Suomen UNICEF - lasten puolella vuodesta 1967

Suomen UNICEFin tehtävänä on kerätä varoja UNICEFin kehitysohjelmiin ja hätäapuun sekä tehdä monipuolista vaikuttamis- ja tiedotustyötä lapsen oikeuksien puolesta.

Suomen UNICEF ry lyhyesti

  • Perustettu 1967
  • Kerää varoja UNICEFin kehitysohjelmiin
  • Edistää lapsen oikeuksien toteutumista kotimaassa
  • Työn kolme osa-aluetta: varainhankinta, vaikuttaminen ja viestintä

UNICEF on YK:n lastenjärjestö. Suomen UNICEF ry on yksi UNICEFin 36:sta kansallisesta komiteasta, jotka toimivat vauraissa maissa. 

Yhdessä komiteat keräävät kolmanneksen kansainvälisen UNICEFin varoista. Varainhankinnan lisäksi komiteat edistävät lapsen oikeuksien toteutumista kotimaissaan.

Suomen UNICEFin pääsihteeri on Marja-Riitta KetolaYhdistyksen hallituksessa on 9 jäsentä, puheenjohtajana toimii Teija AndersenHenkilökuntaan kuuluu noin 65 työntekijää. Lisäksi työtämme tukee noin 2000 vapaaehtoista.

Työmme pohjana on YK:n lapsen oikeuksien sopimus.

Varainhankinta

Varainhankintamme tapahtuu pääasiassa kuukausilahjoitustenkertalahjoitusten ja katukeräysten sekä testamenttilahjoitusten kautta. Lisäksi monet yritykset tukevat työtämme lahjoituksin ja erilaisten kumppanuussopimusten kautta.

Suomessa kerätyt varat tilitetään UNICEFin Lastenrahastoon, josta ne välitetään kansainvälisen UNICEFin ohjelmatyöhön eri puolelle maailmaa.

Suomen UNICEFin kautta voi myös tukea UNICEFin maa- tai teemakohtaista työtä.

Vaikuttaminen

Vaikuttamistyömme on jakautunut kahteen osaan: kotimaan ja kansainväliseen vaikuttamiseen.

Teemme vaikuttamistyötä Suomessa, jotta kotimaamme lait ja käytännöt, sekä julkisten varojen käyttö toimisivat lapsen parhaaksi. Toimimme yhteistyössä viranomaisten, järjestöjen, yliopistojen ja koulujen kanssa.

Toteutamme myös pilottihankkeita niin kotimaassa kuin kehitysmaissa, jotka luovat lapsen oikeuksia edistäviä toimintamalleja ja uusia innovatiivisia kumppanuuksia. 

Viestintä

Tuotamme monipuolista materiaalia UNICEFin työstä maailmalla ja tiedotamme ajankohtaisista asioista.

Viestimme myös kansainvälisen UNICEFin vuosittain julkaisemista raporteista ja tutkimuksista, jotka käsittelevät maailman lapsia. Lisäksi Suomen UNICEF tuottaa omia tutkimuksia.

Lue myös:

» Miten UNICEF auttaa maailmalla?
» Tietoa kansainvälisestä UNICEFista

Suomen UNICEFin visio

Suomen UNICEF haluaa saada jokaisen aikuisen ja lapsen rakentamaan kanssaan maailman, jossa lapsen oikeus arvokkaaseen ja turvalliseen elämään toteutuu.

Suomen UNICEFin missio

Lapsen oikeutena on syntyä ja kasvaa turvallisissa olosuhteissa. Hänen terveytensä on turvattava, koulunkäyntinsä taattava ja häntä on suojeltava hyväksikäytöltä, väkivallalta ja syrjinnältä. Suomen UNICEF työskentelee näiden oikeuksien toteuttamiseksi.

Suomen UNICEF on sitoutunut kaikkein heikoimmassa asemassa olevien lasten suojeluun - äärimmäisen köyhyyden, sotien, luonnonmullistusten ja hyväksikäytön uhrien auttamiseen. Suomen UNICEF uskoo, että lasten henkiinjääminen, suojelu ja hyvinvointi ovat välttämätön edellytys kehitykselle kaikkialla maailmassa.