Idén med UNICEF-rundan

UNICEF-rundan är skolans gemensamma motions- och temadag. 

UNICEF-rundan är lätt att genoföra med kostadsfritt material vid en tidpunkt som skolan själv kan välja. Materialet stöder den globalfostran samt undervisningen om barnets rättigheter som ingår i undervisningsplanen. 

Eleverna hjälper barn i 11 asiatiska länder till skolan

• Före motionsdagen skaffar eleverna sig sponsorer i sin närmaste krets. Sponsorerna lovar att donera en valfri summa för varje kilometer eleven går.
• På motionsdagen får eleverna ett klistermärke i sitt motionspass för varje avverkad kilometer.
• Sponsorerna donerar en summa som motsvarar antalet klistermärken. Med gåvorna som kommer in under läsåret 2014-2015 stöder eleverna jämnåriga elevers skolgång i Asien. » Mera om målet.

Eleven kan delta i evenemanget också utan sponsor.

» Instruktioner för organisering av rundan
» Rundans materialbank

UNICEF-rundan i Finland i hela 15 år 

UNICEF-rundans idé kommer från Holland. De finländska barnen har deltagit sedan 1998. Varje år deltar närmare 200 000 finländska barn och unga. Hundratusentals barn i fattiga länder har kunnat gå i skola tack vare de medel som samlats in. Tillsammans kan vi uträtta mycket.

Många sätt att genomföra 

Visste du att UNICEF-rundan kan ordnas på många olika sätt?  Ni kan åka backe, skida, orientera eller avlägga motionskontroller i gymnastiksalen. Klistermärken kan delas ut enligt kilometrar eller ett visst antal minuter av motion (t.ex. 10 min).

 » Anmäl din skola