Visa Tuominen on työskennellyt vaativissa tehtävissä UNICEFilla maailman lasten hyvinvoinnin parantamiseksi. Tällä videolla hän kertoo, miksi lahjoittajien varat ovat niin tärkeitä.

Visa Tuominen har arbetat med krävande uppgifter hos UNICEF för att förbättra barnens välmående i världen. På den här videon berättar han varför understödjarnas gåvor är så viktiga.