Lapsen oikeuksien vaikuttaja 2015 -tunnustus lapsiköyhyyden asiantuntijoille

19.11.2015

Suomen UNICEF myöntää Lapsen oikeuksien vaikuttaja -tunnustuksen suomalaisen lapsiperheköyhyyden asiantuntijoille Minna Salmelle Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja Esa Iivoselle Mannerheimin Lastensuojeluliitosta.

Suomen UNICEFin suojelija, rouva Jenni Haukio (vasemmalla) luovutti Lapsen oikeuksien vaikuttaja 2015 -tunnustuksen Minna Salmelle ja Esa Iivoselle. Onnittelemassa myös Suomen UNICEFin pääsihteeri Marja-Riitta Ketola.  © UNICEF/Suomi 2015/Käyhkö
Suomen UNICEFin suojelija, rouva Jenni Haukio (vasemmalla) luovutti Lapsen oikeuksien vaikuttaja 2015 -tunnustuksen Minna Salmelle ja Esa Iivoselle. Onnittelemassa myös Suomen UNICEFin pääsihteeri Marja-Riitta Ketola. © UNICEF/Suomi 2015/Käyhkö

Suomen UNICEF myöntää Lapsen oikeuksien vaikuttaja -tunnustuksen vuosittain 20.11. vietettävän lapsen oikeuksien päivän yhteydessä.

Tunnustuksen saavat tänä vuonna tutkimuspäällikkö Minna Salmi Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) ja johtava asiantuntija Esa Iivonen Mannerheimin Lastensuojeluliitosta (MLL).

”Salmi ja Iivonen ovat puolustaneet ansiokkaasti lapsen oikeuksia. He ovat seuranneet, tutkineet ja nostaneet näkyviin poliittisen päätöksenteon vaikutuksia lapsiperheiden toimeentuloon ja lapsen arkeen. He ovat toimineet lapsiköyhyyden äänitorvina niin asiantuntijoille kuin suurelle yleisöllekin”, toteaa tunnustuksen saajat valinnut asiantuntijakomitea.

Komiteaan kuuluvat rouva Jenni Haukio (pj), Lastensuojelun Keskusliiton toiminnanjohtaja Hanna Heinonen, lapsiasiavaltuutettuTuomas Kurttila ja Suomen UNICEFin hallituksen jäsen Seppo Sauro.

Minna Salmi on tehnyt ansiokasta tutkimusta yhteiskunnallisten rakenteiden ja poliittisten päätösten vaikutuksesta lapsen hyvinvointiin. Hän seuraa jatkuvasti yhteiskunnallista kehitystä ja osallistuu julkiseen keskusteluun. Hänen tutkimuksissaan korostuu perheen taloudellisten mahdollisuuksien turvaamisen ja lapsen hyvinvoinnin välinen suhde.

Esa Iivonen on seurannut pitkään poliittista päätöksentekoa ja arvioinut taloudellisten päätösten vaikutuksia lasten ja lapsiperheiden arkeen. Hän on tuonut rohkeasti ja selkokielisesti näkyväksi hyvinvointivaltiomme lapsiköyhyyttä ja sen vaikutuksia lapsen asemaan.

Lapsiperheiden köyhyys lisääntyy

Salmi ja Iivonen korostavat, että lasten köyhyydestä on tärkeää puhua nyky-Suomessa.

- Lapsiperheköyhyys on kasvussa. Perhe-etuuksien rapautumisen ja työttömyyden ohella silppu- ja pätkätyöt aiheuttavat entistä useammin köyhyyttä lapsiperheissä. Erityisesti yksinhuoltajaperheiden tilanne on vaikea, Esa Iivonen toteaa.

- Toimeentulo-ongelmat heikentävät vanhempien voimavaroja ja heijastuvat sitä kautta lasten hyvinvointiin. Kaveripiirissä taloudellinen eriarvoisuus saattaa johtaa lasten ja nuorten syrjimiseen, ryhmästä sulkemiseen ja kiusaamiseen, Minna Salmi sanoo.

Lapsiperheiden köyhyys on tänä vuonna suomalaisten lapsijärjestöjen yhteinen teema lapsen oikeuksien päivänä. Noin joka kymmenes lapsi elää Suomessa köyhässä perheessä. Useat tutkimukset todistavat, että lapsuudessa koettu köyhyys heikentää lasten hyvinvointia monin tavoin.

Lapsijärjestöt vetoavat lapsen oikeuksien päivänä päättäjiin, jotta lapsiperheiden köyhyyden torjuntaan kiinnitettäisiin erityistä huomiota.

Suomen UNICEF on myöntänyt Lapsen oikeuksien vaikuttaja -tunnustusta vuodesta 2004 lähtien.

Lisätietoja

Suomen UNICEF ry, ohjelmajohtaja Inka Hetemäki, 040 5454 837, [email protected]
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Minna Salmi, tutkimuspäällikkö, sosiaalipolitiikan tutkimusyksikkö, 029 524 7117, [email protected]
Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Esa Iivonen, johtava asiantuntija, 050 4111 562, [email protected]

Tuoreimmat