Lasten suojelu väkivallalta: Nepal

Hankkeen koko nimi: Child Protection from Violence, Exploitation and Abuse

Hanke toteutetaan Nepalissa 20 piirikunnan alueella: 5 kaupunkialueella, 15 maaseutualueella

Arvioidut hyödynsaajat: 14 000 lasta

Toteutusaika: 2014 –

Hanketta tuetaan Nenäpäiväkeräyksen avulla.

Hankkeen tausta

Nepalissa lapset ovat vaarassa joutua fyysisen, psykologisen tai seksuaalisen väkivallan uhreiksi monissa paikoissa: kotona, koulussa, yhteisössään, työtä tehdessään, orpokodeissa tai kadulla. Lapsia hyväksikäytetään ja kaupataan niin työntekijöiksi, seksuaalisiin tarkoituksiin kuin avioliittoihin, sekä maan sisällä että sen ulkopuolelle. UNICEF Nepalin ohjelman tavoitteena on suojella lapsia kaikilta väkivallan muodoilta, hyväksikäytöltä ja kaltoin kohtelulta.

Hankkeen tavoitteet ja odotetut tulokset

Kohdennetuilla varoilla tuetaan UNICEF Nepalin lastensuojeluohjelmaa, jonka tarkoituksena on vahvistaa maan lastensuojelujärjestelmää, taata laadukkaiden sosiaalipalveluiden tarjoaminen väkivallan uhreiksi joutuneille lapsille ja lisätä tietoisuutta lapsiin kohdistuvasta väkivallasta. UNICEF Nepal toteuttaa lastensuojelun kaikkia vaiheita yhdessä nepalilaisten virkamiesten kanssa.

Ohjelmassa tuetaan palveluiden tuottamista, kuten kriisiavun antamista: puhelinlinjoja, turvapaikkoja, psykososiaalista apua sekä oikeus- ja terveyspalveluja. Ohjelmassa tuetaan myös pidempiaikaisia palveluja, kuten sosiaalityöntekijän tekemää seurantaa, tukea koulutukseen sekä sosiaalista suojaa ja perheen toimeentulon turvaamista esimerkiksi työllisyysohjelmien avulla.