Hoppa till innehållet

Framtiden sker inte av sig själv. Den byggs.

Testamentsguide

Testamentsgåvan kan vara liten eller stor. Testamentsgivaren avgör själv en hur stor del av kvarlåtenskapen som hon vill donera. Det är inte svårt att upprätta ett testamente. UNICEFs testamentsgivare får vid behov hjälp av en advokat utan kostnad.

Beställ en kostnadsfri testamentsguide

Jag vill få handboken per

Detta fält kan inte lämnas tomt.

Detta fält kan inte lämnas tomt.

Detta fält kan inte lämnas tomt.

Detta fält kan inte lämnas tomt.

Detta fält kan inte lämnas tomt.

Detta fält kan inte lämnas tomt.

Vi behandlar de personuppgifter du givit enligt EUs dataskyddsförordning och så som vi redogör för i dataskyddsbeskrivningen.