Siirry sisältöön

Lapset huomioitava YK:n koronatoimissa

Pelastakaa Lapset ry:n, Plan International Suomen ja Suomen UNICEFin yhteinen kannanotto Suomen valtiojohdolle YK:n yleiskokouksen korona-pandemiaa käsittelevää korkean tason erikoiskokousta varten.

25.11.2020

YK:n yleiskokouksen erikoiskokous 3.–4.12.2020 käsittelee COVID-19-kriisin vaikutuksia ja etsii yhteisiä ratkaisuja siitä selviytymiseksi. Suomi on kuluneiden kuukausien aikana ollut aktiivinen koronapandemian hillitsemisessä sekä kriisin negatiivisten vaikutusten ehkäisemisessä ja ratkaisemisessa maailmalla mm. kanavoimalla tukea monenkeskisten toimijoiden ja kansalaisjärjestöjen kautta. On tärkeää, että Suomi ottaa osaa tulevaan YK-kokoukseen, ja ihmisoikeusperustaisuuden puolustajana pitää esillä maiden ja ihmisten välistä yhdenvertaisuutta kansainvälisen yhteisön koronatoimia suunniteltaessa.

COVID-19-kriisi vaikuttaa lapsiin erityisen voimakkaasti. Lasten ja nuorten köyhyys lisääntyy, eriarvoisuus on kasvussa, lapsikuolleisuus on lisääntymässä, ja pandemia on heikentänyt terveys-, koulutus- ja lastensuojelupalveluiden tarjontaa. Myönteinen kehitys YK:n kestävän kehityksen lapsia koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi on kääntymässä käänteiseksi. Valtioiden tekemät talouden elvytystoimet uhkaavat kehitysrahoituksen investointeja lapsiin ja nuoriin.

Siksi näin kokouksen alla muistutamme Protect our Children -lupauksesta, jossa 172 valtiota – mukaan lukien Suomi – keväällä 2020 sitoutuivat maailman lasten suojelemiseen koronapandemian keskellä ja sen jälkeen.

Olemme täsmentäneet nämä lupaukset kuuden kohdan suunnitelmaksi lasten suojelemiseksi. Nämä kuusi kohtaa ovat linjassa Suomen köyhyyden ja eriarvoisuuden poistamista ja kestävän kehityksen edistämistä koskevien kehityspoliittisten tavoitteiden kanssa:

  1. Varmistetaan oppimisen jatkuminen jokaisen lapsen kohdalla, ja estetään digitalisoitumisen aiheuttama eriarvoisuus koulutuksessa.
  2. Varmistetaan pääsy perusterveyspalveluihin, ml. seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluihin, sekä varmistetaan rokotusten saatavuus jokaiselle lapselle.
  3. Tuetaan ja suojellaan lasten ja nuorten mielenterveyttä. Lapsuuden ajan kaltoinkohtelu, hyväksikäyttö ja sukupuoleen perustuva väkivalta on saatava loppumaan.
  4. Parannetaan puhtaan veden, hygienian ja sanitaation saatavuutta sekä hillitään ympäristön tuhoutumista ja ilmastonmuutosta.
  5. Pysäytetään lapsiköyhyyden kasvu ja varmistetaan, että pandemiasta toipuminen toteutuu kaikille yhdenvertaisesti.
  6. Suojellaan ja tuetaan konfliktien ja luonnonkatastrofien keskellä eläviä lapsia ja heidän perheitään.

Toivomme, että Suomi toiminnassaan kansallisesti ja ulkosuhteissaan sitoutuu näihin suosituksiin lasten suojelemiseksi pandemian aikana ja sen jälkeen, ja tuo niitä kokouksessa esiin. Lisätietoa kuuden kohdan ohjelmasta UNICEFIn nettisivuilla (englanniksi).

Kansainvälisellä yhteisöllä ei ole varaa menettää korona-ajan lasten ja nuorten sukupolvia. Siksi koronan aiheuttama, lapsen oikeuksia uhkaava kriisi on ratkaistava vuonna 2021. Toivomme, että Suomi tulevassa kokouksessa johtaa kansainvälistä yhteisöä huomioimaan lapset ja nuoret koronatoimissa.

Hanna Markkula-Kivisilta, pääsihteeri, Pelastakaa Lapset ry
Ossi Heinänen, pääsihteeri, Plan International Suomi
Marja-Riitta Ketola, pääsihteeri, Suomen UNICEF