Hakuaika on päättynyt. Kiitos mielenkiinnostasi. Seuraamalla Facebook-tiliämme pysyt jatkuvasti ajan tasalla uusista avoimista työpaikoistamme: https://www.facebook.com/UNICEFFinland

Tutkija lasten ihmisoikeuskasvatushankkeeseen

Suomen UNICEF hakee tutkijaa lasten ihmisoikeuskasvatuksen pedagogiikkaa käsittelevään tutkimushankkeeseen. Tehtävä on määräaikainen ja palkkioperustainen. Tutkimus toteutetaan aikavälillä 1.9.2014 – 30.6.2015.

Tutkimushankkeen tavoitteena on tuottaa näyttöön pohjautuvaa tietoa ihmisoikeuskasvatuksen pedagogiikan vaikutuksista ja eri mallien eduista ja sovellettavuudesta peruskouluympäristössä.

Tutkijan tehtävänä on:

 • tutkimuksen toteutuksen suunnittelu ja tarkennetun tutkimussuunnitelman laatiminen
 • tutkimuksen toteutukseen liittyviin suunnittelukokouksiin ja ohjausryhmätyöhön osallistuminen ja yhteistyö tutkimushankkeen kansainvälisten kontaktien kanssa
 • tutkimuksen toteutus itsenäisesti sekä yhteistyössä muiden hankkeen asiantuntijoiden kanssa (kirjallisuuskatsaus / aiempi tutkimus, aineiston keruu, analyysi, raportin kirjoitus)
 • lasten ihmisoikeuskasvatuksen pedagogiikkaan liittyvien suositusten laatiminen tutkimustulosten pohjalta
 • lisärahoituksen järjestyessä myös tutkimusraportin ja suositusten esittely tutkimuksen julkaisutilaisuudessa syksyllä 2015 sekä tutkimuksen hyödyntämisen suunnitteluun osallistuminen.

Tehtävän edellytyksenä on:

 • akateeminen loppututkinto tehtävään soveltuvalta alalta (yhteiskunta-, kasvatustieteet, kehityspsykologia, tms.)
 • perehtyneisyys ja kokemus toiminnallisista menetelmistä
 • vahva pedagogisen tutkimuksen menetelmäosaaminen, kokemus empiirisestä tutkimuksesta
 • erinomainen suomen- ja englanninkielen suullinen ja kirjallinen taito
 • kyky työskennellä sekä itsenäisesti että tiimissä.

Arvostamme:

 • ihmisoikeuskasvatuksen ja lapsen oikeuksien tuntemusta
 • kokemusta draamakasvatuksesta
 • kehitys- ja oppimispsykologian asiantuntemusta
 • mixed methods -tutkimusmetodologian tuntemusta
 • kokemusta lasten kanssa työskentelystä ja / tai lapsiin kohdistuvasta empiirisestä tutkimuksesta
 • Suomen koulujärjestelmän ja peruskoulun opettajan työn tuntemusta
 • kokemusta tutkimusmenetelmien kehittämisestä
 • kokemusta kansainvälisestä tutkimusyhteistyöstä ja kansainvälisiä verkostoja.

Tehtävään valittavalta toivotaan luovaa ja analyyttistä työotetta sekä halua kehittää lasten ihmisoikeuskasvatuksen pedagogiikkaa tutkimuksen keinoin. 

Lisätietoja: kotimaan vaikuttamistyön päällikkö Mirella Huttunen, keskiviikkona 6.8. klo 11–12 ja torstaina 7.8. klo 14–15, puh. 040 900 4879.

Lähetä lyhyt, vapaamuotoinen hakemus palkkatoiveineen ja CV viimeistään 11.8.2014 klo 16.00 osoitteeseen rekry6@unicef.fi.

Suomen UNICEF ry pyrkii rekrytoinnissaan edistämään yhdenvertaisuuden toteutumista. Tasaväkisten hakijoiden kohdalla annamme etusijan hakijalle, jonka työnsaantimahdollisuudet saattavat olla muita heikommat esimerkiksi vähemmistötaustan tai vammaisuuden vuoksi.

UNICEF on YK:n lastenjärjestö. UNICEF tekee pitkäjänteistä työtä heikoimmassa asemassa olevien lasten hyväksi kansallisuudesta, uskonnosta tai poliittisesta vakaumuksesta riippumatta. UNICEF on toiminut yli 60 vuotta ja työskentelee yli 190 maassa. Suomen UNICEF ry kerää varoja UNICEFin kehitysohjelmiin ja hätäapuun sekä tekee vaikuttamis- ja tiedotustyötä lapsen oikeuksien puolesta.