Tietoa UNICEFista

Mikä UNICEF on ja miksi olemme olemassa?

UNICEF on YK:n lastenjärjestö. Teemme pitkäjänteistä työtä kaikkialla maailmassa heikoimmassa asemassa olevien lasten hyväksi kansallisuudesta, uskonnosta tai poliittisesta vakaumuksesta riippumatta.

UNICEF lyhyesti

UNICEF perustettiin auttamaan Euroopan lapsia toisen maailmansodan jälkeen vuonna 1946. UNICEF auttoi myös Suomea, kun Suomen lapset tarvitsivat apua vuosina 1947-51.

Työ perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen, jonka tärkein tavoite on perusoikeuksien: terveydenkoulutuksentasa-arvon ja turvan takaaminen kaikille lapsille.

Mitä UNICEF tekee?

Kehittyvissä maissa UNICEFin maatoimistot suunnittelevat ja toteuttavat ohjelmia yhdessä paikallisten viranomaisten, päättäjien, kansalaisjärjestöjen, yhteisöjen ja perheiden kanssa. Ohjelmatyötä on yhteensä yli 150 maassa.

Vauraissa maissa UNICEFin kansalliset komiteat keräävät varoja UNICEFin ohjelmatyöhön ja edistävät lapsen oikeuksien toteutumista kotimaissaan. Suomen UNICEF ry on yksi 33:sta komiteasta.

UNICEFin tavoitteena on vahvistaa maiden omia järjestelmiä niin, että ne pystyvät pitämään hyvää huolta lapsista.

UNICEF on myös yksi merkittävimmistä hätäaputoimijoista ja auttaa vuosittain noin 300 kriisissä eri puolilla maailmaa.

Lisäksi UNICEF tekee laajaa tutkimustyötä, arvioi ja edistää lasten etua kansainvälisten sopimusten toimeenpanossa ja päätöksentekoelimissä sekä kehittää lasten elämää parantavia innovaatioita.

Lahjoittajat mahdollistavat avun

UNICEF ei saa osuutta YK:n jäsenmaksuista, vaan toiminta perustuu kokonaan lahjoituksiin. Kolmannes varoista tulee yksityisiltä ihmisiltä, loput eri maiden hallituksilta ja yrityksiltä.

Sinun tuellasi UNICEF kumppaneidensa kanssa:

  • rokottaa hengenvaarallisia tauteja vastaan
  • toimittaa puhdasta vettä
  • varmistaa laadukkaan koulutuksen
  • suojelee lapsia hyväksikäytöltä ja
  • auttaa hätätilanteissa.

Kansainvälinen UNICEF

UNICEFin palveluksessa on yli 10 000 henkilöä, joista 80 prosenttia työskentelee kentällä.

Pääjohtajana toimii Henrietta H. Fore (Twitterissä @unicefchief). Pääjohtaja raportoi UNICEFin työtä ohjaavalle 36-jäseniselle johtokunnalle, joka on koottu YK:n jäsenmaiden edustajista ja toimii vuorotteluperiaatteella.
 
UNICEFin päämaja sijaitsee New Yorkissa. Muut keskeiset toimipaikat ovat Euroopan hallintokeskus Genevessä, hankintakeskus Kööpenhaminassa ja Innocenti-tutkimuskeskus Firenzessä. Maatoimistoja on 127 ja niitä tukee seitsemän aluetoimistoa.