Koulutus: Schools for Asia ja Schools for Africa

Pienillä koululaisialla on hauskaa UNICEFin tukemassa koulussa Dhakassa Bangladeshissa.
Pienillä koululaisialla on hauskaa UNICEFin tukemassa koulussa Dhakassa Bangladeshissa.

Kansainvälinen UNICEF toteuttaa Schools for Asia -ohjelmaa seuraavissa 11 Aasian maassa: Mongolia, Nepal, Bhutan, Kiina, Intia, Bangladesh, Laos, Vietnam, Filippiinit, Itä-Timor ja Papua Uusi-Guinea.

Suomen UNICEF on tukenut Schools for Asia -ohjelmaa mm. Intiassa, Nepalissa, Itä-Timorissa ja Vietnamissa. Ohjelmaa tuetaan yrityslahjoitusten ja suomalaisissa kouluissa kerättyjen varojen avulla. Lue lisää koulujen mahdollisuuksista kerätä varoja täältä.

Toteutusaika: 2012 -

Kansainvälinen UNICEF toteuttaa Schools for Africa -ohjelmaa seuraavissa 13 Afrikan maassa: Angola, Malawi, Mosambik, Ruanda, Etelä-Afrikka, Zimbabwe, Etiopia, Madagaskar, Guinea Bissau, Sierra Leone, Burkina Faso, Mali ja Niger.

Suomen UNICEF on tukenut Schools for Africa -ohjelmaa vuodesta 2005 lähtien mm. Mosambikissa, Madagaskarissa ja Etelä-Afrikassa.

Hankkeen tausta

Schools for Asia ja Schools for Africa -ohjelmat perustuvat UNICEFin lapsiystävällinen koulu -konseptiin, jossa lapset oppivat ikätasonsa mukaisesti ja heillä on tarvittavat välineet sekä osaavat opettajat. Opiskelu on tehokasta, yhdenvertaista ja tukee kaikkia lapsia käymään koulun loppuun.

UNICEFin lapsiystävälliset koulut tehdään yhteistyönä hallitusten, paikallisten viranomaisten ja toimijoiden kesken. Yhteisöjen ja kylän asukkaiden mukanaolo on tärkeää, sillä he jatkavat UNICEFin alkuun saattamaa työtä. Koulujen rakentamisessa käytetään paikallista työvoimaa ja raaka-aineita, mikä lisää työllisyyttä ja vähentää ympäristön kuormitusta.

Monet maat ovat omaksuneet lapsiystävällisen koulun mallin käyttöön myös laajemmin. Esimerkiksi Ruandassa hallitus otti UNICEFin lapsiystävällisen koulun kaikkien Ruandan peruskoulujen malliksi.

Lue lisää UNICEFin lapsiystävällisestä koulusta (englanniksi) täältä.

Hankkeen tavoitteet

Schools for Asia ja Africa -ohjelmissa:

  • rakennetaan/ kunnostetaan kouluja ja luokkahuoneita
  • toimitetaan kouluihin pulpetteja sekä hyviä oppi- ja opetusmateriaaleja
  • rakennetaan vesipisteitä sekä vessoja tytöille ja pojille
  • koulutetaan opettajia lapsiystävällisissä opetusmenetelmissä
  • parannetaan koulujen ja kotien yhteistyötä
  • kerrotaan paikallistasolla koulutuksen merkityksestä
  • annetaan erityistä tukea heikoimmassa asemassa oleville lapsille