21.3.2009

Maailman vesipäivä 22.3.

Ilmastonmuutoksen ja muiden maapallon yhteisten haasteiden vuoksi vesipäivällä korostetaan tänä vuonna erityisesti yhteistä vastuuta myös maailman vesivaroista.

Hyvää kehitystä mm. YK:n vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi tapahtuu, sillä tällä hetkellä 87 prosentilla maapallon väestöstä on mahdollisuus puhtaaseen veteen.
 
Yli 125 miljoonaa lasta elää kuitenkin yhä ilman puhdasta vettä. Riittävä sanitaatio puuttuu jopa 2,5 miljardilta ihmiseltä.
 
UNICEF tekee töitä vesiongelmien ratkaisemiseksi yli 90 maassa. Työssään UNICEF keskittyy yksinkertaisiin, taloudellisiin ja kestäviin ratkaisuihin yhteisöille ja perheille. Vesiohjelmissaan UNICEF myös opettaa asukkaita huolehtimaan vesipisteistä sekä omaksumaan hygienian ja puhtaan veden merkitys.
 

Maailman vesipäivä Sudanissa


 
Yksinomaan viime vuonna UNICEF auttoi puhtaan veden toimittamisessa yli 1,3 miljoonalle ihmiselle eri puolilla Sudania. Vesityö Sudanissa on kriittistä, sillä yli puolella maan väestöstä ei ole käytössään puhdasta vettä ja jopa 70 prosentilla ei ole riittävää sanitaatiota.
 
Vesipäivänä UNICEF yhteistyössä Sudanin hallituksen vesiohjelman kanssa rohkaisee yhteisöjä ottamaan vastuuta ja omistajuutta vesi- ja sanitaatiohuollosta. Paikallisilla yhteisöillä on keskeisin rooli vesi- ja sanitaatiojärjestelmien, kuten kaivojen ja muiden vesipisteiden ylläpidossa. Vain yhteisöjen itsensä johtamilla, ns. community-led ohjelmilla voidaan saada pysyviä muutoksia aikaan.
 
Paikalliset yhteisöt ovat keskeisiä kanavia myös hygieniaopetukseen ja veteen liittyvien tautien, kuten koleran ja ripulin torjuntaan. UNICEF arvioi, että vuosittain ripulitaudeista kärsii Sudanissa yli neljäsosa alle 5-vuotiaista lapsista. Pelkästään käsienpesulla lukumäärä saataisiin dramaattisesti vähenemään.
 
Lue lisää UNICEFin vesityöstä
 
*****
 
Suomen UNICEF nostaa esille vesiteeman Helsingin ravintoloissa toteutettavassa Tap 2009-kampanjassa 24.4.-10.5. sekä vapaaehtoisten valtakunnallisessa Janopäivän lipaskeräyksessä 28.-30.4.