UNICEF: Lasten ihmisoikeuskasvatuksessa yhä puutteita myös Suomessa

Laita hyvä jakoon Whatsapp
19.5.2015

Kaikki opettajat tarvitsevat koulutusta lapsen oikeuksista.

UNICEF selvitti lasten ihmisoikeuskasvatuksen tilannetta 26 teollisuusmaassa. Tutkimuksen tuloksia käydään läpi raportissa Teaching and learning about child rights – A study of implementation in 26 countries.

Raportin mukaan missään tutkimukseen osallistuneessa maassa ei ole varmistettu, että kaikki opettajat saavat koulutusta lapsen oikeuksista ja tuntevat lapsen oikeuksien sopimuksen.

- Raportti on herätyssoitto lapsen oikeuksien sopimuksen ratifioineille maille. Niiden tulisi ryhtyä tarvittaviin toimiin varmistaakseen, että lasten oikeus oppia itseään koskevista oikeuksista toteutuu systemaattisesti, sanoo UNICEFin Geneven aluetoimiston johtaja Gérard Bocquenet.

Suomi on yksi tutkimuksen seitsemästä tapaustutkimusmaasta, joissa lasten ihmisoikeuskasvatuksen toteuttamista tutkittiin tarkemmin.

Suomessa kiitettävää on, että uudessa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ihmisoikeudet ja erityisesti lapsen oikeudet saivat aiempaa korostuneemman aseman. Lasten ihmisoikeuskasvatuksen elementit ovat mukana läpileikkaavasti ja lisäksi painotetusti eri oppiaineissa, muun muassa historiassa, yhteiskuntaopissa ja katsomusaineissa.

Rakenteisiin vaikuttaminen tehokkainta

Suomen UNICEF on vaikuttanut eri tavoin lasten ihmisoikeuskasvatuksen vahvistumiseksi kouluissa.

Opetussuunnitelmatyöhön vaikuttamisen lisäksi Suomen UNICEF on kehittänyt ja mallintanut lasten ihmisoikeuskasvatuksen pedagogiikkaa. Suomen UNICEF on myös tuonut esiin, kuinka lasten ihmisoikeuskasvatus voi lisätä lasten hyvinvointia ja osallisuutta koulussa sekä luoda otolliset puitteet kaikelle oppimiselle koulussa.

Tutkimuksen mukaan juuri tämän kaltainen kasvatuksen rakenteisiin vaikuttaminen on tehokas tapa saada ihmisoikeuskasvatus yleistymään.

Parannettavaa Suomella on edelleen siinä, että hyvät käytännöt ja mallit valtavirtaistuisivat ja ne saataisiin osaksi Suomen koulujärjestelmää.

- Suomessa lasten ihmisoikeuskasvatus tulisi saada pysyväksi osaksi opettajien koulutus- ja täydennyskoulutusta. Valtion roolia, yliopistojen autonomiasta huolimatta, tulisi voida tässä suhteessa vahvistaa, sillä ihmisoikeuskasvatus on valtion velvoite, toteaa Suomen UNICEFin kotimaan vaikuttamistyön päällikkö Mirella Huttunen.

Kuule UNICEFin toiminnasta ja tilaa Unicefin uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme kuulet säännöllisesti missä liikumme ja kuinka autamme maailmalla? Uutiskirje ilmestyy noin 1–2 kertaa kuukaudessa ja voit peruuttaa sen milloin tahansa.

Antamiasi henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla. Lisätietoja täällä.