Suomalaisten perheiden yhteinen projekti

BF&HAPPY on Ahlströmin, Bernerin, Fazerin, Hartwallin ja Pauligin perheiden yhteinen projekti, jossa sijoitetaan UNICEFin työhön.

Perheet tukevat Ruandassa UNICEFin hanketta äitien ja vastasyntyneiden terveydenhoidon laadun ja saatavuuden parantamiseksi. Terveystyöntekijöiden ammattitaito on kriittisin tekijä vastasyntyneiden ja äitien henkien pelastamisessa. Hankkeessa koulutetaan henkilökuntaa laadukkaaseen vastasyntyneiden hoitoon ja hankitaan akuutin hoidon mahdollistavia laitteita terveysasemille ja sairaaloihin. Hanke toteutetaan vuosina 2020 – 2022 kolmessa maakunnassa ja Kigalin hallintoalueella. BF&HAPPY sijoittaa hankkeeseen yhteensä lähes puoli miljoonaa euroa kolmen vuoden aikana.

 

Perheyrityksille sosiaalinen vastuu on ollut merkittävässä roolissa vuosikymmenten ajan. Globaalissa maailmassa myös vastuu on globaali

– Linda Berner-Strandman, Bernerin perheen edustaja

On ilo lähteä mukaan tähän kansainvälisestikin ainutlaatuiseen, useamman perheen yhteisprojektiin. Perheyrityksille on luontevaa pyrkiä antamaan parhaat mahdolliset eväät seuraaville sukupolville

– Maria Linder, Fazerin perheen edustaja.

Koulutusta ja laitteita
äitien ja vastasyntyneiden hoitoon

Koronapandemiasta huolimatta BF&HAPPYn nimikkohanke on edennyt hyvin. Työtä on tehty sairaaloissa eri puolella Ruandaa. Sairaaloissa on koulutettu vastasyntyneiden lasten sekä raskaana olevien ja synnyttävien äitien hoitajia. Koulutetulle henkilöstölle on lisäksi tehty kuukausittaiset kehityssuunnitelmat, ja sairaaloihin on jaettu koulutusmateriaalia ja ohjejulisteita. Lisäksi 10 sairaalalle on toimitettu välineistöä tukemaan synnytyksiä ja vastasyntyneiden ja synnyttävien äitien hoitoa. Hoitajia ja lääkäreitä on koulutettu niiden käyttöön ja huoltoon.

Sairaaloiden henkilökunnan mentorointiohjelma jatkuu myös tänä vuonna. Lisää elintärkeitä laitteita on myös tarkoitus toimittaa sairaaloille.

Lue lisää: Viisi suomalaista perhettä sijoittaa UNICEFin hankkeeseen äiti- ja lapsikuolleisuuden vähentämiseksi Ruandassa

Kuva: Hoitaja tarkastamassa vauvan vointia UNICEFin tukemassa neuvolassa Rubavussa Ruandassa ©UNICEF/ UNI304279/ Rudakubana