Små berättelser-kampanjen gör barnets rättigheter kända med berättelsens kraft

Författare har en speciell förmåga att hjälpa läsaren att se världen med andra ögon. Därför inbjuder vi dig till en världsomfattande kampanj för att med berättelsens kraft sprida information om barnets rättigheter.

Miljoner barn lider av fattigdom, diskriminering och kriser. De har alla rätt till ett värdigt liv och en god barndom.

Med kampanjen Små berättelser för varje barn firar vi dagen för barnets rättigheter 20.11 och UNICEFs 70-årsdag i början av december.

Idén är att författarna skriver korta, berörande berättelser med temat “vad jag önskar varje barn” och publicerar berättelserna på Facebook med början 14.11.2016.

Kampanjen är internationell och vi inbjuder författare från alla sju världsdelar.

Moder till idén är fru Jenni Haukio, som också är kampanjens beskyddare. I Finland genomförs kampanjen av Finlands UNICEF rf, Suomen Kirjailijaliitto och Finlands svenska författareförening.


Så här deltar du i Små berättelser-kampanjen

Välkommen med i UNICEF:s och författarförbundens internationella kampanj Små berättelser för varje barn (Tiny Stories: For Every Child).

Vi önskar att du skriver en kort berättelse med temat “vad jag önskar varje barn” och publicerar den på Facebook under veckan för barnets rättigheter 14 - 20.11.2016. Du kan delta även om du inte använder Facebook.

Så här deltar du

1. Meddela Finlands UNICEF att du är intresserad av att delta.

 • Skicka e-post till informatören Minna Suihkonen (minna.suihkonen@unicef.fi)
 • Detta förbinder dig inte ännu till något men hjälper oss att förbereda kampanjen.

2. Välj ett ämne och skriv berättelsen.

 • Temat är “vad jag önskar varje barn”.
 • Berättelsens maximilängd är 7 meningar. 
 • Vi önskar berättelser i alla genrer, skrivna ur vilken synvinkel som helst. Välj också tonen på din text fritt.

3. Dela berättelsen på din Facebook-sida 14 - 20.11.2016.

 • Om du inte använder Facebook kan du skicka den färdiga berättelsen till Minna Suihkonen på Finlands UNICEF. Vi publicerar berättelserna i mån av möjlighet.

Så här delar du din berättelse på Facebook

 1. Skriv historien som statusuppdatering på din Facebook-sida. 
 2. Lägg till den engelska taggen #ForEveryChild i texten.
 3. Lägg till Småberättelser-bilden som bild i uppdateringen.
 4. Välj “Offentligt” som inställning i “Vem får se det här?” och publicera uppdateringen. (se nedan)

 

Därtill: Du kan också märka (tagga) UNICEF Finland i din postning. Namnet på vår profil är “UNICEF Finland”.

Så här sprids kampanjen

 • Människor ser din berättelse på Facebook och kan tycka om den och dela den.
 • Tack vare #ForEveryChild-taggen kan alla som är intresserade av kampanjen hitta alla berättelser som publicerats på Facebook. 
 • Också Finlands UNICEF följer taggen och delar några berättelser via sin egen Facebook-sida.

Tack för din hjälp!

Med ditt stöd kan vi göra barnets rättigheter kända och främja en bättre värld för alla barn.

Barnets rättigheter

FN:s konvention om barnets rättigheter innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn.

196 länder har skrivit under och förbundit sig att följa reglerna. USA är det enda land som inte har ratificerat barnkonventionen.

Också grunden och styrkan i UNICEF:s arbete ligger i FN:s konvention om barnets rättigheter. FN har gett oss i uppdrag att arbeta för att barnkonventionen ska följas av alla länder som skrivit under den. Vi kämpar för alla barns rätt att få sina grundläggande behov och rättigheter tillgodosedda.