Viisi asiaa, jotka testamentinlaatijan on huomioitava

Kokosimme käytännön vinkit UNICEFin hyväksi testamenttia laativalle lakimiehelle.

Hienoa, olet luultavasti tavannut henkilön, joka suunnittelee testamenttilahjoitusta UNICEFille. Tai kenties harkitset sitä itse.

Se on upea asia, sillä muistamalla testamentissa Suomen UNICEFia testamentintekijä osallistuu paremman tulevaisuuden rakentamiseen tuleville sukupolville. UNICEF auttaa heikoimmassa asemassa olevia lapsia saamaan koulutusta, terveydenhuoltoa ja suojelua.

Lasten hyvinvointi on puolestaan edellytys kehitykselle kaikkialla maailmassa.

Toivomme, että seuraavat viisi vinkkiä auttavat sinua toteuttamaan testamentin tekijän toiveet.

  1. Testamentin saajana tulee olla Suomen UNICEF ry.

Pelkkä ”Unicef” voi aiheuttaa epäselvyyttä, mille taholle Unicefin laajassa kansainvälisessä organisaatiossa omaisuutta on tarkoitus testamentata.

  1. Vältä määräyksiä siitä, mihin UNICEFin toimintaan tai maantieteelliseen kohteeseen testamentilla annettavat varat tulee käyttää.

Tällaisia määräyksiä voi olla mahdotonta tai vaikeaa noudattaa. Niiden noudattaminen voi myös aiheuttaa yllättäviä kustannuksia, jotka voivat syödä kohtuuttoman suuren osan testamentilla annetuista varoista.

Jos UNICEFille jää vapaa harkintaoikeus varojen käytöstä, ne tulevat käytetyksi niiden lasten hyväksi, jotka kulloinkin eniten tarvitsevat apua.

  1. Käytännön syistä emme pääsääntöisesti voi vastaanottaa pelkkiä tavaralahjoituksia.

Tavanomaisella koti-irtaimistolla ei nykyisin ole sellaista rahallista arvoa, joka ylittäisi myynnistä aiheutuvat kulut.

Koti-irtaimistoista on siis tavallisesti paljon enemmän iloa läheisille ja sukulaisille, joille niillä on tunnearvoa.

Luonnollisesti joillakin yksittäisillä esineillä voi olla selvästi niiden myyntikustannuksia suurempi rahallinen arvo. Tällöin pystymme muuttamaan ne rahaksi ja ohjamaan varat maailman lasten hyväksi.

  1. Olennaista on, että lahjoittajan perimmäinen tarkoitus auttaa maailman lapsia toteutuu.

Olemme kiitollisia kaikille, jotka tavalla tai toisella haluavat tukea työtämme. Pyydämme kuitenkin ottamaan huomioon tässä ohjeistuksessa mainitut käytännön asiat.  

Ymmärrämme myös, että lahjoittajien motiivit ja tarkoitusperät saattavat vaihdella.

Lahjoittajaa voi tarvittaessa vielä pyytää pohtimaan asiaa UNICEFin kanssa tai kirjata testamenttiin esimerkiksi toissijaisen testamenttilahjoituksen saajan, jotta lahjoittajan perimmäinen tahto toteutuisi myös siinä tapauksessa, ettei UNICEF voi ottaa testamenttia vastaan.

  1. Otamme mielellämme säilytettäväksi kopion testamentista.

Testamentin tekijän tahdon toteutumista käytännössä auttaa se, että Suomen UNICEF ry saisi tiedon testamentin tekemisestä sen hyväksi.

***

UNICEF on maailman vaikutusvaltaisin lastenjärjestö. Työmme perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen, jonka tärkein tavoite on perusoikeuksien: terveyden, koulutuksen, tasa-arvon ja turvan takaaminen jokaiselle lapselle. Toimimme yhdessä kumppaneidemme kanssa yli 190 maassa.

UNICEF saa kaikki varansa vapaaehtoisin lahjoituksin tavallisilta ihmisiltä, yrityksiltä ja eri maiden hallituksilta. Testamenttilahjoitukset muodostavat tärkeän osan järjestön lapsitoiminnan rahoitusta.