Siirry sisältöön

UNICEF: Lapsenoikeudet eivät voi olla kaupan

EU:n ja Turkin välinen pakolaisten palautussopimus vaarantaa vakavasti lapsen oikeudet.

Euroopan unioni ja Turkki sopivat viime viikolla alustavasti pakolaiskriisin hoitamisesta. Sopimus on määrä lyödä lukkoon torstaina 17.3. alkavassa Eurooppa-neuvoston huippukokouksessa.

Sopimus mahdollistaisi muun muassa jokaisen Turkista Kreikkaan paenneen palauttamisen Turkkiin. Vastineeksi Turkki on vaatinut EU:lta kolmen miljardin euron lisärahoitusta pakolaiskriisin hoitoon.

UNICEF on äärimmäisen huolestunut lasten tilanteesta. Tällä hetkellä jo 41 prosenttia Kreikkaan saapuneista on lapsia.

Sopimus on monin paikoin ongelmallinen eikä sitä tule toteuttaa, mikäli sen laillisuutta ei pystytä varmistamaan

1) Ihmisryhmän käännyttäminen ilman yksilöllistä turvapaikkamenettelyä maahan, jota ei voida pitää turvallisena turvapaikkamaana, on kansainvälisen oikeuden vastaista. Turkki on rajannut pakolaissopimuksen ja näin ollen pitkäaikaisen suojelun koskemaan vain eurooppalaistaustaisia.

2) Lapsen etu on harkittava kussakin lasta koskevassa päätöksessä ennen palauttamista. Esimerkiksi Turkin noin miljoonasta kouluikäisestä syyrialaispakolaisista vain noin kolmannes on onnistuttu saamaan kouluun.

3) Lapsen voi palauttaa vain, mikäli on varmistettu hänen saamansa suojelu. Lasten suojelun todettiin olevan kaiken lähtökohta myös EU:n helmikuisessa niin kutsutussa maahanmuuttoagendassa. Myös lapsen pääsy hänen kehityksensä turvaaviin palveluihin ja oikeusturvakeinoihin on varmistettava ennen palauttamista.

4) Lapsikaupan mahdollinen riski on arvioitava: mitä enemmän laillisia reittejä suljetaan, sitä suuremmaksi lapsikaupan lisääntymisen riski kasvaa. Europol arvioi jo tammikuussa 10 000 lapsen olevan kateissa Euroopassa.

Turvaa hakeneet ovat juuttuneet epäinhimillisiin oloihin niin sanotulle Balkanin reitille Euroopan maiden sulkiessa rajojaan. Humaanit, ihmisoikeuksia kunnioittavat keinot pakolaisten turvaan saattamiseksi ovatkin jääneet tyhjiksi sanoiksi. EU-maiden voimat tulisi nyt yhdistää voimansa näiden keinojen toteuttamiseksi, eikä uusien rajoitteiden luomiseksi.

UNICEF vaatii seuraavia toimia pakenevien lasten suojelemiseksi:

1) humanitaariset viisumit lapsille ja perheille otettava käyttöön
2) pakolaiskiintiöitä on kasvatettava
3) uudelleensijoitusjärjestelmä on saatava toimimaan, ja siinä on annettava etusija yksinliikkuville alaikäisille
4) perheenyhdistämismenettelyjä on nopeutettava
5) humanitaarisen avun määrää pakolaisten lähtö- ja naapurimaihin on kasvatettava.

Pakolaiskriisi on kriisi ennen kaikkea pakeneville ihmisille. Lapsille pakolaisuus on koko elämän leimaava tragedia.

 

Lisätietoja

Inka Hetemäki, ohjelmajohtaja, Suomen UNICEF ry
+358-40-5454837
[email protected]