Järjestöyhteistyö

Suomen UNICEF tekee tiivistä yhteistyötä eri järjestöjen kanssa lapsen oikeuksien edistämiseksi. Yhteistyömme näkyy esimerkiksi kampanjoiden tai yhteisten kannanottojen muodossa.
 
Suomen UNICEF on neljän poliittisesti riippumattomaan järjestön jäsen.

Lisäksi Suomen UNICEF ry on Ylen Hyvä Säätiön perustajajäsen yhdessä Kirkon Ulkomaanavun, Suomen Punaisen Ristin ja Yleisradion kanssa. Ylen Hyvä koordinoi järjestöjen ja Ylen yhteistä varainhankinta- ja tiedotuskampanjaa. Yhdistyksellä on perustajajäsenenä pysyvä paikka säätiön hallituksessa.