Tietoa UNICEFista

Laita hyvä jakoon Whatsapp

Mikä UNICEF on ja miksi olemme olemassa?

UNICEF on YK:n lastenjärjestö. Teemme pitkäjänteistä työtä kaikkialla maailmassa heikoimmassa asemassa olevien lasten hyväksi kansallisuudesta, uskonnosta tai poliittisesta vakaumuksesta riippumatta.

UNICEF lyhyesti

UNICEF perustettiin auttamaan Euroopan lapsia toisen maailmansodan jälkeen vuonna 1946. UNICEF auttoi myös Suomea, kun Suomen lapset tarvitsivat apua vuosina 1947-51.

Työ perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen, jonka tärkein tavoite on perusoikeuksien: terveydenkoulutuksentasa-arvon ja turvan takaaminen kaikille lapsille.

Mitä UNICEF tekee?

Kehitysmaissa UNICEFin maatoimistot suunnittelevat ja toteuttavat kehitysohjelmia yhdessä paikallisten viranomaisten, päättäjien, kansalaisjärjestöjen, yhteisöjen ja perheiden kanssa. Ohjelmatyötä on yhteensä 155 maassa.

Vauraissa maissa UNICEFin kansalliset komiteat keräävät varoja UNICEFin ohjelmatyöhön ja edistävät lapsen oikeuksien toteutumista kotimaissaan. Suomen UNICEF ry on yksi 35:sta komiteasta.

UNICEFin tavoitteena on vahvistaa maiden omia järjestelmiä niin, että ne pystyvät pitämään hyvää huolta lapsista.

UNICEF on myös yksi merkittävimmistä hätäaputoimijoista ja auttaa vuosittain noin 280 kriisissä.

Lisäksi UNICEF tekee laajaa tutkimustyötä, arvioi ja edistää lasten etua kansainvälisten sopimusten toimeenpanossa ja päätöksentekoelimissä sekä kehittää lasten elämää parantavia innovaatioita.

Lahjoittajat mahdollistavat avun

UNICEF ei saa osuutta YK:n jäsenmaksuista, vaan toiminta perustuu kokonaan lahjoituksiin. Kolmannes varoista tulee yksityisiltä ihmisiltä, loput eri maiden hallituksilta ja yrityksiltä.

Sinun tuellasi UNICEF kumppaneidensa kanssa:

  • rokottaa hengenvaarallisia tauteja vastaan
  • toimittaa puhdasta vettä
  • varmistaa laadukkaan koulutuksen
  • suojelee lapsia hyväksikäytöltä ja
  • auttaa hätätilanteissa.

Kansainvälinen UNICEF

UNICEFin palveluksessa on yli 10 000 henkilöä, joista 80 prosenttia työskentelee kentällä.

Pääjohtajana toimii Henrietta H. Fore (Twitterissä @unicefchief). Pääjohtaja raportoi UNICEFin työtä ohjaavalle 36-jäseniselle johtokunnalle, joka on koottu YK:n jäsenmaiden edustajista ja toimii vuorotteluperiaatteella.
 
UNICEFin päämaja sijaitsee New Yorkissa. Muut keskeiset toimipaikat ovat Euroopan hallintokeskus Genevessä, hankintakeskus Kööpenhaminassa ja Innocenti-tutkimuskeskus Firenzessä. Maatoimistoja on 127 ja niitä tukee seitsemän aluetoimistoa.

Suomen UNICEF

Suomen UNICEFin tehtävänä on kerätä varoja UNICEFin kehitysohjelmiin ja hätäapuun sekä tehdä monipuolista vaikuttamis- ja tiedotustyötä lapsen oikeuksien puolesta.

Suomen UNICEF ry lyhyesti

  • Perustettu 1967
  • Kerää varoja UNICEFin kehitysohjelmiin
  • Edistää lapsen oikeuksien toteutumista kotimaassa
  • Työn kolme osa-aluetta: varainhankinta, vaikuttaminen ja viestintä

UNICEF on YK:n lastenjärjestö. Suomen UNICEF ry on yksi UNICEFin 36:sta kansallisesta komiteasta, jotka toimivat vauraissa maissa. 

Yhdessä komiteat keräävät kolmanneksen kansainvälisen UNICEFin varoista. Varainhankinnan lisäksi komiteat edistävät lapsen oikeuksien toteutumista kotimaissaan.

Suomen UNICEFin pääsihteeri on Marja-Riitta KetolaYhdistyksen hallituksessa on 9 jäsentä, puheenjohtajana toimii Teija AndersenHenkilökuntaan kuuluu noin 65 työntekijää. Lisäksi työtämme tukee noin 2000 vapaaehtoista.

Työmme pohjana on YK:n lapsen oikeuksien sopimus.

Varainhankinta

Varainhankintamme tapahtuu pääasiassa kuukausilahjoitustenkertalahjoitusten ja katukeräysten sekä testamenttilahjoitusten kautta. Lisäksi monet yritykset tukevat työtämme lahjoituksin ja erilaisten kumppanuussopimusten kautta.

Suomessa kerätyt varat tilitetään UNICEFin Lastenrahastoon, josta ne välitetään kansainvälisen UNICEFin ohjelmatyöhön eri puolelle maailmaa.

Suomen UNICEFin kautta voi myös tukea UNICEFin maa- tai teemakohtaista työtä. Voit tukea UNICEFin toimintaa myös ostamalla UNICEF-lahjan.

Vaikuttaminen

Vaikuttamistyömme on jakautunut kahteen osaan: kotimaan ja kansainväliseen vaikuttamiseen.

Teemme vaikuttamistyötä Suomessa, jotta kotimaamme lait ja käytännöt, sekä julkisten varojen käyttö toimisivat lapsen parhaaksi. Toimimme yhteistyössä viranomaisten, järjestöjen, yliopistojen ja koulujen kanssa.

Toteutamme myös pilottihankkeita niin kotimaassa kuin kehitysmaissa, jotka luovat lapsen oikeuksia edistäviä toimintamalleja ja uusia innovatiivisia kumppanuuksia. 

Viestintä

Tuotamme monipuolista materiaalia UNICEFin työstä maailmalla ja tiedotamme ajankohtaisista asioista.

Viestimme myös kansainvälisen UNICEFin vuosittain julkaisemista raporteista ja tutkimuksista, jotka käsittelevät maailman lapsia. Lisäksi Suomen UNICEF tuottaa omia tutkimuksia.

 

Suomen UNICEFin visio

Suomen UNICEF haluaa saada jokaisen aikuisen ja lapsen rakentamaan kanssaan maailman, jossa lapsen oikeus arvokkaaseen ja turvalliseen elämään toteutuu.

Suomen UNICEFin missio

Lapsen oikeutena on syntyä ja kasvaa turvallisissa olosuhteissa. Hänen terveytensä on turvattava, koulunkäyntinsä taattava ja häntä on suojeltava hyväksikäytöltä, väkivallalta ja syrjinnältä. Suomen UNICEF työskentelee näiden oikeuksien toteuttamiseksi.

Suomen UNICEF on sitoutunut kaikkein heikoimmassa asemassa olevien lasten suojeluun - äärimmäisen köyhyyden, sotien, luonnonmullistusten ja hyväksikäytön uhrien auttamiseen. Suomen UNICEF uskoo, että lasten henkiinjääminen, suojelu ja hyvinvointi ovat välttämätön edellytys kehitykselle kaikkialla maailmassa.

Aiheeseen liittyvää

UNICEFin historia »
Julkaisu: Kun UNICEF auttoi Suomea 1947-51 (PDF) »

Kuva: Taifuuni Haiyan aiheutti laajaa tuhoa Filippiineillä marraskuussa 2013. UNICEF toimitti paikalle muun hätäavun joukossa telttoja lapsiystävällisiksi tiloiksi ja leluja lapsille. © UNICEF/NYHQ2014-0121/GIACOMO PIROZZI