Tietoa: Suomen lapset

Laita hyvä jakoon Whatsapp

Tietoa Suomen lapsista

Tältä sivulta löydät tärkeimmät UNICEFin tarjoamat Suomen lapsia koskevat tietolähteet.

Autamme mielellämme, jos et löydä etsimääsi tai ehdi etsiä tarvitsemaasi tietoa. Lapsen oikeuksien asiantuntijamme ovat median käytettävissä haastatteluja varten. 

Tutkimukset

Suomen UNICEFin omat tutkimukset 
Tutkimuksemme koskevat lasten hyvinvointia sekä sitä, miten hyvin he tuntevat oikeutensa.
 
Suomi UNICEFin OECD-vertailututkimuksessa (UNICEF Innocenti Report Card)
Report Card vertailee lasten hyvinvointia OECD-maissa. Raportin teema vaihtelee.
 
Suomi muissa kansainvälisen UNICEFin tutkimuksissa
UNICEFin Innocenti-tutkimuskeskus julkaisee myös muita ajankohtaisia aiheita käsitteleviä raportteja ja tutkimuksia, joissa Suomi on mukana. 

Kansainvälisen UNICEFin tuki Suomelle sotien jälkeen
UNICEF auttoi Suomen lapsia vuosina 1947-51. Avusta kerrotaan Suomen UNICEFin vuonna 1995 julkaisemassa Hannele Osmanin tutkimuksessa Kun UNICEF auttoi Suomea.

Lapsen oikeuksien sopimus ja sen toteutuminen

YK:n lapsen oikeuksien sopimus
UNICEFin työ perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukselle. Sopimus velvoittaa kaikkia allekirjoittajavaltioita, myös Suomea. 
 
Sopimuksen toteutumisen seuranta
Suomi raportoi YK:n lapsen oikeuksien komitealle. Komitea vastaa suosituksin ja huomautuksin, joista käy ilmi että Suomessa puutteita on erityisesti yhdenvertaisuudessa ja osallisuudessa. Kokoomasivumme summaa prosessin, jonka avulla sopimuksen toteutumista seurataan ja linkkaa valtionhallinnon sivuilta löytyviin maaraportteihin ja suosituksiin.
 
Suomen UNICEFin lausunnot ja kannanotot lapsen oikeuksia koskeviin ajankohtaisiin kysymyksiin
Lausunnot ja kannanotot antavat ajankohtaista tietoa siitä, mikä lapsen oikeuksien nykytilanne on ja mitä Suomen viranomaisten tulisi tehdä lapsen oikeuksien toteutumiseksi Suomessa ja globaalisti.

Tilastot

Tuoreimmat vertailukelposet tilastotiedot maailman lapsista
Jos haluat verrata Suomen lasten tilaa muiden maiden lasten tilaan, tuoreimmat vertailukelpoiset tilastotiedot löytyvät UNICEFin jatkuvasti päivittyvältä Childinfo-tilastosivustolta.
 
Työkaluja tilastovertailuihin ja visualisointiin
UNICEFin jokavuotiseen State of the World's Children -raporttiin liittyy tilastotyökaluja, jonka avulla voit helposti tutkia maailman lasten tilaa koskevia indikaattoreita, vertailla eri maiden tilastoja ja luoda graafisia esityksiä.