissa. Kuva: © UNICEF/UNI141957/Macksey
8-vuotias kuuro tyttö Tran Gia Bao leikkii opettajansa kanssa UNICEFin tukemassa erityiskoulussa Da Nanginssa, Vietnamissa. Kuva: © UNICEF/UNI141957/Macksey

Hankkeen koko nimi: Inclusive education for children with disabilities in Vietnam

UNICEF toteuttaa hanketta sekä kansallisella tasolla että seuraavilla kahdeksalla fokusalueella: Lao Cai, Dien Bien, Kon Tum, Gia Lai, An Giang, Ho Chi Minh City, Dong Thap ja Ninh Tuan.

Arvioidut hyödynsaajat:

  • Vietnamin 1.3 miljoonaa vammaista lasta

  • 2.6 miljoonaa vammaisten lasten vanhempaa / huoltajaa

  • 10 000 opetustoimenjohtajaa ja inklusiivisen opetuksen avainopettajaa

Toteutusaika: 2016 -

Hanketta tuetaan suurlahjoituksella. Lue lisää täältä.

Hankkeen tausta

Vaikka Vietnamissa on tapahtunut paljon edistystä lasten hyvinvoinnissa ja koulutuksessa, ei oikeus koulunkäyntiin toteudu vielä vammaisten lasten kohdalla. Noin puolet maan 1,3 miljoonasta vammaisesta lapsesta ei pääse lainkaan kouluun. Mikäli vammaiset lapset eivät saa tarvitsemaansa tukea, voi vaarana olla köyhyyden syventyminen.

Vammaisten lasten kohtaamat haasteet liittyvät muun muassa tietämättömyyteen ja negatiivisiin asenteisiin. Opettajilla ei myöskään ole riittävää tietotaitoa vammaisuuteen liittyvistä asioista ja inklusiivisesta opetuksesta. Lisäksi apuvälineistä kuten kuulolaitteista ja pyörätuoleista on pulaa.

Vietnamin valtio on sitoutunut vahvasti vammaisten oikeuksiin. Haasteena on politiikan ja käytännön välinen kuilu: vaikka lait ovat olemassa, vaatii vammaisten ihmisoikeuksien toteutuminen vielä työtä.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on, että yhä useampi vammainen lapsi pääsisi inklusiivisen opetuksen piiriin ja saisi laadukasta opetusta. Työtä tehdään opettajien kouluttamiseksi, asenteiden muuttamiseksi ja vammaisten oman osallisuuden lisäämiseksi. Yhteistyötä tehdään esimerkiksi Vietnamin Opetusministeriön sekä kansallisen opettajankoulutuslaitoksen kanssa. Hankkeessa tullaan lisäksi kehittämään 3-6-vuotiaiden seulontaan tarkoitettuja työkaluja, minkä avulla mahdollisuudet kehitysviiveiden havaitsemiseen paranevat jo ennen koulunaloitusta.

Hankkeen tavoitteena on myös tuottaa tietoa ja tutkimusta vammaisuudesta esimerkiksi yliopistojen kanssa. Tämän lisäksi UNICEFin työn keskeisenä osana on vaikuttaa laajasti kansalliseen- ja kuntapolitiikkaan, jotta vammaisten ihmisoikeudet voivat toteutua täysimääräisesti ja vammaiset ihmiset pääsevät osallistumaan yhteiskunnan toimintaan.